Tag Archives: ေဟာ့ကင္း

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ေဟာ့ကင္းသည္ တခ်ိန္က Black Holes ထဲ၌ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ၍ မရႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ရွိသည္ဟု တင္စား၍ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ တင္စားခ်က္မွာ အိုင္းစတိုင္းကိုပင္ မွားေၾကာင္း ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ ရွိခဲ့သည္။ အိုင္းစတိုင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က (God does not play dice.) God သည္ ေႂကြအံမကစားပါ ဟူ၍  အဓိပၸာယ္ရသည္။ ရည္ညႊန္းခ်က္မွာ ဤစၾကဝဝဠာႀကီး၌ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ ေႂကြအံကစားသကဲ့သို႔ ပရမ္းပတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု အိုင္းစတိုင္းသည္ ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးသည္။ ယင္း (God … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပတ္သက္၍   ေဟာ့ကင္း၏ေလးစားစရာအခ်က္အလက္မ်ား   ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ The Universe in a Nutshell ဆိုေသာ နာမည္ႀကီးစာအုပ္ ေရွ႕ပိုင္းတြင္   We shall increase in complexity, if not in depth and shall always be the center of an expanding horizon of possibilities. (THE UNIVERSE IN A … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပက္သက္၍

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ဆြဲအားႏွင့္အျခားဥပေဒသမ်ား ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ေသာ ခိုင္မာလံုေလာက္သည့္ သီအိုရီတစ္ခု လိုအပ္ေနရာ ထို႔သီအိုရီမွာ ယခုထက္တုိင္ မေပၚေသးဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလင္းကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္ေသာ Black Holes ၏ စြမ္းရည္ဆိုသည္မွာ ျပဳျပင္စရာလိုအပ္သည္ဟု ေဟာ့ကင္းက အတိအလင္းေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ Black Holes မွ ထြက္လာႏိုင္ေသာ အလင္းသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့မူ မထင္မွတ္စရာ သဘာဝမ်ားရွိ၍ ပံုသ႑န္ ေျပာင္းလဲကာ လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာ့ကင္းက Tags: Black Holes, ေဟာ့ကင္း

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပက္သက္၍

Share

ေဟာ့ကင္းႏွင့္ပက္သက္၍   ေဟာ့ကင္းသည္ စၾကာဝဠာဆိုင္ရာ သေဘာတရားေရးရာ ရူပေဗဒကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္လက္ေလ့လာ ေနပံုရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္က သူ႔အယူအဆတစ္ခုကို ျပန္လည္၍ မြန္းမံျပင္ဆင္သည္။   According to a new theory of Stephen Hawking, black holes are probably not like he considered them to be in his previous theory 40 years … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , | Leave a comment

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑-4

Share

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑-4 သက္ရွိထင္ရွား ထင္ေပၚေၾကာ္ေဇာေသာ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း စတီဖင္ေဟာ့ကင္းသည္ ေလာေလာဆယ္ သက္ရွိထင္ရွားလွ်က္ရွိေသာ ထင္ေပၚေၾကာ္ေဇာေသာ သိပၸံ ပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ သေဘာတရားေရရာဆိုင္ရာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ေလ့လာသူတိုင္း ထူးခၽြန္သည္ဟု အသတ္မွတ္ခံရေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူသည္ ဤေခတ္ကို စူးစမ္းရွာေဖြ၍ အထိုက္အေလွ်ာက္ေတြ႕ရွိေသာေခတ္ဟု သတ္မွတ္ သည္။ ယင္းကိစၥကို သူဂုဏ္ယူသည္။ စူးစမ္းရွာေဖြ ေနၾကေသာ ေခတ္၌ လူျဖစ္ရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္း သည္ဟု မၾကာခဏ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , | Leave a comment

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑-3

Share

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑ ထူးျခားေသာဟိုင္ဇင္ဘတ္ သိပၸံပညာရွင္ ဟိုင္ဇင္ဘတ္သည္ လြန္စြာ ထူးျခားေသာ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မေသခ်ာမႈနိယာမ သည္ သူ၏နိယာမပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းနိယာမသည္ လြန္စြာမွ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလွ်က္ရွိရာ ကမာၻ၏နိယာမ ဟူ၍ပင္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဟိုင္ဇင္ဘတ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မေသခ်ာမႈနိယာမအေပၚမွာ လြန္စြာ ခိုင္ခိုင္ မာမာ နားလည္သေဘာေပါက္ ျပတ္သားစြာခံယူထားသည္။ မေသခ်ာမႈနိယာမက ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ထား ေသာ အေျခခံအမႈန္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္၍ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢဳိလ္မွ ထိုမေသခ်ာမႈနိယာမ၏ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , | Leave a comment

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑

Share

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑ စာေရးသူသည္ မၾကာခဏ သိပၸံအေၾကာင္း ေရးေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာမူ သာမန္အားျဖင့္ ခက္ခဲနက္နဲႏုိင္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑၏ နိဒါန္းပိုင္းမ်ားကို အေျခပ်ဳိး၍ တင္ျပလိုသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အမ်ားသူငါ​ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လူေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အိုင္းစတိုင္း ဆိုလွ်င္မူ တိက်ေသခ်ာမႈကို အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားသည္။ မေသခ်ာျခင္းကို လက္မခံလိုေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ မေသခ်ာျခင္းဆိုင္ရာ သိပၸံနိယာမ သဘာ၀ကိုပင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေလသည္။ ဤေနရာ၌ သိပၸံပညာရပ္၏ မေသခ်ာျခင္းနိယာမႏွင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၁၀)

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၁၀) ေဟာ့ကင္းသည္ သိပၸံပညာရွင္ ဆိုေပမယ့္ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေလးစားသမႈ ျပဳပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ Karl popper ကို သူ ကိုးကားမွီျငမ္းျပဳတာ ဖတ္ရဖူးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ A Brief History of Time စာအုပ္ထဲမွာ Karl popper က ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ေလ – Karl popper has emphasized, a good theory is characterized by the … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၉)

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၉) ေဟာ့ကင္းသည္ ထိုအခန္းမွာပင္ Black Holes ေခၚ တြင္းမဲႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ရာ What it meant was that matter could curve a region in on itself so much that it would effectively cut itself off from the rest of the universe. … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု – 08

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု – 08 ဆက္လက္ေဖာ္ျပရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ – အိုင္းစတိုင္းဟာ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ရဲ႕ တိုးတက္လာပံုကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ဟာ လက္ေတြ႕ သုေတသန စမ္းသပ္ခန္းမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေျဖျဖစ္လို႔ သူ အရမ္း ေလးစားေပမယ့္လည္း မေသခ်ာျခင္းနိယာမရဲ႕ သေဘာအရ – အရာရာဟာ မေသခ်ာဘူးလို႔ ေျပာဆိုရတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ သိပၸံနယ္ပယ္မွာ ၀င္ေရာက္ ထိုးေဖာက္လာတာကို သူဟာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ လက္ခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့ မေသခ်ာျခင္းနိယာမရဲ႕ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္တဲ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု (သို႔) စတီဖင္ေဟာ့ကင္း 06

Share

သိပၸံပညာထဲက ဘ၀တစ္ခု -06 ေဟာ့ကင္းရဲ႕ BLACK HOLE စာအုပ္ အခန္းနံပါတ္(၇) မွာ – IS THE END IN SIGHT FOR THEORETICAL PHYSICS? – ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ဟာ သေဘာတရားေရးရာအားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နိဂံုးကို ထိုးေဖာက္ ႏုိင္ေတာ့မည္္္ေလာ၊ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့ မည္လား? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေဆြးေႏြထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အျမင္ကေတာ့ Tags: BLACK … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , , , , | Leave a comment