Tag Archives: ပဋိပတၱိ

ပဋိပတၱိအရာမွာ အမွန္မသိဘဲ ၀င္မစြာပါနဲ႔

Share

ပဋိပတၱိအရာမွာ အမွန္မသိဘဲ ၀င္မစြာပါနဲ႔ အခုတေလာ ပဋိပတၱိအရာမွာ အမွန္မသိဘဲ ၀င္စြာေနၾကတယ္။ သူတို႔ကပဲ တရားက်င့္တယ္ဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေပးေနၾကတယ္။ မွန္တာလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ပ်က္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ ျဖစ္ပ်က္ မုန္းေအာင္ၾကည့္၊ ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးေအာင္ၾကည့္ ဆိုတာကို သြယ္၀ိုက္ၿပီး ကန္႔လန္႔တိုက္ေနတဲ့ သေဘာပဲ။ ျဖစ္ပ်က္ကို ေဘးဖယ္ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္ကေလးေတြ ေျပာင္းရမယ္၊ စိတ္ေျပာင္းတာဟာ တရားက်င့္တယ္ ဆိုၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကတယ္။ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္လည္း ၀ါဒျဖန္႔လာၾကတယ္။ ပထမ ပင္မေဟာတာကေတာ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဝိပႆနာဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 2

Share

ဝိပႆနာဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား အပိုင္း(၂)     ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ လူညံ့မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ပဋိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဒကို ႏွံစပ္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိကေတာ့မူ ပဋိပတၱိ႐ႈေထာင့္မွ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းထံ တပည့္ခံခဲ့ဖူးသည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း က်င့္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပတၱိလိုင္းမွ ကုိယ္သန္ရာမွ ဤေလာကကို အလွဆင္ရန္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ က်င့္အားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ပရိ ံေစၦရ ၾကာေညာင္း ရင့္က်က္သျဖင့္ ဤကိစၥကို ေျပာစရာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

အဘိဓမၼာကိုပူေဇာ္သင္ယူရာ၌ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္ရန္လိုအပ္သည္

Share

 အဘိဓမၼာကိုပူေဇာ္သင္ယူရာ ၌ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္ရန္လိုအပ္သည္ အဘိဓမၼာကို သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားေရးသားျခင္း၊ ျပဳစုရာ၌ ေရွ႕ေနာက္ ညီညႊတ္ရန္ သတိထားသင့္ေလသည္။ အဘိဓမၼာ ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ ေရးေသာစာအုပ္၌ (နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ကေလး) ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးရာ လြန္စြာမွ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလသည္။ အမွန္မွာ နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ရာ – ႐ုပ္နာမ္ထဲ၌ နာမ္ပါသည္၊ နာမ္ထဲ၌ စိတ္ပါသည္ကို မသိေက်းကၽြန္ျပဳရာက်သည္။ ထို အဘိဓမၼာဆရာသည္ သခၤတႏွင့္၊ အသခၤတကို မကြဲပါဟု ဝန္ခံသကဲ့သို႔ ရွိသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခႏၶာတည္းဟူေသာ စိတ္ကေလးသည္ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္္းသာစြာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ကိုယ္သန္ရာမွအလွဆင္ျခင္း

Share

ကိုယ္သန္ရာမွအလွဆင္ျခင္း လူအမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္။ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာကိုယ္ အလွဆင္ၾကသည္။ ကိုယ္မကၽြမ္းေသာ္လည္း ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိၾကသည္။ ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ ႏိုင္နင္းေသာ က႑မ်ား အက်ိဳးေဆာင္ၾကသည္။ မိမိမွာေတာ့မူ ပဋိပတၱိေလ့လာခဲ့ရသျဖင့္ ပဋိပတၱိပိုင္းမွ အလွဆင္လိုပါသည္။ အမ်ားသူငါလည္း သိၾကပါသည္ – ေလာကုတၱရာလိုက္လွ်င္ေတာ့မူ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္အလုပ္လုပ္ ႏွလံုးသြင္း မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အမွန္အကန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္ေသာအခါ Tags: ၀ိပႆနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပဋိပတၱိ

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

သိၾကားဟစ္ဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

သိၾကားဟစ္ဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ညအခ်ိန္ ဘုရားအမွတ္ (၂၄၉) သိၾကားဟစ္ဘုရား၌ တရားထိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ ကြမ္းထမ္းမင္းရာဇာ ေစတီ၀န္းက်င္တြင္ သိၾကားပုန္း၊ သိၾကားဟစ္ စသည္ျဖင့္ ေစတီမ်ား အုပ္စုလိုက္ကဲ့သို႔ တည္ထားလွ်က္ ရွိသည္။ ညအခ်ိန္ မီးမရွိသျဖင့္ ကားမွ မီးႏွင့္၄င္း၊ Auto-Lamp -ေအာ္တိုလန္႔(မ္) ကေလးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တရားထိုင္ၾကသည္။ တရားထုိင္ရသည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ အမွန္ေတာ့မူ အာ႐ုံ၏ ကၽြန္မခံရန္ ႀကိဳးစားရျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါးလွဴ၍၊ ျမတ္စြာဘုရား ဦးထိပ္ထား ဆရာျမတ္ႀကီး ဦးထိပ္ထား၍ တရား႐ႈၾကပါသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

အေတြ႕အႀကံဳ၏အခန္းက႑

Share

အေတြ႕အႀကံဳ၏အခန္းက႑ ဒႆနသမိုင္း၌ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ဆင္ျခင္ျခင္း ယွဥ္ၿပိဳင္၍ တက္လာရာ တေျဖးေျဖးႏွင့္ သိပၸံပညာ ထြန္းကားေလေလ အေတြ႕အႀကံဳလိုင္းက ပို၍ ေနရာရေလေလ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ ဒႆနပညာ ဟူ၍ပင္ ေပၚထြန္းလာရသည္။ သိပၸံ၌ အေတြ႕အႀကံဳသည္ အဓိကပင္ ျဖစ္သည္။ အသိပညာ အရာရာ၌ အေတြ႕အႀကံဳသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အေတြ႕အႀကံဳသည္သာ အေတြ႕အႀကံဳကို ဆံုးျဖတ္ သည္ဟုပင္ ခံယူထားၾကသည္။ တရားသည္လည္း အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္မတူ တရားက်င့္ဖူး၍ ေတြ႕သူသာလွ်င္ က်င့္၍ေတြ႕ေသာ အေတြ႕ကို ေျပာႏုိင္သည္။ မက်င့္ဖူးဘဲႏွင့္ မေတြ႕ဘူးလွ်င္ က်င့္ဖူး၍ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္ပါ

Share

ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္ပါ ကမာၻ႕အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္းဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္ဘူး။ (Religion) ကို ကမာၻက လက္ေတြ႕မပါတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ပံုျပင္ေတြပဲ အသိပညာ အမွန္အကန္လည္း မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ဒီလိုသတ္မွတ္ ထားတာ … အဲဒီလိုသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ (Religion) မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာက လက္ေတြ႕လည္းပါတယ္၊ အသိပညာလည္းေပးတယ္။ လက္ေတြ႕ပါတယ္ဆိုတာ ပဋိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေ၀ဒ ဆိုၿပီး သေဘာတရားေရးရာအသိနဲ႔၊ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္နဲ႔၊ ထို႔ေနာက္မွ အျမတ္အစြန္း အက်ဳိးေက်းဇူးအေၾကာင္း သံုးလြန္းတင္မွႀကိဳး … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

အရာ၀င္ျခင္း

Share

အရာ၀င္ျခင္း အရာရာ၌ အရာ၀င္ဖို႔ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ သာသနာေရးရာ၌ အရာ၀င္ရန္မူ လြန္စြာခက္ခဲသည္။ စာတတ္ပါမွ၊ စာတတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ဆရာေကာင္းႏွင့္ သြန္သင္ျခင္း ခံရပါမွ၊ ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္က် ျဖစ္ပါမွ၊ အခ်ဳိ႕က စာကိုေတာ့ ေလ့လာသည္ သို႔ေသာ္ ေဘာက္ခ်ီး ေရးထားေသာ စာမ်ားကို က်က္၍ ျပန္ေျပာေသာအခါ အမွားအမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ-အသခၤတဓာတ္ကို အတၱအႏွစ္သာရရွိသည္ဟု စာေတြ႕၍ ထိုစာအတိုင္း မွီး၍ ေျပာေသာအခါ အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ အသတ္မွတ္ အဆံုးအျဖတ္ ခံရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဆိုသည္လည္း … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚ၌ တရားအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ေစတီ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာသည္၊ အားထုတ္သည့္ အခ်ိန္ေပါင္းလည္း မ်ားလာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သမာဓိမ်ားလည္း ရသည္ထက္ ရလာသည္။ အရာရာသည္ (Practice makes perfect.) ဆိုသကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ေလ့က်င့္လွ်င္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းသည္သာ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္ ေလ့က်င့္ၾကသည္။ စာေရးသူသည္ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ရာ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ၀န္းက်င္ တစ္ေန႔မွ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား၌ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း စာေရးသူတို႔သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားမ်ားအား အက်င့္ ပဋိပတၱိတရားျဖင့္ ပူေဇာ္ေလ့ရွိရာ ယခုအခါ ဘုရားေပါင္း (၂၀)၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ဘုရားသံုးေလးဆူမွာေတာ့ တစ္ႀကိမ္မက ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ထိုင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခု အလိုေတာ္ျပည့္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ျပင္တြင္ ေလကေလးကလည္း တဟူးဟူး၊ ဘုရားမီး ပူေဇာ္ထားသည္မွာလည္း ထိန္ထိန္လင္းသျဖင့္ ေနရာေကာင္း ေလးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ တရားအားထုတ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္သည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ပထမအႀကိမ္က အလိုေတာ္ျပည့္ဆိုေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ကို သတိရကာ အလိုမ်ား … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

သာသနာအတြက္လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခု

Share

သာသနာအတြက္လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခု ျမန္မာျပည္သည္ အဖက္ဖက္က တိုးတက္ေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးတက္ေနေသာ ဤေခတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပဋိပတၱိသာသနာဘက္ကလည္း တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္မွာ ခက္ခဲနက္နဲေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္တိုင္း သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခက္ခဲနက္နဲ၍ ပစ္ပယ္ထားရမည္ ဆိုသည္မွာလည္း နည္းလမ္းမက်ေခ်။ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္ႀကံ၊ ႀကဳိးစား၊ အားထုတ္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သာသနာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတို႔သည္ သာသနာတိုးတက္ရန္ ပဋိပတၱိသာသနာကို အားကိုးမိၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာသံုးရပ္၌ ပဋိပတၱိသည္ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ပဋိပတၱိပညာ

Share

ပဋိပတၱိပညာ ပဋိပတၱိပညာကို စာေရးသူသည္ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းထံ အေႏၱ၀ါသိက တပည့္ခံ၍ က်င့္ႀကံအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပတၱိပညာရပ္ အေၾကာင္းကို အထိုက္အေလွ်ာက္ ေျပာႏုိင္၊ ဆိုႏုိင္၊ ေဟာႏုိင္၊ ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔သည္ သတိပဌာန္ ေလးမ်ဳိးစလံုး က်င့္တတ္ေလသည္။ စာေရးသူအား ဘာတတ္သနည္းဟု ေမးလွ်င္ တရားက်င့္တတ္သည္ဟု ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျဖတတ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စိတၱာႏုပႆနာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ေနၾကသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ကမာၻသို႔ဗုဒၶဘာသာ၏ေျခလွမ္းသစ္မ်ား

Share

ကမာၻသို႔ဗုဒၶဘာသာ၏ေျခလွမ္းသစ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္တရားျဖစ္ရာ ထိုအမွန္တရား ကမာၻသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ရန္ ဗုဒၶဘာသာသူေတာ္စင္မ်ား အဖက္ဖက္က ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႕ေခတ္တြင္ လက္ေတြ႕ ပညာရပ္မ်ား တိုးတက္ေနေသာ ဤသိပၸံေခတ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကဖို႔ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုအျဖစ္ လိုအပ္ေနေပသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္မွသာလွ်င္ ၿပီးျပည့္စံုႏုိင္သည္ဟူ၍ ကမာၻက နားလည္ထားသည္။ သေဘာတရားေရးရာ သက္သက္ဆိုလွ်င္ ဗလာျဖစ္သည္ဟု ေအာက္ေမ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕ပါမွသာလွ်င္ ျပည့္စံုႏုိင္မည္ဟု သေဘာထားၾကသည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၏ လက္ေတြ႕ပညာရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ က်င္ႀကံရာ၌၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပဋိပတၱိသာသနာအေၾကာင္း

Share

ပဋိပတၱိသာသနာအေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ပဋိပတၱိသာသနာကို အားေပးပံုမရတာ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ တြက္ရခက္ပါတယ္။ တေလာကလံုးက လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကို အားေပးေနၾကတယ္ .. .. သိပၸံဆိုရင္  လက္ေတြ႕သုေတသန ျပဳမႈေတြကို လြန္စြာအားေပးတယ္၊ တန္ဖိုးထားတယ္၊ ခ်ီးျမႇင့္တယ္၊ ေျမႇာက္စားတယ္၊ ေနရာေပးတယ္၊ အေရးေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရင္ အားေပးတာကို မေတြ႕ရဘူး –   ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ ??? ဘာတစ္ခုလိုေနသလဲ ??? စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနတယ္။   လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မွ ၿပီးျပည့္စံုမယ္ဆိုတာ အားလံုးလည္း … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , | Leave a comment

သိပၸံ၏အားမာန္

Share

သိပၸံ၏အားမာန္ သိပၸံပညာရပ္သည္ အားႏွင့္မာန္ႏွင့္ တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမာၻေပၚ၌ လႊမ္းမိုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အသံုးအေဆာင္၊ လူ႕ေလာက၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေလာကီနယ္ပယ္တြင္ သိပၸံသည္ လြန္စြာမွ အသံုးၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ တိုးတက္ေနသည္ဟုသာ ေခၚႏိုင္သည္။ တစ္ခုလံုး တိုးတက္သြားသည္ဟုမူ ေခၚရန္ခက္ခဲလွသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဖစ္တန္ရာေခ်မွ ထို႔ထက္တိုးတက္ေသာ အဆင့္သို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးေခ်။ ျဖစ္တန္ရာေခ်ႏွင့္သာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ေနၾကရသည္။ ဤကား သိပၸံ၏ Evolution အဆင့္ျဖစ္သည္။ Revolution အဆင့္သို႔မူ မေရာက္ေသးေခ်။ တနည္းအား Quantitative Change … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , | Leave a comment