နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ စာကိုယ္ပိုင္း အခန္း(၀၁)

Share

နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ

စာကိုယ္ပိုင္း အခန္း(၀၁)

DSC_8539copyနိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္မ်ား စိတ္၀င္စားၾကမွာပဲ။ ဟုတ္ပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းေနၾကမွာေပ့ါ — စာေရးသူကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း ဟုတ္တာမွန္တာ ေရးေလ့ရွိတာပါပဲ။ အသက္ကလည္း (၇၈) ႏွစ္ဆိုေတာ့ တရားက်င့္ လုပ္သက္ကလည္း (၅၀) ေက်ာ္လာၿပီ။ ဒီေတာ့လည္း မွန္တာကန္တာေတြ ေရးမယ္ဆိုရင္ ေရးႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းလည္း ဖူးေတြ႕ထားတာကိုး။

နိဗၺာန္ဆိုတာေတာ့ ဓာတ္ပါပဲ၊ အသခၤတဓာတ္၊ အႏုတၱရဓာတ္ဆိုေတာ့ အျမတ္ဆံုးဓာတ္နဲ႔ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းကင္းတဲ့ဓာတ္ပါပဲ။ ထူးျခားတာက နိဗၺာန္ကို သိနားလည္ေအာင္က ဒီအတိုင္း ရုပ္နာမ္နဲ႔ ႀကိဳးစားလို႔ မရဘဲနဲ႔ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ ထိုးေဖာက္ရတယ္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို တည္ေဆာက္ရတဲ့သေဘာပါပဲ။ ရၿပီဆိုရင္ေတာ့ –

“စတုမဂၢ ဉာေဏန သစိၥကတဗၺံ၊ မဂၢဖလာန မာရမၼနဘူတံ”

ဆိုတဲ့အတိုင္း ေလးပါးေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔က နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ရုပ္နာမ္ကို သိပ္ဖက္တယ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲ႔ ျငင္းခ်င္ၾကေပမယ့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူတဲ့အတိုင္း အမွန္တကယ္ ခံယူထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ရုပ္နာမ္ဆိုတာ ဒုကၡပဲ – ဒါပဲ။ အဲဒီ ရုပ္နာမ္ဒုကၡကလြတ္ေအာင္ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ သမုဒယကို သတ္ဖို႔ပါပဲ။ သတ္ရင္းနဲ႔ မဂၢက တည္ေဆာက္လာတာ။

ဒီေတာ့ သမုဒယပယ္တာနဲ႔ မဂၢတည္ေဆာက္တာနဲ႔က တြဲေနတာပါပဲ။ သမုဒယပယ္ေလေလ မဂၢေရွ႕ေရာက္ေလေလပါပဲ။ မဂ္ဉာဏ္ေရာက္ရင္ေတာ့ ဖိုလ္ဉာဏ္ေရာက္ၿပီ၊ နိဗၺာန္ႀကီးကို ထိုးထြင္းတာပဲ။ နိဗၺာန္ႀကီးကို ထိုးထြင္းတယ္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္၊ ၀င္စားတယ္၊ စံ၀င္တယ္ စသည္ျဖင့္ —

“နိဗၺာနံ ပရမံသုခံ” ျမတ္ေသာခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္လို႔

“နိဗၺာနံ အရဟေတၱာ ဂတိ” နိဗၺာန္သို႔ ရဟႏာၱကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတြ စံ၀င္ေတာ္မူၾကတယ္၊ ၀င္စားေတာ္မူၾကတယ္ ဆိုတဲ့အဆို ရွိၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ဟာ ခ်မ္းသာတယ္၊ ၿငိမ္းေအးတယ္၊ ကင္းဆိတ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးဓာတ္ႀကီးပါပဲ။ ဒီဓာတ္ႀကီးကိုရေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ပပဥၥတရားေတြေလ်ာ့နည္းဖို႔နဲ႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကိုသတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးေၾကာင္း နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီဆိုတဲ့ စာကုိယ္အပိုင္း (၁) မွာနိဒါန္းပ်ိဳးလိုက္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *