တရားေတာ္သည္သာ

Share

တရားေတာ္သည္သာ

စာေရးသူတို႔သည္ ဆရာ့အဆံုးအမေအာက္၌ က်င္လည္က်က္စားခြင့္ရခဲ့ရာ “တရားရျခင္းသည္ အရာရာထက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္” ဟူေသာ အဆံုးအမကို ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔အဖြဲ႕သည္ တရားရျခင္းကိုသာ အဓိကထား အေလးေပး၍ က်င့္ႀကံႀကိဳးစားၾကသည္။ တျခားအရာမ်ားကိုမူ အထူးအေလးေပး၍ ႀကိဳးစားခြင့္ မႀကံဳခဲ့ၾကေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “တရားရလွ်င္ အရာရာၿပီးသည္” ဟူ၍ပင္ ခံယူခ်က္ ရွိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားၾကရာ စာေရးသူတို႔ အဖြဲ႕သည္ အထူးက်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစား၊ အားထုတ္ၾကေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေလသည္။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာမွ ၊ ဓမၼႏုပႆနာအထိ အထူးပင္ႀကိဳးစား အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ယင္းႀကိဳးစားခ်က္မ်ားကိုမူ ေျပာျပ၍ မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားလွ်က္ရွိသည္ဟု ခံစားမိေလသည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အက်င့္သမားႀကီးျဖစ္ရာ စာေရးသူတို႔သည္ က်င့္ရေလသည္။ က်င့္မွသာလွ်င္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္ မူေသာသေဘာ ဆရာသမားက ခံယူသတ္မွတ္ထားေတာ္မူရာ မိမိတို႔သည္ အထူးပင္ အက်င့္ကို ဦးစားေပး အေလးေပးခဲ့ၾကသည္။ တရားအားထုတ္စဥ္ကေတာ့မူ က်င့္ႀကံခ်ိန္သည္ ေတာ္ေတာ္ ၾကာသည္၊ တစ္နာရီ၀န္းက်င္မွ်ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ေျခမ်က္စိမ်ား ကၽြဲပုခံုးကဲ့သို႔ အမာရြတ္မ်ား တက္လာၾက သည္။ ေနာင္ေသာ္ စိတၱာႏုပႆနာ က်င့္ၾကသည္။ ထိုအခါ အခ်ိန္သည္ ထိုမွ် မၾကာေတာ့ေခ်။ စိတၱာႏုပႆနာ က်င့္ရေသာအဆင့္တြင္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာက်င့္ရေသာ အခ်ိန္ကဲ့သို႔ မၾကာေတာ့ေခ်။ ဆယ္မိနစ္၊ ဆယ့္ငါးမိနစ္ ခန္႔ႏွင့္ တစ္ေၾကာရွင္းတတ္ေလသည္။

ထိုအခါ စာေရးသူတို႔သည္ လြန္စြာသက္သာေလသည္။ တရားထိုင္ျခင္းကိုလည္း မေၾကာက္ရြံ႕ေတာ့ေခ်။ ဆယ္မိနစ္၊ ဆယ့္ငါးမိနစ္မွ်သာျဖစ္၍ ရင္ေကာ့၍ ထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္နာရီ၀န္းက်င္ ထိုင္ခဲ့ရေသာ စာေရးသူတို႔၏ အေလ့အက်င့္သည္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ထိုင္ရေသာအခါ လြန္စြာမွ သက္သာလြယ္ကူ ေပါ့ပါးသည္ ဟု ေအာက္ေမ့ခဲ့ၾကေလသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ စိတၱာႏုပႆနာမွ ဓမၼႏုပႆနာသို႔ ကူးရေလသည္။ ဓမၼႏုပႆနာမွာမူ သိမ္ေမြ႕နက္႐ႈိင္းသည္၊ ႏူးညံ့သည္ ထို႔ေၾကာင့္ လြန္စြာသမာဓိရွိရသည္။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ တရားအားထုတ္ရင္းပင္ အိပ္ငိုက္တတ္ သည္။ ယင္းကား အ႐ႈခံတရားသည္ ႏူးညံ့သြားေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္၊ ဓမၼာႏုပႆနာသည္ ႏူးညံ့လွေလသည္။ က်င့္ဖူးေသာပုဂၢဳိလ္မ်ား နားလည္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဓမၼႏုပႆနာ ခ်ဳပ္ဆံုးေအာင္ အရမ္းႀကိဳးစားၾကရာ စာေရးသူတို႔ အဖြဲ႕သည္ အက်င့္၌ လြန္စြာေျပာင္ေျမာက္သည္ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။

အက်င့္ခန္းမွာမူ အံ့မခန္းေလာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးကုပ္၊ အလုပ္လုပ္ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔သည္ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ အပိုင္း၌ ပိုင္သည္။ ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွေလသည္။ က်င့္ထားသျဖင့္ ပိုင္သည္။ ပိုင္ေသာအခါ ပိုင္သကဲ့သို႔ ေျပာတတ္ေဟာတတ္ေလသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ေျပာတတ္ေဟာတတ္သျဖင့္ ေျပာတတ္ရန္ေကာ ေဟာတတ္ရန္ေကာဟူ၍ပင္ အျပစ္တင္ျခင္းကို ခံရျခင္းအပိုင္း၌ ခံရသည္၊ ခ်ီးက်ဴးခံရေသာ အပိုင္း၌လည္း ခ်ီးက်ဴးခံရသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ မွန္ေသာအရာျဖစ္၍ မွန္ေသာစကားကို ေျပာရာ၌ စာေရးသူတို႔သည္ ေနာက္မတြန္႔ေခ်။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ အဆံုးအမ၌ တည္ေသာေၾကာင့္လည္း စာေရးသူတို႔သည္ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေျပာတတ္ေဟာတတ္ ၾကေလသည္။ ဤကား စာေရးသူတို႔၏ အေျခအေနမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယခုတိုင္လည္း ေျပာေန ေဟာေနဆဲျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ထူးထူးျခားျခား က်င့္သံုးေဆာက္တည္ ခဲ့သျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရရွိသည္ျဖစ္ရာ ေျပာ၍မကုန္ႏုိင္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားေနေတာ့ သည္။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေျပာၾကားဖြင့္အံ၍ အေတြ႕အႀကံဳသတင္းမ်ားကို တင္ျပေပးပါမည္။

တရားေတာ္သည္ နက္႐ႈိင္းသည္ႏွင့္အမွ် သိမ္ေမြ႕သည္၊ ခက္ခဲသည္၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ တရားႀကိဳးစားေသာအခါ မေတြ႕ႀကံဳဖူးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳတတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤကား ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုမူ ထူးျခားသည္ျဖစ္သျဖင့္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ႀကဳိၾကား ႀကိဳၾကား တင္ျပေပးလိုေၾကာင္း သတင္းေပးပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *