Tag Archives: အရိယာ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 16

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း (၁၆) အရိယာတို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ား အရိယာတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ႀကံ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ရရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ဥပမာ – သန္႔စင္ေသာသီလ သန္႔စင္ေသာ သီလဆိုသည္မွာ အရိယာတို႔၏ သီလသည္ ရာသက္ပန္ျဖစ္သည္။ မေသမခ်င္း ေစာင့္စည္းသည္။ ေစာင့္စည္းသည္ ဆိုရာ၌ အရိယာတို႔က အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္လို႔ မလုပ္ဘူးဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆင္ျခင္ေစာင့္စည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သီလယူထားလို႔ သီလမက်ိဳးေပါက္ေအာင္ ယူတဲ့ေန႔အတြက္ ေစာင့္သည္ဆိုသည့္သေဘာ မဟုတ္ေခ်။ ထာ၀ရသီလျဖစ္သည္။ ယင္းကား Tags: Buddhism, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 08

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း (၈) အရိယာစစ္စစ္တို႔၏သေဘာထားခံယူခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ အရိယာစစ္စစ္တို႔၏ သေဘာထားတစ္ခ်ိဳ႕မွာ – ကိုယ့္တရားကိုယ္ ႏွလံုးသြင္းဖို႔ လိုလားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္တရားကို ႏွလံုးသြင္း ေနရလွ်င္ ေက်နပ္ေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရားကို ၀င္စားရာ၌ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္ႀကီးလိုမႈ ခံယူျခင္း လံုး၀မရွိေခ်။ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္အျမင္သည္ တစ္ပါးသူတို႔၏ အထင္အျမင္မွ်သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အရိယာစစ္စစ္တို႔သည္ ကိုယ့္တရားကိုယ္ ႏွလံုးသြင္းရင္း ထိုႏွလံုးသြင္းရျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာရလိုမႈလည္း မရွိၾကေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေနရာရလိုမႈအတြက္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ နိဒါန္းပိုင္း အခန္း(၉)

Share

နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ၿပီ နိဒါန္းပိုင္း အခန္း(၉) နိဗၺာန္ႀကီးက ေကာင္းေတာ့ အရိယာေတြက ၀င္စားေတာ္မူၾကတာေပါ့။ “နိဗၺာနံ အရဟေတၱာဂတိ” ဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ နိဗၺာန္သို႔ ရဟႏာၱမ်ား လားတယ္၊ သက္ေရာက္တယ္၊ စံျမန္းတယ္၊ ၀င္စားတယ္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ (၃၁) ဘံုမွာေတာင္မွ ပူေနလို႔ရွိရင္ အဲယားကြန္းနဲ႔ ေနၾကေသးတာပဲေလ — နိဗၺာန္ဆိုတာကေတာ့ (၃၁) ဘံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ တစ္ျခားစီပဲ။ နိဗၺာန္က တအားေကာင္းေတာ့ ၀င္စားေတာ္ မူၾကတာေပါ့ – ဒါေၾကာင့္ ” နိဗၺာနံ အရဟေတၱာဂတိ” ဆိုတဲ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဆံုးမစကားမ်ား

Share

ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဆံုးမစကားမ်ား ကမာၻေပၚ၌ ဆံုးမစကားမ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ဆံုးမစကားမ်ားမွာ – ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ “ဧဟိပႆိေကာ” ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတိပဌာန္ေလးမ်ိဳးကို လာရႈလွည့္ ဖိတ္ေခၚသည္။ “ၾသပါေနယ်ိေကာ” ထိုတရားမ်ားကို ကပ္၍ေဆာင္။ “ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟီ” အရိယာဉာဏ္ရလွ်င္ ခ်မ္းသာမႈ ကိုယ္တိုင္ခံစားရမည္။ အာမခံခ်က္လည္းေပးသည္။ လက္ေတြ႕လည္းက်သည္၊ ရဲရင့္သည္၊ တိက်သည္၊ မွန္ကန္သည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသည္ ကမာၻေပၚ၌ အေကာင္းဆံုးေသာ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း “ယံုၾကည္က်န္းမာ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာ” ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိရမည္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဝိပႆနာဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 34

Share

ဝိပႆနာဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား(၃၄) ေယာဂီမ်ား တရားဝင္စားၾကတယ္ဆိုလို႔ သာဓုေခၚမိပါတယ္။ ဘဝတစ္ခုဟာ တစ္ေန႔ၾကရင္ေတာ့လည္း ေသျခင္းတရားကို သဲကမ္းေရေဝွ႕ေတြ႕ရမွာပါပဲ၊ ဒီေတာ့လည္း ကိုယ္က ဝိပႆနာ ဆင္ျခင္ထားတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ စာေရးသူကေတာ့ သစၥာဝါဒီမ်ားအတြက္ အတိုခ်ဳပ္နည္း ေပးထားပါတယ္။ တရား အားမထုတ္တတ္ဘူးဆိုတာ မျဖစ္ေအာင္ – အနိစၥသာ ဆင္ျခင္ပါလို႔ သင္ေပးထားပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ဆင္ျခင္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ဆင္ျခင္လို႔ အရွိန္ေတြရေနၿပီ။ ကိုယ့္အရွိန္နဲ႔ကိုယ္သာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, အရိယာ, ျမတ္စြာဘုရား

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဝိပႆနာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား

Share

ဝိပႆနာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား   ဝိပႆနာအေျခခံမ်ားကို စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးက အထူးအားေပးၾက၍ ႏွစ္ၿခိဳက္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံ၏ အဆက္ျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ အဆင့္ျမင့္က႑မ်ားကို ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ဝိပႆနာသည္ နိဗၺာန္သြားလမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိပႆနာဆံုးလွ်င္ နိဗၺာန္ဆိုက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ ဆိုက္ေရာက္စရာ၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳစရာ အသခၤတဓာတ္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က နိဗၺာန္ႀကီးအေၾကာင္းကို မစဥ္းစားရဲၾကေပ။ Tags: ၀ိပႆနာ, Buddhism, Myanmar Posts, နိဗၺာန္, ဗုဒၶဘာသာ, မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္, အရိယာ, ျမတ္စြာဘုရား

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ေကာင္းတာလုပ္ရင္လုပ္ပါ အပိုၾကြားလုံးမထုတ္ပါႏွင့္

Share

ေကာင္းတာလုပ္ရင္လုပ္ပါ အပိုၾကြားလုံးမထုတ္ပါႏွင့္ ေကာင္းတာလုပ္ရင္လုပ္ပါ၊ အပိုၾကြားလုံးမထုတ္ပါႏွင့္။ ျမတ္တယ္တုိ႕၊ ျမင့္ျမတ္တယ္တုိ႕၊ အျမတ္ဆုံးတုိ႕ ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြက ကိုယ္နဲ႕တန္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ မတန္မရာကို မသုံးတာဘဲ ေကာင္းပါတယ္။ ၾကြားလုံးမထုတ္ပါႏွင့္။ အပိုလည္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ျပည္သူလူထုကို အပိုေျပာေတာ့ လိမ္ေျပာသလုိျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ကိုယ္က ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာလုပ္တယ္။ ဒါပဲေပါ့။ ကိုယ္က ပရဟိတ လုပ္ရင္ ပရဟိတလုပ္တယ္။ ဒါပဲေပါ့။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဘာ အခြင့္အေရးယူခ်င္သလဲ။ ကိုယ္က ပရဟိတလုပ္မွ တန္ဖိုးရွိမယ္ဆုိေတာ့ က်န္တဲ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြက တန္ဖုိးမဲ့လုိျဖစ္သြားမယ္။ ဒါမ်ိဳးကေတာ့ မေျပာသင့္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္

Share

 ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္   ပညာရဲရင့္ ပဲြလယ္တင့္ ဆိုတဲ့စကားကို ေယာဂီမ်ားလည္း သိပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ပညာရဲရင့္မႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြဲလယ္ကို၀င္ေလ့ သိပ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ ပြဲလယ္ကို ၀င္ရေအာင္ တခ်ဳိ႕က ထိုးသြင္းေနၾကတယ္။ ဘယ္လိုလည္းဆိုေတာ့ မဂၤလာဗ်ဴဟာ စာေစာင္မွာ စာေရးသူကို ရည္ညႊန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ႐ုပ္နာမ္ေတာင္ မကြဲဘူးလို႔ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္း အေျဖေပးထားတယ္။ ဒါေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ မိမိကို လာလည္း မေလ့လာဘဲနဲ႔ အေ၀းကေနမွန္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာၾကေအာင္ ႐ုပ္နာမ္ေတာင္ မသိဘူးဆိုေတာ့ မခက္ဘူးလား ေယာဂီမ်ား။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္အေၾကာင္း

Share

နိဗၺာန္အေၾကာင္း           ႏိုင္ငံျခား စာအုပ္တစ္အုပ္ ဖတ္ၾကည့္ရာ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘက္မွလည္း နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေရးရန္ဆႏၵေပၚလာသည္။ နိဗၺာန္သည္ (၃၁) ဘံုမွ လြန္ရာျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေျခလွ်င္သြားၾကည့္၍ေတာ့ မရႏိုင္၊ ေလာကအဆံုးသို႔ ေျခလွ်င္သြား၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေသအခ်ာ အတိအလင္း ေဟာေတာ္မူ ခဲ့သည္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ႏွင့္ သြားရမည္။ ဤကိစၥကို အခ်ိဳ႕နားမရွင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ သိသည္ဆိုလွ်င္ စိတ္ရွိသည္ဟု တြက္သည္။ ယင္းသို႔ တြက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေနသည္။ သိသည္ဆိုသည္မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍

Share

နိဗၺာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဗၺာန္သည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၌ ပန္းတိုင္မရွိေခ်။ ၎တို႔က ဆင္ေျခေပးသည္၊ ပန္းတိုင္ရွိလို႔ ပန္းတိုင္ေရာက္လွ်င္ ဆက္လုပ္စရာ မရွိမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ယင္းအယူအဆသည္ မွားေနပါသည္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ေသာအခါ လံုးဝၿပီးျပည့္စံု သြားသည္ကို သူတို႔မသိေခ်။ သူတို႔၏ အမွားတစ္ခုမွာ ပန္းတိုင္ေရာက္ျခင္းထက္ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းကို ပို၍တန္ဖိုးထားသည္ ဟူေသာခံယူခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းခံယူခ်က္မွာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗၺာန္, မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္, အရိယာ, ေလာကုတၱရာ, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

အရိယာျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္

Share

အရိယာျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္           အရိယာျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ ဘာထူးျခား ပါသနည္းဆိုေသာ္ – အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရရွိျခင္း ထူးျခားသည္သာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အရိယာျဖစ္၍ပင္လွ်င္ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ၾကသည္။           ဤသို႔ေမွ်ာ္လင့္ရန္မွာ အထင္လြဲမွားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။           ဥပမာ — ပုထုဇဥ္ဘဝက ကြန္ျပဴတာ မတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ တရားက်င့္သျဖင့္ အရိယာျဖစ္သြားေသာအခါ ကြန္ျပဴတာ တတ္သြားသည္ ဟူ၍ ေမွ်ာ္လင့္၍ မရေခ်။ ႐ုပ္နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာသည္၊ ႐ုပ္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာ ျဖစ္သည္။ အရိယာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -07

Share

ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ -07 အခန္း(၃) သစၥာရွာေဖြၾကသူမ်ားအတြက္   သစၥာတရားကို ျမတ္ႏိုးမိသည္ႏွင့္အမွ် သစၥာရွာေဖြၾကသူမ်ားကိုလည္း ထက္သန္ေသာေစတနာ ထားရွိလိုေပသည္။ သစၥာတရားဟူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏တရား ျဖစ္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားသိသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္သြားေတာ္မူရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၌ သစၥာသိရန္ ဆရာမလိုေပ။ မိမိကုိယ္တိုင္ ပါရမီျဖည့္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ပါရမီျပည့္ေသာအခါ တရားသိ၍ ဘုုရားျဖစ္ေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားသည္ လြန္စြာမွ နက္႐ႈိင္းေလသည္။ သာမန္မ်က္လံုးျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေခ်။ အရိယာဉာဏ္ မ်က္လုံးျဖင့္ ၾကည့္မွသာ သိျမင္ႏိုင္ေပမည္။ သစၥာရွာေဖြၾကသူမ်ားသည္ အရိယာဉာဏ္မ်က္လံုးကို … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(38)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(38) ကိုနန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၇ ) အရိယာ အေၾကာင္း ငယ္    ကိုနန္းေအာင္ — အရိယာ ကုိျမင္႐ံုမွ်နဲ႔သိလား? ။ နန္း     မသိႏုိင္ဘူးဗ်။ ငယ္    ဘာျဖစ္လို႔လဲ ? ။ နန္း     သူတို႔က ဉာဏ္အရာပုိင္တာေလ — ။ ႐ုပ္နာမ္ အေနအထားကေတာ့ ဘယ္သိပ္ကြာပါ့မလဲ။ အရိယာ ျဖစ္လ႔ို           အသားျဖဴသြားတာမွ မဟုတ္တာ။ ေရႊေရာင္ေငြေရာင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(37)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(37) ကုိနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၆ ) အရိယာ ႏွင့္ နိဗၺာန္ ငယ္    ကုိနန္းေအာင္ – ခင္ဗ်ား တရားကုိ မခ်ဳိနဲ႔ေနာ္။ နန္း     မခ်ဳိပါဘူးဗ်ာ။ ငယ္    ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကုိ မယုံဘူး။ နန္း     ဘာကုိ မယုံတာလဲ။ ငယ္    ခင္ဗ်ား အရိယာ ျဖစ္ရမယ္။ နန္း     ေအာ္ – ခင္ဗ်ားကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(36)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(36) ကိုနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃၅ ) အေၾကာင္းခ်ဳပ္လွ်င္ အက်ိဳးခ်ဳပ္ပံု ငယ္    တစ္ခုေမးမယ္ဗ်ာ ကိုနန္းေအာင္။ နန္း     ေမးပါ။ ငယ္    ခင္ဗ်ားေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေနာ္။ နန္း     ေထာင္ပါ့မယ္ ။ ငယ္    ႐ုပ္နာမ္သာရွိတဲ့၊ လူသားက ႐ုပ္နာမ္မရွိတဲ့ နိဗၺာန္ကို ဘယ္လိုသြားရမလဲ ဆိုတာ— ။ နန္း     ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတဲ့ နည္းန႔ဲသြားေပါ့ဗ်ာ။ ငယ္    ႐ုပ္နာမ္က … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment