Tag Archives: BLACK HOLE

Why I like Hawking?

Share

 ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းမ်ား  Why I like Hawking? ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ရဲရင့္ေသာ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးလာရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သူသည္ သူ႕၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာအေျဖကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရဲခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ အယူအဆတစ္ခုကို ၾကည့္ပါ —   Hawking is one of the famous theoretical physicists. After Einstein, he became the most famous scientist. At the time … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား စၾကဝဠာကို သိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၌ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အထူးဇြဲေကာင္းၾကသည္။ ထိုသိပၸံပညာရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ ေဟာ့ကင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ (I enjoy explaining science and answering questions.) ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းျပရတာ၊ သိပၸံႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရတာ လြန္စြာႏွစ္ခ်ိဳက္ေၾကာင္း ေဖာ္ၾကဴးခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ဇြဲေကာင္းလြန္းသျဖင့္ ဤသို႔ပင္ Tags: BLACK HOLE, Science

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းႏွင့္အင္တာဗ်ဳး (၃)

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္အင္တာဗ်ဳး အပိုင္း(၃) ေမး။    ။ဆရာက သိပၸံပညာရွင္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ထိုးထြင္းမႈဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကိုေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လက္ခံေလ့ရွိပါသလား??   ေျဖ။    ။ကၽြန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ထိုးထြင္းမႈကို လက္ခံပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝမွာ သူဟာလည္း ေတာ္ေတာ္အေရးပါ အရာေရာက္တာပဲ။ တစ္ခုရွိတာက ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ကို သက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္ဈ ဒါပါပဲ။ ေျပာရရင္ေတာ့ (I rely on intuition a great deal.. .. but I have to … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , , , | Leave a comment

The Nirvana and Black hole are different

Share

I hereby declare that the goal of Buddhists (Nirvana) is not equivalent to Black Hole. There are some relations between Nirvana and Black Hole like when someone goes into the black hole, he will be reached to the end of the … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ .. ..

Share

နိဗၺာန္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ .. .. နိဗၺာန္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုတာက ေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္ကသြားခ်င္ဖို႔ပဲလိုတာ။ ေယာဂီတစ္ခ်ဳိ႕က နိဗၺာန္ကို အေ၀းႀကီးလို႔ထင္ၾကတယ္။ အဲဒါမွားတယ္။ နိဗၺာန္ဆိုတာ အေ၀းႀကီးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ကာလဌာနကို မရွိတာ။ ဒီေတာ့ ေ၀းတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့အေပၚမွာနဲ႔ ကိုယ္က်င့္ႀကံတဲ့အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ခက္ခဲတာေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ဟာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ရွင္းပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ အားလံုးထက္သာတာ အဲဒီအခ်က္ပဲ။ နိဗၺာန္ရွိရမယ္လို႔ အႏုမာနမ်က္မွန္းဆ ႏုိင္တယ္။ အဲဒါက ဗုဒၵဘာသာေတြက သာလည္းသာတယ္၊ ခ်စ္စရာလည္းေကာင္းတယ္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံကိုဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားရတယ္ .. ..၂

Share

သိပၸံကိုဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားရတယ္ .. .. အပိုင္း(၂) ဒီေတာ့ သိပၸံဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပၸံမွာ (Indirect Verifiability) ဆိုတာ ႐ွိတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခု အီလက္ထ႐ြန္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္႐ုိက္ မျမင္ရဘူးေလ။ မျမင္ရေပမယ့္ အီလက္ထ႐ြန္ ႐ွိေၾကာင္းကို သြယ္၀ိုက္ ၿပီးေတာ့ သိရတယ္။ ဒါ သိပၸံမွာေပါ့ေနာ္ .. .. သိပၸံမွာလက္ေတြ႕ ဆိုေပမယ့္ လက္နဲ႔မေတြ႕တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ လက္နဲ႔ေတာ့ ေတြ႕လို႔မရဘူး၊ သို႔ေသာ္လည္း … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , , | Leave a comment

သိပၸံကိုဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားရတယ္ .. ..

Share

သိပၸံကိုဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားရတယ္ .. .. သိပၸံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အနည္းငယ္ ဗဟုသုတ႐ွိတာေပါ့ေနာ္ .. .. ကၽြန္ေတာ္က ေလ့လာဖူးတာကိုး။ သိပၸံကေတာ့ ပထမဆံုး အမ်ားအားျဖင့္ မ်က္စိက် ၾကတာက – သိပၸံက စနစ္႐ွိတယ္ (Systematization) ေနာက္ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္တယ္ေလ၊ ေနၾကတ္ လၾကတ္ေတြ (Predictability) ေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ ပုဂၢလိက ဆႏၵစဲြမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္၊ ဒါကို သူတို႔ (Objectivity) လို႔ ေခၚတာေပါ့၊ ေနာက္ သိပၸံရဲ႕ … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , , | Leave a comment

အမွန္တရားဟာ အမွန္တရားပါ

Share

အမွန္တရားဟာ အမွန္တရားပါ ကၽြန္ေတာ့မွာ ေျပာစရာေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႐ွိတယ္။ ဥပမာ —- ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေပါ့ .. .. ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ဆရာက တကယ္ က်င့္ေတာ္မူခဲ့တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က လူညံ့ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္ .. .. ဒီလိုပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့ဆရာက တကယ္က်င့္ခဲ့ေတာ့ တကယ္က်င့္တဲ့ ဆရာက သြန္သင္ျခင္းကို ခံရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္က မညံ့ေတာ့ မညံ့တဲ့ သေဘာပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း က်င့္တယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ဘက္က ေျပာစရာကို မ႐ွိဘူး။ မလိုက္ႏုိင္မွာ စိုးလို႔သာ … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၁၀)

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၁၀) ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံပညာရွင္ ဆိုေပမယ့္ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေလးစားသမႈ ျပဳပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ Karl popper ကို သူ ကိုးကားမွီျငမ္းျပဳတာ ဖတ္ရဖူးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ A Brief History of Time စာအုပ္ထဲမွာ Karl popper က ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ေလ – Karl popper has emphasized, a good theory is characterized by the … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၉)

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၉) ေဟာ့ကင္းသည္ ထိုအခန္းမွာပင္ Black Holes ေခၚ တြင္းမဲႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ရာ What it meant was that matter could curve a region in on itself so much that it would effectively cut itself off from the rest of the universe. … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု – 08

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု – 08 ဆက္လက္ေဖာ္ျပရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ – အိုင္းစတိုင္းဟာ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ရဲ႕ တိုးတက္လာပံုကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ဟာ လက္ေတြ႕ သုေတသန စမ္းသပ္ခန္းမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေျဖျဖစ္လို႔ သူ အရမ္း ေလးစားေပမယ့္လည္း မေသခ်ာျခင္းနိယာမရဲ႕ သေဘာအရ – အရာရာဟာ မေသခ်ာဘူးလို႔ ေျပာဆိုရတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ သိပၸံနယ္ပယ္မွာ ၀င္ေရာက္ ထိုးေဖာက္လာတာကို သူဟာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ လက္ခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့ မေသခ်ာျခင္းနိယာမရဲ႕ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္တဲ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 07

Share

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 07 ေဟာ့ကင္းက သူ႔ရဲ႕ BLACK HOLE စာအုပ္ အခန္း(၈)မွာ အိုင္းစတိုင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း ေရးထားပါတယ္။ ႐ူပေဗဒပညာရပ္ဟာ သီအိုရီႀကီး ႏွစ္ခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္ – The two theories are the general theory of relativity and quantum mechanics. (Page-69) ဒီသီအိုရီႀကီး ႏွစ္ခုဟာ အေထြေထြႏႈိင္းရသီအိုရီ နဲ႔ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္သီအိုရီ မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Tags: … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 06

Share

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု -06 ေဟာ့ကင္းရဲ႕ BLACK HOLE စာအုပ္ အခန္းနံပါတ္(၇) မွာ – IS THE END IN SIGHT FOR THEORETICAL PHYSICS? – ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ဟာ သေဘာတရားေရးရာအားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နိဂံုးကို ထိုးေဖာက္ ႏုိင္ေတာ့မည္္္ေလာ၊ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့ မည္လား? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေဆြးေႏြထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အျမင္ကေတာ့ Tags: BLACK … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , | Leave a comment

တရားမရတာဘာေၾကာင့္လဲ?

Share

တရားမရတာဘာေၾကာင့္လဲ? “ဗုဒၶဘာသာမ်ား တရားရွာေပမယ့္ တရားမရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?” လို႔ စိစစ္လိုက္ရင္ အဓိကကေတာ့ ဆရာေကာင္း မ႐ွိလို႔ပါဘဲ။ ဆရာေကာင္းက အရမ္းလိုအပ္တာ .. .. ဆရာေကာင္းက နိဗၺာန္ျမင္ဖူးရမယ္၊ ဆရာေကာင္းက အရိယာျဖစ္ရမယ္၊ ဆရာေကာင္းက တရားကို ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္က် ေဟာတတ္ ရမယ္ ေပါ့ေနာ္ .. .. ဆရာေကာင္း လြတ္ေနေတာ့ တရားမရၾကဘူးေပါ့ .. .. ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘ၀တူခ်င္း တရား႐ွာၾကတာေပါ့ေနာ္ .. .. စိတ္၀င္စားၾကည့္တယ္ “ဘာျဖစ္လို႔ မရၾကတာလဲ?” Tags: … Continue reading

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , , | Leave a comment

အခ်ိန္ရဲ႕ဒႆန (၂)

Share

အခ်ိန္ရဲ႕ဒႆန-၂ ဒီေနရာမွာ ဒႆနအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒႆနမွာ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဒႆနမွာ ေပါ့ေလ .. .. ေနရာဆိုတာ (A Priori) ပါ .. .. ေတြ႕ႀကံဳေ႐ွ႕ ေပါ့။ ဆိုလိုတာက Tags: BLACK HOLE, Buddhism, Myanmar Posts, ကမာၻ, နိဗၺာန္, ေလာကုတၱရာ

Posted in Buddhism, Frontpage | Tagged , , , , , | Leave a comment