တရားအားထုတ္လွ်င္

Share

တရားအားထုတ္လွ်င္

 25e603096397030886759c8e692e9f5dတရားအားထုတ္ခ်င္တယ္ နိဗၺာန္သြားခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ကို အျပတ္သတ္ရမည္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ႐ိုး႐ိုးလုပ္လွ်င္ေတာ့ လုပ္လို႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားအားထုတ္ခ်င္တယ္ ေရာက္ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ကို ေသေအာင္သတ္မွရမည္ – (ခႏၶာ့နိေယာေဓါ နိဗၺာနံ) ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရရွိသည္။ ခႏၶာခ်ဳပ္မွ ျဖစ္မည္။ ခ်ဳပ္ေအာင္သတ္ရမည္၊ မသတ္ဘဲ သူ႔ကိုေမြးထားလွ်င္ေတာ့မူ တရားအားထုတ္ရာလည္း မက် နိဗၺာန္လည္း မေရာက္ျဖစ္မည္။

နိဗၺာန္မေရာက္လိုဘဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြႏွင့္ သံသရာလည္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ရပါသည္။ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သည္။ တရားကိုအားထုတ္မယ္ နိဗၺာန္ကိုေရာက္ခ်င္တယ္ ဆိုလွ်င္ေတာ့မူ ရုပ္နာမ္၏ အပ်က္ကို ျမင္ရမည္။ အပ်က္ျမင္ မဂၢင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို ပယ္သတ္ပိုင္းျခား ႏိုင္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းႏိုင္မည္။

နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္ကို လက္မခံေခ်။ ႐ုပ္နာမ္ကို ထားခဲ့ရသည္။ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကို သြားခ်င္၍ မရေပ။ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကို သြားလိုျခင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ သက္သက္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ေကာင္းေခ်။ ၌ ထိုအယူအဆ မရွိေခ်။ တရားအားထုတ္ခ်င္လွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ေတာ့မူ ႐ုပ္နာမ္ကို ေကာင္းစြာပယ္သတ္ရမည္၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *