နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ အခန္း(၇)

Share

နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ

နိဒါန္းပိုင္း အခန္း(၇)

20160215_155915နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းေတြ မ်က္မွန္းဆေတာ္မူခဲ့ၾကဖူးတယ္။

“ဒီမွာဘက္မွာ ဒုကၡရွိရင္ ဟိုမွာဘက္မွာ သုခရွိေပလိမ့္မယ္”

“ဒီမွာဘက္မွာ မျမဲတာရွိရင္ ဟိုမွာဘက္မွာ ျမဲတာရွိေပလိမ့္မယ္”

“ဒီမွာဘက္မွာ မပိုင္တာရွိရင္ ဟိုမွာဘက္မွာ ပိုင္တဲ့သေဘာရွိေပလိမ့္မယ္” လို႔ အႏုမာန မ်က္မွန္းဆေတာ္ မူၾကတယ္။

ဒီလိုမ်က္မွန္းဆေတာ္မူရင္းနဲ႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊          ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတရားေတြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ႀကံေဆာင္ေတာ္ မူၾကတာပဲ။

နိဗၺာန္ကေတာ့ ေဟာၿပီးသားဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ေတြအတြက္က ရွိတယ္ဆိုတာယံုၾကည္ၿပီးသားပဲ။ နိဗၺာန္ကေတာ့ရွိတယ္။ စံ၀င္တဲ့အခါလည္း နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔အတြက္ ဒီ ရုပ္နာမ္ဒုကၡေတြ ကပ္ပါလို႔မျဖစ္ဘူး။ ရုပ္ဒုကၡ နာမ္ဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡကို အပ်က္႐ႈရမယ္။ ဒါကေတာ့ သြားတဲ့လမ္းပါပဲ။

အပ်က္႐ႈလိုက္တဲ့အခါက် သူ႕ကို မေထာက္ခံေတာ့တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ကို မေထာက္ခံမွ ႐ုပ္နာမ္က ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွာ၊  ႐ုပ္နာမ္ကို ေထာက္ခံေနရင္ ႐ုပ္နာမ္ကခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွာ မဟုတ္ဘူး။         ဒါကေတာ့ သဘာ၀ဓမၼ တရားဥပေဒသ အတိုင္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ေစရတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ကို အားမေပးရဘူး။ ႐ုပ္နာမ္ ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို လကၡဏာေရးသံုးပါးနဲ႔ ဆင္ျခင္ရတယ္ ဆိုတာကေတာ့ နိဗၺာန္သြားရာလမ္းရဲ႕ က်င့္စဥ္ထူး က်င့္စဥ္ျမတ္ပါပဲ။

သတိပဌာန္ေလးမ်ဳိးမွာလည္း အရာရာကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာေရးသံုးပါး တင္ၾကရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီက်င့္စဥ္မွာေတာ့ ကိုယ္ႀကဳိက္ရာ ကိုယ္က်င့္ၾကတယ္။

ကာယႀကဳိက္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ ကာယ႐ႈ၊

ေ၀ဒနာ ႀကဳိက္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြက ေ၀ဒနာ႐ႈ၊ စိတၱာႀကဳိက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက စိတၱ႐ႈ၊

ဓမၼႀကဳိက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ဓမၼ႐ႈေပါ့ေလ၊ ဒီလိုပဲ႐ႈၾကတယ္။

တခ်ဳိ႕လည္း ႏွစ္မ်ဳိးသံုးမ်ဳိး ႐ႈတာလည္းပါမွာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကိုယ့္အထံုနဲ႔ ကိုယ္ပါပဲ။ အက်ဳိးေပးသလိုပါပဲ။

စာေရးသူတို႔ကေတာ့ ယခုအခ်ိန္မွာ ႐ႈၿပီးေတာ့ ဓမၼႏုပႆနာ ဆက္႐ႈတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ ဒီေတာ့ တရားကေတာ့ ႐ႈရမွာပဲ၊ မ႐ႈလို႔ေတာ့မရဘူး။ ႐ႈမွရမယ္။ ဒါဟာ အလိုလိုရႏိုင္တဲ့ သေဘာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သီးခ်ိန္တန္သီး ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္ဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘူး။ တရားကေတာ့ က်င့္ကိုက်င့္ရမယ္၊ ႐ႈကို႐ႈရမယ္၊ အ၀ိဇၨာထုကို ခြဲကိုခြဲရမယ္။ ဒါမွ အမွန္သစၥာကို ျမင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီေတာ့အဲ့ဒီလို ဇြဲနဲ႔ သတၱိနဲ႔ အ၀ိဇၨာထုကို ၿဖဳိခြင္းလိုက္ရင္ေတာ့ အ၀ိဇၨာ ကြဲသြားရင္ ၀ိဇၨာပဲရွိေတာ့တာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာမွ ၀ိဇၨာသို႔ဆိုတာဟာ နိဗၺာန္သြားတဲ့ လမ္းခရီးရဲ႕ မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးအပ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *