နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ နိဒါန္းပိုင္း အခန္း(၉)

Share

နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ

နိဒါန္းပိုင္း အခန္း(၉)

DSC_8539copyနိဗၺာန္ႀကီးက ေကာင္းေတာ့ ေတြက ၀င္စားေတာ္မူၾကတာေပါ့။

“နိဗၺာနံ အရဟေတၱာဂတိ” ဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ နိဗၺာန္သို႔ ရဟႏာၱမ်ား လားတယ္၊ သက္ေရာက္တယ္၊ စံျမန္းတယ္၊ ၀င္စားတယ္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္ဆိုတာ ရွိတယ္။

(၃၁) ဘံုမွာေတာင္မွ ပူေနလို႔ရွိရင္ အဲယားကြန္းနဲ႔ ေနၾကေသးတာပဲေလ — နိဗၺာန္ဆိုတာကေတာ့ (၃၁) ဘံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ တစ္ျခားစီပဲ။ နိဗၺာန္က တအားေကာင္းေတာ့ ၀င္စားေတာ္ မူၾကတာေပါ့ – ဒါေၾကာင့္ ” နိဗၺာနံ အရဟေတၱာဂတိ” ဆိုတဲ့ စာရွိတာ။

နိဗၺာန္က “နိဗၺာနံ ပရမံသုခံ” ေလ ခ်မ္းသာတာေပါ့။ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုေတာ့ ၀င္စားၾကတယ္ေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ရုပ္ဒုကၡ နာမ္ဒုကၡကိို ခြာခ်ႏိုင္တဲ့ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္က ၀င္စားေတာ့ ရုပ္နာမ္ ဒုကၡမရွိဘူးဆိုေတာ့ ခ်မ္းသာတာေပါ့ေလ။ ခ်မ္းသာတဲ့အခါက်ေတာ့ နိစၥ၊ ဓု၀၊ နိပုဏ၊ အနိဒႆန၊ အစၥရိယ၊ အမၻဴတ၊ အႏုတၱရ၊ ၀ိေ၀က၊ ၊ သုညတ၊ အနိမိတၱ၊ ရာဂကၡေယာ၊ ေဒါသကၡေယာ၊ ေမာဟကၡေယာ၊ ၀ိေ၀ေကာ –့ ဆိုတာ နိဗၺာန္မွာေတြ႕တာေပါ့ ေတြက။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ႏူးညံ့တယ္၊ သိမ္ေမြ႕တယ္၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းတယ္၊ ႏိႈင္းခိုင္းစရာ ဥပမာ ထပ္တူထပ္မွ် (၃၁) ဘံုမွာ မရွိဘူး၊ ကင္းဆိတ္တယ္၊ လြတ္ေျမာက္တယ္ဆိုေတာ့ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းေေတာ္ မူၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ႀကီးက အရမ္းေကာင္းတာကိုး။ အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဓာတ္သဘာ၀ အႏုတၱရဓာတ္၊ သခၤတဓာတ္ႀကီးပဲ။ စိတ္၊ ေစတသိတ္၊ ရုပ္၊ နိဗၺာန္ဆိိုတဲ ဓာတ္ေလးမ်ိဳးထဲမွာ စိတ္၊ ေစတသိတ္၊ ရုပ္ထက္ နိဗၺာန္က ျမတ္လို႔ နိဗၺာန္ကို အႏုတၱရ အျမတ္ဆံုးလို႔ ဒီလိုပဲ သတ္မွတ္ေတာ္မူၾကတာ။ “ပဒ မစၥဳတ မစၥႏံၱ၊ အသခၤတ မႏုတၱရံ” ဆိုတာ နိဗၺာန္ဟာ အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုးဓာတ္ႀကီးပါ။ ဒီေတာ့ စံ၀င္ၾကတာေပါ့။ အရိယာ ျဖစ္မွေတာ့ စံ၀င္တာ္ မူၾကေလ့ ရွိၾကတာပါပဲ။

သမုဒၵရာေရဟာ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ကေရေတြကို စီး၀င္ခံတာ မေရာင့္ရဲသလို – အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြက နိဗၺာန္ႀကီးကို ၀င္စားတဲ့အခါက် မေရာင့္ရဲဘူး၊ ေရာင့္ရဲေတာ္မူျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘူး။

ဒီေတာ့ ၀င္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ နိဗၺာန္ပဲ စံၾကတာပဲ၊ နိဗၺာန္က ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာလို႔ သံုးႏႈန္းေတာ္မူၾကတာ။        ဒီေလာကမွာ နိဗၺာန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိႈင္းခိုင္းတာေတာ့ ရိုင္းစိုင္းရာ က်တာေပါ့။ နိဗၺာန္က ေလာကနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိႈင္းခိုင္းစရာ မရွိပါဘူး၊ ေလာကုတၱရာပါ။ ေလာကုတၱရာဆိုတာ ေလာကရဲ႕ လြန္ရာပါ၊ ပ်က္ျခင္းရဲ႕ လြန္ရာပါ။ ပ်က္ျခင္းရဲ႕လြန္ရာဆိုေတာ့ အင္မတန္မွ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းစြာ တည္ရွိတဲ့သေဘာ နိဗၺာန္ကို အရိယာ သူေတာ္စင္ေတြ မ်က္ေမွာက္ျပဳၾက၊ စံျမန္းၾကတာဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *