အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိပံုရတယ္ .. .. .

Share

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိပံုရတယ္ .. .. .

ကမာၻမွာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနၾကတာ သိပၸံပညာဆိုရင္ အရမ္းျမင့္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီလို႔ေတာင္ အားေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပၸံပညာမွာလည္း သဘာဝတရားကို သိဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြက တစ္ဖက္၊ သဘာဝတရားအေၾကာင္း သိလာေတာ့ လက္ႏွက္ထူးထူးဆန္းဆန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ လိုင္းကတစ္ဖက္၊ ေဆးဝါးနဲ႔ လူမႈေရးအသံုးအေဆာင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လူ႔ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ လူ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ဖက္က တစ္ဖက္ – အဖက္ဖက္ ရွိၾကတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ေတာ့ ျမန္မာေတြ ဗုဒၶဘာသာေတြက ဘဝမွာပိုအဓိပၸာယ္ ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္စရာပဲ။ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာေတြပဲျဖစ္တယ္၊ ဘဝကို အဖိုးတန္ဆံုး အသံုးခ်တယ္ဆိုရင္လည္း ဗုဒၶဘာသာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ သိပၸံဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြက ေလာကီတိုးတက္မႈေတြေတာ့ ျဖစ္သင့္သေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ကင္းမဲ့တာေတြလည္း ရွိတယ္။ အဓိပၸာယ္ကင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ျပန္႔ျပန္႔ႏွံႏွံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လူ႔သမိုင္းမွာ မလိုလားအပ္တာေတြဘဲ။

ဒီေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့အရာေတြကို ကမာၻက လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိေနၾကတာက အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ေတာ့ တန္ဖိုး ေလွ်ာ့က်ေစတယ္ေပါ့ .. .. ဗုဒၶဘာသာေတြကေတာ့ အႏွစ္သာရ ရွိရွိပါပဲ။ ကုိယ့္ဘဝ တိုးတက္ဖို႔အတြက္၊ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္နဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္ပဲ အဓိကထားၾကတယ္။

ဒီေတာ့ လူသားေတြဟာ ကိုယ္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲ႔ကိုယ္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ  ကမာၻက အႏွစ္သာရအားျဖင့္  ေပါ့႐ႊတ္ရႊတ္ႏိုင္ေနၿပီး၊ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာေတြကေတာ့ ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ ေဇာက္ခ်ၿပီး အမွန္တရားကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ရွာေဖြတတ္တဲ့ သေဘာကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္မို႔ ကိုယ္ခ်ဥ္တဲ့သေဘာ မဟုတ္ယံုမက အမွန္တရားကို တန္ဖိုးထားလို႔ျဖစ္ေစ၊ လူ႔ရဲ႕တန္ဖိုးကို အေလးေပးလို႔ပဲျဖစ္ေစ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ေတာ့ – ျမန္မာေတြက မြန္ျမတ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္က်င့္တယ္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္တယ္၊ တစ္ပါးသူရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳခံဘက္ကို ဦးစားမေပးဘဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ တည္ၿငိမ္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ဘက္က ပိုအားသန္တယ္။ ဒီေတာ့ အတြင္းနဲ႔ အျပင္ဆိုသလိုပဲ အျပင္က အႏွစ္သာရ ေလွ်ာ့နည္းတယ္၊ အတြင္းက အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝတယ္လို႔ ေကာင္ခ်က္ခ်ရမွာပဲ။

တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေတြက အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ေကာင္းတယ္၊ ေလးစားဖြယ္ရာ ေကာင္းတယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈ ျပည့္စံုတယ္၊ တန္ဖိုးသိသိ တန္ဖိုးရွိရွိ ဘဝကိုရွင္သန္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝမွာ ပညာရွိဖို႔နဲ႔ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ခ်မ္းသာခြင့္ရဖို႔ ရည္မွန္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုးနဲ႔၊ အထိေရာက္ဆံုး၊ ခ်ီးက်ဴးစရာအေကာင္းဆံုးနဲ႔ အႏွစ္သာရအရွိဆံုး အဆင့္အျမင့္ဆံုး အသက္ရွင္ေနထိုင္နည္းလို႔ သံုးသပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာရမိပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *