Tag Archives: သခၤတ

နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရာ၀ယ္

Share

နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရာ၀ယ္    ေယာဂီမ်ား ဘက္စံု ဗဟုသုတ ရစိမ့္ေသာငွာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းေလးေတြကို ေရးျပပါဦးမယ္။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳတာ ႏွစ္မ်ိဳးေပါ့။ တစ္မ်ိဳးက ဖလသမာပါဒ္လို႔ေခၚတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ နိေရာဓသမာပါဒ္ပါ။ ဒီႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖလသမာပါဒ္  အေၾကာင္းပဲ ေျပာၾကစို႔။ နိေရာဓသမာပါဒ္ကေတာ့ ေလးပါတယ္၊ နက္တယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ခက္လည္းခက္တာေပါ့ေနာ္ – ဖလသမာပါဒ္က သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ တဒဂၤပဟာန္္၊ ဝိကၡမၻနပဟာန္၊ သမုေစၦဒပဟာန္။ ခဏေလးပဲ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳတာရယ္၊ နည္းနည္းၾကာတာရယ္၊ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကာတာရယ္ေပါ့ — ၾကာတာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္သည္ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္သည္ —

Share

ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္သည္ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္သည္ — ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္အေၾကာင္း ေယာဂီမ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေနာက္ လြန္စြာ ညီညႊတ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – ရုပ္နာမ္၊ (၃၁) ဘံု၊ ဒုကၡဆိုလွ်င္ ရုပ္နာမ္၊ (၃၁) ဘံု၊ ဒုကၡပင္ျဖစ္သည္၊ ပ်က္သည္။ နိဗၺာန္၊ အႏုတၱရ၊ အသခၤတ၊ မပ်က္ဘူး ခ်မ္းသာသည္ဟုဆိုလွ်င္ မပ်က္ဘူး ခ်မ္းသာသည္။ နိဗၺာန္မွာ ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာ မရွိ။ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္က သပ္သပ္၊ အသခၤတ၊ အႏုတၱရ ျမတ္တဲ့ဓာတ္။ ရုပ္နာမ္၊ (၃၁) … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္

Share

႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္   ႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္၊ ဒါကို ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သိထားၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ကို စံခ်င္ၾကတာေပါ့။ ဒါလည္း ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သိၿပီးသားပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဘာျဖစ္လို႔ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲေနၾကတာလည္း။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ စကားကို နားေယာင္တာနဲ႔တူတယ္။ ဗုဒၶဘာသာၾကည္ညိဳရင္ ျမတ္စြာဘုရား အဆိုအဆံုးအမအတိုင္း လုပ္ပါ။ ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါ – နိဗၺာန္ကို စံဝင္ပါ အၿပီးအပိုင္လြတ္ေျမာက္ မႈကိုရယူပါ။ ဒါပဲျဖစ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ထဲကို ႐ုပ္နာမ္ေခၚခ်င္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မတရားတဲ့ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သာသနာဖ်က္ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

အသခၤတဓာတ္ဟူသည္

Share

အသခၤတဓာတ္ဟူသည္ အသခၤတဓာတ္ ဟူသည္မွာ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း ကင္းေသာဓာတ္ျဖစ္၍ အႏုတၱရဓာတ္၊ နိဗၺာန္နဓာတ္ ျဖစ္သည္။ အသခၤတကို သိလိုလွ်င္ သခၤတမွ ၀င္စားနားလည္ႏုိင္သည္။  သခၤတဓာတ္ ဆိုသည္မွာ ျပဳျပင္စီရင္အပ္ေသာ သေဘာျဖစ္၍ အစားထိုးေနသည္။ (ဥပမာ- သံုးဆယ့္တစ္ဘံု အတြင္းရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ရုပ္နာမ္မ်ား) ရုပ္နာမ္မ်ားသည္ သခၤတဓာတ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပဳျပင္စီရင္ရသည္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု တစ္ခုလံုးသည္လည္း ျပဳျပင္စီရင္ရသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သခၤတဓာတ္ ျဖစ္သည္။ အသခၤတဓာတ္ ဆိုသည္မွာ မျပဳမျပင္ မစီရင္အပ္ေသာဓာတ္ ျဖစ္သည္။  မိမိ ပကတိအရွိ အေျခအေနမွ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(4)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(4) ကိုနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း ( ၃ ) နိဗၺာန္ ႏွင့္ ေစတသိက္ ငယ္    ကိုနန္းေအာင္ ဘာေတြစဥ္းစားေနတာလဲဗ် – နန္း     နိဗၺာန္ကို ေစတသိက္ထဲ ထည့္သြင္းခ်င္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ႕ ထင္မိထင္ရာ ေျပာတတ္ေဟာတတ္တာေတြကို စဥ္းစားေနတာ ကိုခ်စ္ငယ္ရဲ႕။ ငယ္    ပရမတၳတရား အခ်င္းခ်င္းေတြဗ်ာ၊ ဘယ္အတူျပဳလို႔ရပါ့မလဲ? နန္း     အဲဒါေျပာတာေပ့ါဗ် – နိဗၺာန္ဟာ ေစတသိက္ဆိုလွ်င္ ပရမတၳတရားေလးပါးလို႔ မလာနဲ႔ေတာ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား   (ဆ) အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္             အ၀ိဇၨာ တဏွာ မကုန္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔သည္ ဒုကၡတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ဘ၀ ဘ၀မ်ားစြာက သံသရာ က်င္လည္ခဲ့ရစဥ္ `အေယာနိေသာ မနသီကာယ´ ေခၚ ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ၏ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ ခံရသျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ အမွန္ကို မသိျခင္းျဖစ္၍ တဏွာဆိုသည္မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 29

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း(၂၁) ( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား ) ဘ၀ + ရသ + ဓမၼ + ဒႆန ျမင့္ျမတ္ျခင္း၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို စာေရးသူသည္ တကၠသိုလ္ပရိ၀ုဏ္အတြင္း (၁၉)ႏွစ္ တုိင္တိုင္ ရွာေဖြခဲ့ဖူးေလသည္။ သို႔ေသာ္ မရွိေလေသာအရာကို မေတြ႕ႏိုင္ေသာအရပ္၌ ရွာေဖြမိသကဲ့သို႔ မိမိစိတ္တုိင္းက် သိျမင္လိုေသာ ေလာကုတၱရာဆုိင္ရာ ျမင့္ျမတ္မႈပညာကို တကၠသိုလ္အသုိင္းအ၀ိုင္း၌ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ဆည္းပူးယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း အလွ်င္းမရွိပါ။ အျခားျခားေသာ မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ ေၾကာင္းက်ိဳး ပညာ၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

စိတ္ႏွင့္ဉာဏ္

Share

စိတ္ႏွင့္ဉာဏ္ သစၥာ၀ါဒီမ်ား .. .. စိတ္နဲ႔ဉာဏ္ကို နည္းနည္းခြဲျပမယ္ .. .. တကယ္ေတာ့ အဘိဓမၼာသမားေတြက သခၤတနဲ႔ အသခၤတကို တတ္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ စိတ္ကေတာ့ သခၤတပဲ။ ဉာဏ္ကေတာ့ အသခၤတပဲ။ ေလာကုတၱရာ ကိုးပါးရွိတယ္ေလ .. .. ေလာကုတၱရာကိုးပါး – မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္၊ နိဗၺာန္ ဆိုတာ။ Tags: Myanmar Posts, စိတ္, နိဗၺာန္, သခၤတ, အသခၤတ, ေလာကုတၱရာ

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment