Tag Archives: Science

ဒႆနသိပၸံ -၀၁

Share

ဒႆနသိပၸံ ဒႆနသိပၸံဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားကို အိုင္းစတိုင္းက သူ႔ရဲ႕ ႐ူပေဗဒအေျခခံမ်ား (The Fundaments of Theoretical Physics) စာစုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ ေဖာ္ျပပံုမွာ “The sense-experiences are the given subject-matter.” အာ႐ုံသိေတြက သဘာ၀ကေပးထားတဲ့ (Natural given) လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီ အာ႐ုံေတြကို ျပန္လည္စုစည္း ေျဖရွင္းဖို႔ တည္ေဆာက္တဲ့ သီအိုရီကိုေတာ့ (Man-made) လူက လုပ္ရတာလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ “But the theory that … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged | Leave a comment

Approaching Nirvana (7)

Share

Approaching Nirvana (7) There are two kinds of methods for searching reality. One is Scientific method; the other is Buddhistic method. As you all know Scientific method is to search for reality by using apparatus and instruments. On the contrary, … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , | Leave a comment

Approaching Nirvana (6)

Share

Approaching Nirvana (6) Scientists are trying to have “T.O.E”. T.O.E means T stands for Theory, O stands for Of and E stands for Everything. So, T.O.E stands for Theory of Everything. However, they cannot construct it very well. Sometime, they … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာရွင္ အုိင္းစတုိင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ . . .

Share

သိပၸံပညာရွင္ အုိင္းစတုိင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာစရာ ထူးျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္။ သူ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ အဆုိအမိန္႕တစ္ခုမွာ “God Does Not Play Dice” ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ ဤစာေၾကာင္းကို သူသည္ သူ၏ မိတ္ေဆြ ႏုိဗယ္လ္ဆုရ မက္္စ္ဘြန္းထံေရးေသာအခါ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ယင္းအဆုိသည္ “E=mc2” ၏ေနာက္၌လုိက္၍ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေဇာခဲ့သည္။ သူ၏ အျမင္မွာ “စၾက၀ဠာသည္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟူေသာ အျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္သူ႕အား စာေရးဆရာ တစ္ရာေက်ာ္က … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

The Secrete Line of Scientific Progress

Share

The Secrete Line of Scientific Progress     Scientists are trying to make research to know the natural phenomena. Due to their perseverance, they know a lot of natural events than the previous conditions. The essence of their progress is … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

Something about Scientific Knowledge

Share

Something about Scientific Knowledge   Scientific knowledge is based on practical experience. Scientists are all the time doing their works with experimental research. From the experience they make assumption, and finally they make hypothesis so their knowledge is based on … Continue reading

Posted in Articles | Tagged | Leave a comment

A Strange Proposition in the Scientific Research

Share

A Strange Proposition in the Scientific Research A Strange Proposition in the Scientific Research We all know that scientific theories are verifiable. This means: everybody can make testing about it. After the testing, if the prediction of the theory is … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာသိပၸံပညာရွင္သံုးဦး

Share

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာသိပၸံပညာရွင္သံုးဦး   စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သိပၸံပညာရွင္သံုးဦး ဆိုသည္မွာ မက္(စ)ဘြန္း အိုင္းစတိုင္းႏွင့္ ေဟာ့ကင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ မက္(စ)ဘြန္းမွာ လြန္စြာ ထူးျခားေသာ၊ ထက္ျမက္ေသာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ အုပ္စုတစ္စုကို ေမြးႏိုင္ခဲ့သည္။ တပည့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေသာ မက္(စ)ဘြန္းဟု ေျပာလွ်င္ရသည္။ ဟိုက္ဇင္ဘတ္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မက္(စ)ဘြန္း၏ တပည့္စာရင္းထဲတြင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မက္(စ)ဘြန္းသည္ ရလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တပည့္မ်ားထံမွ ရရွိ၍ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ အသစ္အဆန္းမ်ားအား Tags: Myanmar Posts, Science, အိုင္းစတိုင္း, ေဟာ့ကင္း

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဝီရိယလြန္ကဲသူမ်ား

Share

ဝီရိယလြန္ကဲသူမ်ား     သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဝီရိယလြန္ကဲသူမ်ားဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ သုေတသန လုပ္ေသာအခါ အစားအေသာက္ အအိပ္အေနပင္ သတိမရႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ဇြဲေကာင္းၾကသည္။ ဇြဲေတာ့ အထူးေကာင္းမြန္ၾကပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အုပ္စုလိုက္ ဇြဲေကာင္းၾကသည္။ အသစ္အဆန္း ရွာေဖြမႈ၌ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သူတို႔ကို သူတို႔ေတာ့ စပ္စုလြန္းခ်င္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ စပ္စုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစကားကို သံုးႏႈန္းရာ၌ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုသို႔ခံယူထားျခင္းမ်ားကို ဝန္ခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ Tags: Myanmar Posts, Science, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာရပ္၏ျပႆနာတစ္ခု 01

Share

သိပၸံပညာရပ္၏ျပႆနာတစ္ခု အရာရာတိုင္း၌ ျပႆနာမ်ား ရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ၌လည္း ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၎ထဲမွ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ကြမ္တမ္သီအိုရီကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာေၾကာင့္ ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ ႏိုဘယ္(လ္)ဆုရ အိုင္းစတိုင္းႏွင့္ အျခားသူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏိုဘယ္(လ္)ဆုရ မက္(စ)ဘြန္းတို႔ သေဘာထားျခင္း ကြဲလြဲခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္၍ ေမတၱာဓာတ္ကမူ မပ်က္ေခ်။ အယူအဆ ကြဲျပားေၾကာင္းကိုမူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။ အို္င္းစတိုင္းသည္ ႏိႈင္းရဘက္၌ ရပ္တည္၍၊ မက္(စ)ဘြန္းသည္ ကြမ္တမ္ဘက္၌ ရပ္တည္သည္ဟု ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Comments Off on သိပၸံပညာရပ္၏ျပႆနာတစ္ခု 01

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား စၾကဝဠာကို သိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၌ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အထူးဇြဲေကာင္းၾကသည္။ ထိုသိပၸံပညာရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ ေဟာ့ကင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ (I enjoy explaining science and answering questions.) ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းျပရတာ၊ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရတာ လြန္စြာႏွစ္ခ်ိဳက္ေၾကာင္း ေဖာ္ၾကဴးခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ဇြဲေကာင္းလြန္းသျဖင့္ ဤသို႔ပင္ Tags: BLACK HOLE, Science

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ အသိပညာ

Share

 ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ အသိပညာ၊ ဒႆနပညာမွ သိပၸံသို႔၊ သိပၸံမွ ဗုဒၶဘာသာသို႔ (The Objective Character from Philosophy to Science, from scientific knowledge to Buddhism.)   ဒႆနပညာ၌ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္း ဟူေသာ စကားလံုးအား အထူးေလ့လာ ဆင္ျခင္ၾကသည္။ (Objectivity of History) ဟူေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဒႆနပညာ၌ သမိုင္းအျမင္တို႔၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏုိင္မႈ၊ မက်ႏုိင္မႈတို႔ကို စိစစ္ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သမိုင္းအား သမိုင္းေရးသူ ေျပာခ်င္သလိုေျပာ၍ မျဖစ္ႏုိင္၊ … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းႏွင့္အင္တာဗ်ဳး (2)

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္အင္တာဗ်ဳး အပိုင္း(၂) ေမး။    ။ဆရာႀကီး ေရာဂါက ေသဖို႔အတြက္ အင္မတန္ နီးစပ္တယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ ဆရာႀကီး ဘယ္လိုခံစား ခဲ့ရပါသလဲ??   ေျဖ။    ။ကၽြန္ေတာ္ ပထမေတာ့ စိတ္ပ်က္ရမလိုလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေရာဂါက ပိုဆိုးတာမ်ိဳး သိပ္မရွိဘူး၊ ေႏွးေနတာကို ေတြ႕ရတယ္၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ PhD ကိုလည္း ရေအာင္လုပ္ ခဲ့တယ္။ ေရာဂါရဲ႕ ဆိုးဝါးမႈဟာ ေတာ္ေတာ္ေႏွးေနတာကို သိလာတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တစ္ခါတည္း စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕ အရင္းအျဖစ္ကိုရွာဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္၊ … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , | Leave a comment

သိပၸံ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

Share

သိပၸံ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္   သိပၸံ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထဲတြင္ Logical ဟူေသာ ယုတၱိေဗဒနည္းက် ဆက္စပ္မႈ၊ Physical ဟူေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳက်က် သာဓကရွိျခင္းဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႏွင့္ Technical possibility ဆိုေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္တန္ရာရွိမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ပထမျဖစ္ေသာ Logical လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္နည္းမွာ non-contradictory character ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဆန္႔က်င္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ထူးကဲ၍ မေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟူေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎ကို non-contradictory character ဟူ၍ Tags: A … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

အမွန္သစၥာကိုကမာၻကမသိၾကဘူး

Share

အမွန္သစၥာကိုကမာၻကမသိၾကဘူး  ကမာၻကမသိၾကဘူး – တကယ္ေတာ့ အမွန္သစၥာကိုကမာၻက မသိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႕လည္း ပိုးဟပ္စားတာ ၿပိဳင္ၾကတာေပါ့ … အမွန္သစၥာ သိဖို႔ဆိုတာက ျမန္မာပဲရွိတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာပဲ အမွန္သစၥာကို သိတယ္။ ခက္တာက သိပၸံပညာက လႊမ္းမိုးေနေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေျပာရတာ နားမဝင္ၾကဘူး။ အမွန္ျဖစ္ေပမယ့္ နားမဝင္ၾကဘူး။ ဒီကိစၥ စိတ္မေကာင္းစရာဘဲ ဒါေပမယ့္ အမွန္က အမွန္ပဲဆိုေတာ့ အမွန္ကိုပဲ ေျပာမိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာကို က်င့္ဖူးတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဖူးတာပဲ၊ ဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမွန္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္၊ လက္ေတြ႕လည္းက်င့္တယ္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged | Leave a comment