Tag Archives: ေသာတပန္

လြန္စြာမွခက္ခဲနက္နဲေသာ ေလာကုတၱရာပညာ

Share

လြန္စြာမွခက္ခဲနက္နဲေသာ ေလာကုတၱရာပညာ ေလာကီပညာသည္ ခက္ခဲနက္နဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာပညာကို မမီေခ် — ေလာကုတၱရာပညာမွာမူ လြန္စြာမွ ခက္ခဲနက္နဲပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ တစ္ပါးသာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ႀကိဳးစား၍ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ ႏိုင္ေတာ္မူသည္။ က်န္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ အဆိုအဆံုးအမတို႔၌ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ရရွိခံယူႏိုင္မွသာလွ်င္ တရားရႏိုင္သည္ အရိယာျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလာကီပညာႏွင့္ မတူသည္မွာ ထိုအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေလာကီပညာမွာမူ လူတိုင္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္ ႀကိဳးစား၍၊ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ ေလာကုတၱရာပညာမွာမူ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

အရိယာဟူသည္

Share

အရိယာဟူသည္ အရိယာမ်ားသည္ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ မေရာင့္ရဲႏုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စာဆို၌ ၾကာမ်ဳိးငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေရအိုင္၌ ဟသၤာမ်ား ေပ်ာ္ေမႊ႕သကဲ့သို႔ အရိယာမ်ားသည္ တရား၌ ေပ်ာ္ေမႊ႕ၾကသည္ ဟူ၍ အဆိုရွိသည္။ အရိယာမ်ားသည္ ဤ၍ ဤမွ် တရားအားထုတ္ၿပီးၿပီ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္ၿပီ၊ နားဦးမည္၊ တရား အားမထုတ္ေသးဘူး ဟူေသာသေဘာ မည္သည့္ အခါမွမရွိ။ တရားဟူသည္ အားထုတ္ႏုိင္ေလေလ ေကာင္းေလေလ ျဖစ္သည္ဟူ၍သာ ခံယူၾကသည္။ အရိယာမ်ား၌ ပုထုဇဥ္မ်ားတြင္ မရွိေသာ အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရွိသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

စာေရးသူကူညီေျဖရွင္းရေသာ၀ိပႆနာအေပၚ တိုက္ကြက္အခ်ဳိ႕

Share

စာေရးသူကူညီေျဖရွင္းရေသာ၀ိပႆနာအေပၚ တိုက္ကြက္အခ်ဳိ႕ စာေရးသူသည္ ၀ိပႆနာဖက္မွ ရပ္တည္သည္။ ထိုအခါ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း မိမိဉာဏ္မီသ၍ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ဥပမာ—အစီအစဥ္အတိုင္းေတာ့မူ မဟုတ္ေခ် – ၀ိပႆနာဆိုသည္မွာ အပ်က္႐ႈရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္စီးပြားဥစၥာ ကိုယ့္ေႁခြရံသင္းပင္း ဂုဏ္ျဒပ္ကို အပ်က္မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ မလုပ္ပါဟု တိုက္ကြက္လာေသာအခါ – စာေရးသူက ဂုဏ္သတင္း ေငြေၾကးမ်ားကုိ အပ်က္႐ႈရသည္မဟုတ္ ထို ဂုဏ္သတင္း ေငြေၾကးအေပၚမွာ ထားေသာ မိမိ၏ မွားယြင္းေနေသာ ႏွလံုးသြင္းကို အပ်က္႐ႈရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာမွမဆိုင္ ၀ိပႆနာဆိုေသာ္လည္း ဘာစည္းစိမ္ဥစၥာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ေသာတာပန္အေလာင္းအလ်ာအသင္း

Share

ေသာတာပန္အေလာင္းအလ်ာအသင္း ေသာတာပန္အေလာင္းအလ်ာ အသင္း – ဒီအသင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး လႈပ္ရွားေနတယ္ .. .. ဟိုတစ္ေလာက MRTV – 4 ကေတာင္မွ အဗ်ဴးခံရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ စတန္႔ထြင္ခ်င္တဲ့ သေဘာေတြ ေပၚထြန္းလာတာ မူလဘူတ ဗုဒၶဘာသာကို မေလးစားရာက်တယ္ .. .. ဒီအသင္းက ေသာတာပန္ အေလာင္းအလ်ာေတြနဲ႔ ေသာတာပန္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို စစ္ေပးမယ္ ေျပာတယ္ – စစ္တဲ့သူကို ေမးခ်င္ပါတယ္ — စစ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း တကယ္ရွိသလား?  .. .. … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ေသာတာပန္အေလာင္းအလ်ာအသင္း .. ဘာလုပ္တာလဲ?

Share

ေသာတာပန္အေလာင္းအလ်ာအသင္း .. ဘာလုပ္တာလဲ?   ယခုအခ်ိန္တြင္ ေသာတာပန္အေလာင္းအလ်ာအသင္း ဟုေပၚလာသည္။ သူတို႔၏ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္မွာ — ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလွ်င္ ဓမၼအႏၱရာယ္ျဖစ္၍၊ ေသာတပန္ အေလာင္းအလ်ာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္လွ်င္ စည္းကမ္းေဘာင္ႏွင့္ညီညြတ္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလွ်င္ ဓမၼအႏၱရာယ္ဟု သူ႕ကို မည္သူက သင္ထားသနည္း? မည္သည့္စာအုပ္မွာ တိုက္႐ုိက္သိနားလည္သျဖင့္ ထိုသို႔ေၾကြးေၾကာ္ရျခင္း ျဖစ္သနည္း? စာေပ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္မေလ့လာပဲ ရမ္းတုပ္ မွန္းတုပ္ႏွင့္ လူစုလိုေသာသေဘာႏွင့္ ေသာတာပန္အေလာင္း အလ်ာမ်ားကို ေခ်ာ့ျမဴေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း၍ အသင္းဖြဲ႕လိုေသာသေဘာသည္ ဘာသေဘာနည္း? ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာကိုေစာ္ကားျခင္း၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာကို စတန္႔ထြင္ၿပီး ဖ်က္ဆီးေသာ .. အဖြဲ႕

Share

ဗုဒၶဘာသာကို စတန္႔ထြင္ၿပီး ဖ်က္ဆီးေသာ .. အဖြဲ႕ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ဗုဒၶဘာသာကို အဖက္ဖက္က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာတာကို သိရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဗုဒၶဘာသာအသင္း ဆိုရင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ ႏိုင္ပါလွ်က္နဲ႔ – “ေသာတပန္အေလာင္းအလ်ာအသင္း” စသည္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ စတန္႔ထြင္ၿပီး လူေတြကို စည္း႐ံုးဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္။ သူတို႔အသင္းရဲ႕ သေဘာထားကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ – ေသာတပန္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း မေၾကျငာေကာင္းဘူး .. .. ေသာတပန္ အေလာင္းအလ်ာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတာ့ ေၾကျငာေကာင္းတယ္ – … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဘာသာ သာသနာႏွင့္အမွန္တရား

Share

ဘာသာ သာသနာႏွင့္အမွန္တရား ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြသည္ .. .. ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ အမွန္တရားကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ၾကသည္ .. .. က်င့္သံုးေဆာက္တည္သျဖင့္ လက္ေတြ႕ သိရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားအား အခ်င္းခ်င္း တရားသျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္ တင္ျပၾကသည္၊ ကိုယ့္အဆင့္ႏွင့္ကိုယ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၌ စည္းကမ္းရွိသည္။ ေသာတပန္ အေလာင္းအလ်ာသည္ ရဟႏာၱအေၾကာင္း အထူးေျပာေနစရာ မလိုအပ္ေခ်။ ေသာတပန္ အေလာင္းအလ်ာသည္ ေသာတပန္ အေလာင္းအလ်ာစကားသာလွ်င္ ေျပာရမည္။ အမွန္တကယ္ ၀ိပႆနာတရား က်င့္သံုးေဆာက္တည္၍ ရင့္က်က္လာေသာအခါ ရဟႏာၱအေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္အေၾကာင္း၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment