မ​ဂၤ​လာ​ရွိ​ေ​သာ​စ​ကားမ်ား (၂)

Share

မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ား (၂)

သစၥာ၀ါဒီမ်ား –

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းေတာ္မူခဲ့တယ္လို႔ ေျပာဖူးသားပဲ။ တကယ္က်င့္တဲ့ အခါက် တကယ္ေအာင္ျမင္သြားတာ၊ ဒီအခါမွာ တကယ္မက်င့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အံၾသရတာေပါ့၊ ဥပမာ — မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရၿပီး အရိယာ ျဖစ္သြားလို႔ရွိရင္ အရိယာဉာဏ္ဟာ ႐ုပ္နာမ္မဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္နာမ္ကေန သီးျခားလြတ္သြားတယ္၊ ဒါကို မက်င့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္လိုမွ နားလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်င့္ေတာ့မွ နားလည္ႏိုင္မွာပါ။

တကယ္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားက ယုတၱိနည္းက်တယ္။ ႐ုပ္နာမ္က မၿမဲပါဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ မၿမဲတဲ့ အထဲမွာပဲ အရိယာ ျဖစ္ေနလို႔ ရွိရင္ – ဒါ ယုတၱိနည္း ဘယ္က်မွာလည္း .. .. မၿမဲပါဘူး ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္မွ မၿမဲတဲ့အထဲမွာပဲ ေလာကုတၱရာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ – ဒါ ဘယ္ယုတၱိနည္း က်မွာလည္း။ ေလာကုတၱရာဆိုတာ အပ်က္ကေန လြန္ရတာ၊ ေလာကကေန လြန္ရတာ။ ေလာကဆိုတာ အပ်က္ပဲ ဒီေတာ့ မၿမဲတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္ထြက္သြားတယ္ ဆိုတာက ေလာကုတၱရာဘက္ ေရာက္လို႔ရွိရင္ ဉာဏ္ပညာဆိုတာ ႐ုပ္နာမ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီဉာဏ္က သီးျခားပဲ – ဒီဉာဏ္က အရိယာ ျဖစ္လို႔ရွိရင္ ေသာတပန္ကေနစၿပီး ရဟႏာၱအထိက မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရသြားရင္ ဒီဉာဏ္ေတြက နိဗၺာန္ကို စံ၀င္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳၿပီး နိဗၺာန္ရဲ႕သေဘာ သဘာ၀ကို သိသြားတာ – ဒီအခါမွာ ဒီလူ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီ႐ုပ္နာမ္ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီ႐ုပ္နာမ္ကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ယံုလို႔ က်င့္ႀကံအားထုတ္လို႔ ျဖစ္သြားတဲ့ အရိယာရဲ႕ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “မဂၢဖလာန မာလမၺဏဘူေတာ အသခၤတ ဓေမၼာ” လို႔ ဒီလိုလာတာ .. . တနည္းအားျဖင့္လည္း “စတုမဂၢ ဉာေဏန သစိၦကာ တဗၺံ” လို႔ ဒီလိုလာတာ။ “စတုမဂၢ စိတ္ေဏန” မွ မဟုတ္ဘဲ ” စတုမဂၢ ဉာေဏန” ပဲ။

အဲဒီေတာ့ အရိယာဉာဏ္ ဆိုတာက လူနဲ႔မတူဘူး။ ႐ုပ္နာမ္ကေန သီးျခားျဖစ္ထြန္းၿပီးေတာ့ ေလာကုတၱရာဘက္ကို ေရာက္သြားတာ။ ဒါေပမယ့္ မက်င့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသနာ ဂမီၻရကို မရၾကဘူး ေျပာတာ။ ဥပမာ — အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱလည္းရတယ္၊ ဒုကၡ အနိစၥ အနတၱလည္းရတယ္၊ အနတၱ ဒုကၡ အနိစၥလည္းရတယ္၊ ဒါက လကၡဏာေရးသံုးပါးက ဒီလိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မက်င့္ရင္ေတာ့ နားလည္နိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လိုက္လည္း လိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဒသနာဂမီၻရေတာင္ မရတဲ့အခါက်ေတာ့ ပဋိေ၀ဒဂမီၻရဆိုတာ ပိုေတာင္ေ၀းတာေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ မိမိကေတာ့ တကယ့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းနဲ႔ ရဟႏာၱ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတြရဲ႕ အဆိုအဆံုးအမကို ခံရေတာ့ မိမိကသိတယ္။ (အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာျပပါမယ္) ေစတနာ ေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ ေျပာျပမယ္။ ခက္လို႔သာ ျဖည္းျဖည္းျခင္း ေျပာေနရတာပါ ဗုဒၵဘာသာမွာ အမွန္အကန္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေခတ္က သိပၸံေခတ္ဆိုတာ ကိုယ္လိုက္ရာ ကိုယ္ေတာ္တာပဲ – မလိုက္ဘဲနဲ႔ သူမ်ားေတာ္တာကို မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ကုန္းေအာ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ဟာသလို ျဖစ္ေနတာေပါ့ ရယ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရွိပါေစေတာ့ သစၥာ၀ါဒီမ်ား အခါႀကီး ရက္ႀကီးမွာ တရား ႀကိဳးစားၾကပါစို႔ .. .. .

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

 

This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *