ဒါေတြေလ့လာသိရွိခဲ့ရတယ္ —

Share

ဒါေတြေလ့လာသိရွိခဲ့ရတယ္ —

DSC_0431copyေလ့လာသိရွိ ေတြ႕သိခဲ့ရသေလာက္ေတာ့ အေနာ္ရထာ လက္ထက္က ဘုရားေတြ တအားတည္တာပဲ။ ဘုရားတည္ပံုရတယ္။ အေနာ္ရထာ တည္တဲ့ဘုရား မရွိတဲ့ေဒသကေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ရွားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဘုရားတည္ ေတာ္ေတာ္၀ါသနာပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးပဲ။

ဘုရင့္ေနာင္ လက္ထက္မွာ အေတာ္ျပတ္သား ပိုင္းျခားတာပဲ။ အကုန္လံုး ျဖတ္ေတာက္ပစ္တဲ့ သေဘာပဲ။ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကေတာ့ စံနမူနာ တင္ေလာက္ေအာင္ သမိုင္း၀င္ပါပဲ။

အေလာင္းဘုရား လက္ထက္မွာေတာ့ စစ္တိုက္ေတာ္ေတာ္ ၀ါသနာပါပံုရတယ္။ စစ္ေရးေတြပဲ တိုက္ေနတာပဲ။ တိုက္ေရးခိုက္ေရးကို ေတာ္ေတာ့္ကို ၀ါသနာပါပံုရတယ္။ ဇြတ္ႏွစ္ၿပီးေတာ့ တိုက္တဲ့သေဘာပဲ။ ယိုးဒယားက သက္ေသခံေနတာပဲ။

ဒါေတြ ေလ့လာ သိရွိခဲ့ရတယ္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ တရားေတြ စြတ္ထိုင္တာပဲ။ အရမ္းထိုင္တာပဲ ထိုင္ကို ထိုင္တယ္။ အျပတ္အသတ္ပဲ။

ဒါေတြကို ေလ့လာသိရွိရေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါတယ္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *