Tag Archives: အ၀ိဇၨာ

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 09

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု အပိုင္း(၉) တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာသမား ယခုအခါ တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာသမား အေၾကာင္းကို ေရးသားခ်ယ္မႈန္း ေနပါသည္။ ဝိပႆနာသမား၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာကို တိုက္ခိုက္ပံုမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် အေသးစိပ္ စီကံုးႏႈန္းဖြဲ႕ ေနပါသည္။ ဤအေျခအေန၌ ႐ုပ္နာမ္အား ဒုကၡရန္သူဟု ခံယူထားရေလရာ ႐ုပ္နာမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္မ်ားကိုေတာ့မူ ေခတၱခဏ ေဘးခ်ိပ္ထားရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ စာ႐ႈသူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ယခုအခါ တိုက္ပြဲဝင္ဝိပႆနာ အေၾကာင္းကိုသာ စီကံုးႏႈန္းဖြဲ႕ရသည္ျဖစ္၍ မိမိ ႏွလံုးသား၌ျဖစ္ေစ၊ ဟဒယ၌ျဖစ္ေစ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 08

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု အပိုင္း(၈)   အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာအေရးႀကီးပံု ဝိပႆနာေယာဂီမ်ားအတြက္ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိျပဳရန္ လိုေပသည္။ ဝိပႆနာေယာဂီမ်ားသည္ ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးေရးကို ႀကိဳးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာမွာမူ လြန္စြာလည္သည္၊ လြန္စြာ ပါးနပ္သည္၊ လြန္စြာ လွ်င္သည္၊ ေယာဂီမ်ား သတိမရွိႏိုင္မီ အဝိဇၨာက လႊမ္းတတ္သည္၊ တဏွာကလည္း ေနရာယူတတ္သည္။ ထိုအခါ ေယာဂီမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေယာဂီတိုင္းလိုလို အခက္အခဲ ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္ဟုေတာ့ ယူဆပါသည္။ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အဝိဇၨာမွာမူ လြန္စြာ ႏူးညံ့သျဖင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု 05

Share

ဗုဒၶဘာသာထဲကဘဝတစ္ခု အပိုင္း(၅)   အဝိဇၨာနဲ႔တဏွာ အဝိဇၨာနဲ႔တဏွာက ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡေလးေတြကို ေမြးဖြားေစတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡရတာကေတာ့ အဝိဇၨာနဲ႔ တဏွာေၾကာင့္ပါပဲ။ အဝိဇၨာကေတာ့ ျမင္ႏိုင္ခဲတယ္ မသိျခင္းနဲ႔ယွဥ္တာကိုး — တဏွာကိုေတာ့ ဒုကၡတရားေလး ျဖစ္လာလာျခင္း သိႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ တဏွာကေတာ့ နည္းနည္းနီးစပ္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ အဝိဇၨာကေတာ့ ခက္တယ္။ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိ႒ါသဝ၊ အဝိဇၨာသဝ အာသေဝါ အာသဝတရားေလးပါး အနက္မွာဆိုရင္ အဝိဇၨာသဝက ျမင္ဖို႔ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ႈသာ႐ႈပါ ႐ႈရမွာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ တဏွာကို ကၽြန္မခံဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး အဓိဌာန္နဲ႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -12

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕             တရားကို ရွာေဖြလွ်င္ ခႏၶာ၌ ရွာေဖြရမည္။ ခႏၶာထဲ၌ ဘာႏွင့္ရွာေဖြမည္နည္း။ တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕ ဟူေသာစကားကို ေယာဂီတိုင္းလို လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္တရားကို ခႏၶာ၌ ဘာႏွင့္ရွာေဖြ မည္နည္းဟု လက္ေတြ႕ စမ္းစစ္ၾကေသာအခါ အေျဖကို အလြယ္တကူ မေပးႏိုင္ၾကေခ်။ ေယာဂီမ်ားပင္လွ်င္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အေျဖကို ေပးဖို႔ရန္ ဆ.တ.တ ၀ါးတားတား မေရမရာ ျဖစ္ေနတတ္ၾကေပသည္။ ခႏၶာဆိုသည္မွာ သခၤတတရား ခႏၶာငါးပါးျဖစ္သည္။ အပ်က္တရားျဖစ္သည္။ အနိစၥ တရားျဖစ္သည္။ ဘင္စြန္း၏ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -45

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေ႐ႊစက္ေတာ္ ဒုတိယေန႔ အဓိ႒ာန္၀င္ျခင္း     “ရတနာျမတ္သံုးပါးမွ တပါး အျခား ကိုးကြယ္ရာ၊ ဆည္းကပ္ရာ ဘာတစ္ခုမွ် မရွိၿပီ” ဟူေသာ အသိျဖင့္ အဓိ႒ာန္၀င္မည္ ျဖစ္သည္။   အခ်ိဳ႕ကေငြကို၄င္း၊ ပကာသနကို၄င္း၊ ၾသဇာတိကၠမကို၄င္း၊ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသည္၊ မျမင့္ျမတ္ ေသးေသာ ကိုးကြယ္မႈပင္တည္း။ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈမွာ-ရတနာျမတ္သံုးပါးကို အားကိုးအားထား ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ျဖစ္ေပၚလာသမွ်ေသာ ႐ုပ္နာမ္အေပၚ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈျဖင့္ ျဖတ္ထုတ္ပယ္သတ္ ပိုင္းျဖတ္မည္” ဤမည္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ တရားထိုင္ အဓိ႒ာန္၀င္မည္ဟု … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား   (ဆ) အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္             အ၀ိဇၨာ တဏွာ မကုန္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔သည္ ဒုကၡတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ဘ၀ ဘ၀မ်ားစြာက သံသရာ က်င္လည္ခဲ့ရစဥ္ `အေယာနိေသာ မနသီကာယ´ ေခၚ ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ၏ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ ခံရသျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ အမွန္ကို မသိျခင္းျဖစ္၍ တဏွာဆိုသည္မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -24

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၈) ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရားေတာ္ (အဆက္) ဤေနရာ၌ အလွ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ၀ိပႆနာတရား က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနေသာ ေယာဂီပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ တရားဉာဏ္၏ အဆင့္အတန္းကို စစ္တမ္းထုတ္နည္းတစ္ရပ္ တင္ျပပါမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာဂီပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ မိမိသည္ တစ္မဂ္ ရၿပီ၊ ႏွစ္မဂ္ ရၿပီ စသည္ျဖင့္ လြန္စြာမွ ႄကြားလံုးထုတ္လိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ဤသို႔ႄကြားလံုးထုတ္ႏိုင္မွ ရဲရင့္သည္၊ သတၱိရွိသည္ဟု လြဲမွားစြာ မွတ္ယူေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ပညာဉာဏ္ပါပါ ခ်ိန္ဆတတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ထိုေယာဂီတို႔၏ ႄကြားလံုးထုတ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ယင္းတို႔၏ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -21

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၇) သစၥာ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း (အဆက္) ထိုသို႔ သမုဒယေခ်ာ့သျဖင့္ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း မသိလွ်င္ အ၀ိဇၨာ ဦးစီးကာ ဒုကၡအမွန္ လိမ္းက်ံ ကြပ္ထိမ္း လႊမ္းျခံဳထားသည့္ တဏွာ သမုဒယကို လက္ခံ လွမ္းႀကိဳရလိုက္ျခင္းသည္ ဒုကၡမွန္းမသိ၍ ဒုကၡကို ရလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡ ရလိုသျဖင့္ သမုဒယ အေၾကာင္းခံေသာေၾကာင့္ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္ ထပ္မံရရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ –     မသိ၍လိုခ်င္ လိုခ်င္၍ျပဳလုပ္ ျပဳလုပ္ေတာ့ရရွိ ရရွိေတာ့ ဒုကၡခံၾကရသည္။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိလွ်င္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -20

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၇) သစၥာ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း သစၥာတရားကို သိနားလည္ရန္အတြက္ ဦးေရ၀တ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ထံေမွာက္၌ ေအာက္ပါ စြမ္းရည္မ်ားကို ႀကိဳးစားေမြးျမဴ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေလသည္။   (၁) သန္႔စင္ေသာသီလ           (၂) ရင့္က်က္ေသာ ဣေႃႏၵ           (၃) တည္ၿငိမ္ေသာ သမာဓိ           (၄) လွ်င္ျမန္ေသာ ဉာဏ္           (၅) ရွင္သန္ေသာ သတၱိ           (၆) မလြင့္ပါးေသာသတိ           (၇) မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 16

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၅) (ဂ) အ၀ိဇၨာႏွင့္ ၀ိဇၨာ၊ အတၱႏွင့္ အနတၱ၊ ထြက္ရပ္လြဲႏွင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္။             ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ သစၥာေလးပါးကို ပိုင္းျခားနားလည္ကာ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္စြမ္းရည္ကို ေခၚသည္။ အ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ သစၥာတရားကို မသိနားမလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာတရားကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား နားလည္ သေဘာမေပါက္ေသးသူအား ၀ိဇၨာဟုေခၚ၍မျဖစ္ ၎တို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အမည္နာမ မဟုတ္ေခ်။ အမ်ားသူငါ ယေန႔ သေဘာေပါက္နားလည္ေနၾကေသာ ၀ိဇၨာမ်ားသည္ အတၱေကာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ငါတတ္သည္၊ ငါျမတ္သည္၊ ငါျမဲသည္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 15

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၅) (ခ) မာရ္နတ္ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား             သာသနာ၏ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွးဦးစြာ မိမိ၏ ရင္တြင္း ကိေလသာကို ပယ္သတ္ထားရန္လိုေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ဤရန္သူမွာ မိမိ၏ အဇၩတၱဘ၀င္ မေနာ ဟဒယမွ လာေသာေၾကာင့္ အတြင္းရန္ျဖစ္သည္။ ပယ္သတ္ျခင္းအမႈ ျပဳလိုသည္ မျပဳလိုသည္မွာ မိမိတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနသည္။ မိမိသည္ ရင္တြင္းကိေလသာမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အလိုလိုက္မည္ေလာ၊ မလိုက္မည္ေလာ ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ လြတ္လပ္ေသာ သီးျခားကိစၥ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 12

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၄) (ဃ) အ၀ိဇၨာ ရွိသူတို႔ မသိႏိုင္ေသာအ၀ိဇၨာ႐ႈသတ္နည္း             အ၀ိဇၨာ ဆိုသည္မွာ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းမသိျခင္း၊ အမွားကို အမွားဟု မသိျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ အမွားကို အမွန္ဟု သိေနျခင္း၊ အမွန္ကို အမွားဟု သိေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပသည္။ အမွားကို အမွားမွန္း မသိသူတို႔သည္ ထိုအမွားကို ဖက္တြယ္လွ်က္ရွိၾကသည္။ အမွားကို အမွန္ထင္ကာ ဒိ႒ိ၀ိပၸလႅာသ၊ စိတၱ၀ိပၸလႅာသ၊ သညာ၀ိပၸလႅာသ တို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေရာရွက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အျမင္မွား အသိမွား အမွတ္မွားလွ်က္ ရွိၾကသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 9

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၃) ဆရာျမတ္၏ ၀ိပႆနာ တရားျပပံု (က) ေျခလွမ္း (၃) လွမ္း။ (ခ) တရားျပျခင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းခ်က္။ (ဂ) ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိမ်ား။ (က) ေျခလွမ္း (၃) လွမ္း။ ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦး၀ိမလသည္ ေျခလွမ္း (၃) လွမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္စံ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္း (၃) လွမ္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ နိဗၺာန္စံ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပပါမည္။ ေျခလွမ္း (၃) … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 8

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၂) ဆရာျမတ္၏ အဆံုးအမမ်ား (ဂ) ေသျခင္းတရား၏ ဆိုး၀ါးပံု             ႐ုပ္နာမ္သည္ ငါမဟုတ္ေခ်၊ သံသရာ၌ မရွိေသာငါကို အရွိလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို ငါထင္ေနသျဖင့္ ထို႐ုပ္နာမ္အေပၚ သမုဒယၿငိတြယ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ရရွိခဲ့ရျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အတိတ္ဘ၀ ဘ၀မ်ားက အေယာနိေသာ မနသီကာယေခၚ ႏွလံုးသြင္းမွားျခင္း၏ ဒဏ္ခ်က္ျဖင့္ ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္မ်ားကို ခံစားလွ်က္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ ရေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။             ကိေလသာ မကုန္ခမ္းေသးေသာ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုသည္ ကိေလသာ ခံစား စံစားလိုေသာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -2

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ နိဒါန္း သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ျမတ္ကို ပညာသားပါပါ ပိုင္းျခားနားလည္ သိျမင္ႏိုင္ရန္မလြယ္ကူ။ သစၥာ တရားေတာ္သည္ လြန္စြာမွနက္႐ႈိင္းသည္။ တိက်သည္။ ျပတ္သားသည္။ သိမ္ေမြ႕သည္။ သစၥာတရားကို က်င့္ႀကံ အားထုတ္သည္ ဆိုရာ၌ ဒုကၡသံသရာ ၀ဲၾသဂမွ အၿပီးအပိုင္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစေရးသို႔ ဦးတည္ရမည္။ ဤသို႔ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္သို႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိပိုင္ႏိုင္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ဳိး ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ဳိးမွသာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးကိုေဆာင္သည့္ တရားစစ္ တရားမွန္ျဖစ္မည္။ `တရားဓမၼကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ မိမိဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ မေရရာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment