Tag Archives: ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 36

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -36 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ . . . ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျပတ္ၿငိမ္းတဲ့အခါ ဒုကၡ မရွိေတာ့တဲ့ ဒုကၡမရွိလို႔ သုခႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သေဘာကို အပ်က္႐ႈတဲ့ဉာဏ္မွ ရင့္သန္ၿပီးေတာ့ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအခါမွာ ေအာ္ . . . ဒုကၡကမၻာ ဆိတ္သုဥ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေတာ့ သုခကို ေတြ႕ရတယ္။ အပ်က္ကမၻာ ဆိတ္သုဥ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ့ မပ်က္တဲ့ သေဘာကို ေတြ႕ရတယ္။ ေအာ္ . … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -34

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -34 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိေရာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုရင္ဘဲ၊ နိေရာဓသစၥာဉာဏ္ေတြရေတာ့ `နိေရာဓဉာဏံ သႆတဒိ႒ႎ နိ၀ေတၱတိ ကသၼာ ေဟတုနိေရာဓာ ဖလနိေရာေဓာတိ ဒႆနေတာ´ နိေရာဓဉာဏ္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသေဘာကို ႐ႈလိုက္တဲ့ ဒီဉာဏ္သည္သႆတဒိ႒ႎ နိ၀ေတၱတိ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ ဆက္ျဖစ္ရဦးမွာဘဲ၊ ငါဟာ ဒုကၡဆက္ျဖစ္ရဦးမွာဘဲ၊ ငါ့လိပ္ျပာကေလး ဆက္ၿပီး ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ ျဖစ္ေနဦးမွာဘဲလို႔  အဲဒီလို အယူအဆ လြဲမွားေနတဲ့ ဒိ႒ိကို ကုန္စင္ေစတယ္၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -33

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -33 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ) ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ သစၥာတရား ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ဇြဲေတြ သတၱိေတြ ၀ိရိယေတြ သဒၶါေတြ ပညာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ခဲ့တဲ့၊ ကိုယ္ေတြ႕ ဗဟုသုတႏွင့္ ေရာယွဥ္ၿပီးေတာ့လည္း ေဟာခဲ့ၿပီ။ ဒီေန႔ညေတာ့ သစၥာတရားကို ေတြ႕ရွိျခင္းေခၚတဲ့ တရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယေန႔ ေရာက္လာၾကတဲ့ ဓမၼေယာဂီ ပရိသတ္တို႔အား `သစၥာတရားကို ေတြ႕ရွိျခင္း´ ေခၚတဲ့ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ) ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ -အဆက္             ၀ိပႆနာ နည္းနိႆယနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀ိပႆနာ နည္းပညာကို ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာဆိုတာကေတာ့ သစၥာတရားကို ရွာေဖြလိုတဲ့ေယာဂီမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရမဲ့ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ေတြ၊ လက္နက္ကရိယာ တန္ဆာပလာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သစၥာတရား တည္းဟူေသာ ရတနာပန္းကုန္း ကို ဆြတ္ခ်ဴဘို႔အတြက္ ဒီတံခ်ဴမပါလွ်င္ မရႏိုင္လို႔ ၀ိပႆနာနည္းပညာကို စတင္ၿပီးေတာ့ အဖြင့္အေနႏွင့္ ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာမွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | 1 Comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 31

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -၃၁ ၆။ သာသနာေတာ္ စည္ပင္သာယာေစျခင္း တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။   ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ ဆိုသည္မွာ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသည္ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔ အတြက္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တို႔အား ဆင္းရဲပူေလာင္ေစေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးမ်ားကို မဂ္ေရစင္ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္၍ ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္သည္။ မဂ္ေရစင္ကို ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္၌ ရရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္သည္ စည္ပင္သာယာေစရန္လည္းေကာင္း၊ အဓြန္႔ရွည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -30

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -30 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ) ၏ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား ၁။ ဗုဒၶ၏ သာသနာ့ အရိပ္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။           ၂။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္အေၾကာင္း တရားေတာ္ေကာက္ခ်က္မ်ား။           ၃။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။           ၄။ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္အား ေကာင္းျခင္ဆိုင္ရာ တရားေတာ္မ်ား။           ၅။ စိတၱာႏုပႆနာ သိမွတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ႈသတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ တရားေတာ္ေကာက္ခ်က္မ်ား။           … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -29

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ကိေလသာ ကုန္ခန္းျခင္း ကိေလသာ ကုန္ခန္းေစေသာ က်င့္စဥ္မွာ ၀ိပႆနာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေပၚလာသမွ် စိတ္တို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ အပ်က္႐ႈသတ္ရေသာ နည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အပ်က္႐ႈေသာအခါ မည္သည့္ အက်ဳိးထူးမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီးေနာက္ ကိေလသာမ်ား ကုန္ခန္းၿပီး ရဟႏၲာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း။ ေရွးဦးစြာ ေပၚစိတ္ကို အနိစၥ ႐ႈသတ္သျဖင့္ ႐ႈေသာဉာဏ္သည္ အင္အားေကာင္းလာျခင္း အ႐ႈခံ အပယ္ခံ အသတ္ခံ စိတ္တို႔သည္ ကိေလသာေလ်ာ့ပါးျခင္း တည္းဟူေသာ Tags: ၀ိပႆနာ, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -28

Share

  နိဗၺာန္သည္ ဘာမွ မရွိဟုဆိုရာ၀ယ္ နိဗၺာန္သည္ ဘာမွမရွိပါ။ သုညတႀကီးမို႔ ဘာတစ္ခုမွ မရွိပါဟု ဆိုရာ၌ ဘာမွမရွိ၊ ဘာတစ္ခုမွ မရွိဟုဆိုေသာ အနက္သေဘာကို မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုပါမည္နည္း။ ဘာတခုမွ မရွိဟု ဆိုရာ၀ယ္ ဒုကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာတခုမွ မရွိျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ ဒုကၡမရွိလွ်င္ သုခေတာ့ ရွိသလားဟု ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သုခရွိသည္ဟု ေျဖဆိုရပါလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္တြင္ စိတ္ ႐ုပ္တို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ႐ုပ္သိမ္းသြားသည္ျဖစ္၍ မည္သို႔ သုခရွိႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေစာေၾကာႏိုင္သည္။ နိဗၺာန္တြင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -27

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ\ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနည္း * နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္သည္။ * နိဗၺာန္သည္ ဒုကၡကို လက္မခံပါ။ * ဒုကၡသည္ အလိုလို မခ်ဳပ္ပါ။ * သမုဒယကိုသတ္မွ ဒုကၡေသပါသည္။ * နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုသူသည္ သမုဒယကို သတ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။ * သမုဒယ ရွင္သန္ေနေသးသမွ်ေတာ့ နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ * ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳေနျခင္း သည္ပင္လွ်င္ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -26

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ခႏၶာဇတ္သိမ္း လြတ္ၿငိမ္းရာရွာ ႐ုပ္နာမ္ကို မုန္းလိုသူတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ စိတ္ႏွင့္ မမုန္းႏွင့္ ဉာဏ္ႏွင့္မုန္းပါဟု အၾကံျပဳလိုသည္။ ဉာဏ္မွာ မုန္းရန္ အင္အားမျပည့္စံုေသးပါဟုဆိုလွ်င္ ဉာဏ္အင္အား မေကာင္းမီ ဉာဏ္ဦးစီး၍ လုပ္ၾကံမုန္းပစ္လိုက္ပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ လုပ္ၾကံမမုန္းေသးသမွ် အစစ္အမွန္ မုန္းတီးလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုထုဇဥ္မ်ားအေနႏွင့္ တသံသရာလံုးက ခ်စ္ခင္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ခႏၶာဇတ္သိမ္း လြတ္ၿငိမ္းရာ ရွာေဖြလိုသူတို႔သည္ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -24

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အတြင္းေအာင္ျမင္ျခင္း             လူသည္ အတြင္းေအာင္ျမင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးေလသည္။ အတြင္းေအာင္ျမင္ ၿပီးစီးသြားလွ်င္ အျပင္အတြက္ ပူပန္စရာ မလိုေတာ့ေခ်။ အတြင္းသည္ အႏွစ္သာရပိုင္းျဖစ္၍ အျပင္သည္ အသြင္သ႑န္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရပိုင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ အသြင္သ႑န္ပိုင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပဳစရာ မလိုေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းလဲ ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ လူသည္ အျပင္ကို မမွီခိုအပ္၊ အတြင္းေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ မွီခိုအပ္သည္။ အတြင္းသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ အတြင္းတကာ့ အတြင္းပိုင္းတို႔တြင္ စိတ္၏ ဟိုး အတြင္းပိုင္းကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အမွန္တကယ္ Tags: … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -23

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ တဏွာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပယ္ရသနည္း တဏွာကို လက္ခံျခင္းသည္ ယုတ္ညံ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တဏွာကို မေအာင္ႏိုင္ေသးသည္ထားဦး ေအာင္ႏိုင္ရမည့္တရားဟု နားလည္ထားသင့္သည္။ တဏွာသည္ အားလံုးေသာ ဒုကၡ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ တဏွာကိေလသာ ကင္းစင္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကည္ညိဳသူတို႔သည္ တဏွာကို အားေပး၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တဏွာစင္မွ ဘာ၀နာမင္မည္။ တဏွာကင္းမွ အလင္းရမည္။ တဏွာမကုန္လွ်င္ ဘာ၀နာ မစံုလင္ဘဲ ခုံမင္တပ္မက္မႈဒဏ္ ႐ုပ္နာမ္ခံရမည္။ တပ္မက္စရာ မဟုတ္သည္ကို တပ္မက္သျဖင့္ မျဖတ္ရက္ဘဲ အျပတ္ငဲ့ေနလွ်င္ တရစပ္ နွဲ႔ေနေသာ နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -22

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ သမုဒယကို ဘာေၾကာင့္ပယ္ သမုဒယကို ဘာေၾကာင့္ ပယ္ၾကရပါသနည္း ဆိုေသာ္ မပယ္လွ်င္ လက္ခံရမည္သာ၊ သမုဒယကို လက္ခံလွ်င္ မိမိ၏ ႐ုပ္နာမ္၌ ျဖစ္ေပၚေသာ စိတၱသခၤါရ၊ ၀စီသခၤါရ၊ ကာယသခၤါရတို႔သည္ ဘာႏွင့္ယွဥ္ၾကမည္နည္း။ ၀ိဇၨာႏွင့္ေလာ၊ အ၀ိဇၨာႏွင့္ေလာ၊ အ၀ိဇၨာႏွင့္သာ ျဖစ္မည္။ သမုဒယကို လက္ခံေသာ သခၤါရတိုင္း၌ အ၀ိဇၨာ ဦးစီးေနမည္သာ။ အ၀ိဇၨာ ဦးစီး၍ သမုဒယကို လက္ခံေသာ သခၤါရမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္။ အ၀ိဇၨာ ဦးစီးေနလွ်င္ အေယာနိေသာ မနသီကာရ ျဖစ္မည္မုခ်။ ႏွလံုးသြင္းမ်ားစြာ မွားယြင္းေနမည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -21

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ တရားစစ္ တရားမွန္ လိုခ်င္မႈ             အမ်ားအားျဖင့္ ေယာဂီမ်ားသည္ တရားစစ္ တရားမွန္ကို ရလိုခ်င္ၾကသူမ်ား ခ်ည္းသာဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ မွတ္ယူထားၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ . . . လံုး၀ဥႆံု ရလိုမႈ ျပည့္၀စြာ တည္ရွိေနေစရန္ လြန္စြာအေရးႀကီး ေလသည္။ ထမင္း မဆာ့တဆာ ပုဂၢဳိလ္ကို ေကၽြးေမြးရသည္ထက္ လြန္စြာမွ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသူကို ေကၽြးေမြးရသည္က တန္ဖိုးရွိလွေပသည္။ မဆာ့တဆာ ပုဂၢဳိလ္ကို ခ်က္ျပဳတ္ခူးခပ္ေကၽြးရာ အခ်ဳိ႕အန္ပစ္တတ္ ၾကေလသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အန္ပစ္၍ မရရွိလွ်င္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -20

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ   ဇြဲ လံု႔လ             မည္သည့္အမႈကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဇြဲလံု႔လသည္ အေရးႀကီးလွသည္သာျဖစ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုမွာ အက်ဳိးရွိမည္ ေသခ်ာပါက ဟုတ္မွန္ရာလည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ ဇြဲရွိရွိႏွင့္ ႀကိဳးစားထိုက္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဇြဲသည္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည္အထိ တြန္းပို႔ေပးေနရမည္။ တခ်ိန္ထက္ တခ်ိန္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးဘို႔အတြက္ ပိုမိုနီးစပ္ေစရမည္။ ႀကီးက်ယ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္က ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ျခင္းေတာ့ ကိစၥ ၿပီးမသြားႏိုင္ေခ်။ ထိုအခါ ဇြဲ လံု႔လ ဥႆဟသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္သည္ႏွင့္အမွ် အထူးလိုအပ္ေန ေတာ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဇြဲသည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment