Tag Archives: ပဋိစၥသမုပၸါဒ္

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ —

Share

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ — တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းပဲ ေဟာရ ေျပာရမွာပါ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အေၾကာင္းပဲ ေျပာရ ေဟာရမွာပါ။ တစ္ျခားဗဟုသုတေတြကေတာ့ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဗဟုသုတေတြက အမ်ားႀကီးပဲ၊ စာေပ ပရိယတ္လည္းရွိတာပဲ တစ္ျခားဗဟုသုတလည္း ရွိတာပဲ။ တရားအားထုတ္ျခင္းကိုသာ ၀င္မေႏွာက္ယွက္ဖို႔ေကာင္းေၾကာင္း သတင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္ေတြဟာ အမွန္အကန္ကို ႀကိဳက္တယ္။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလည္း ? နိဗၺာန္ကိုသြားမွာ။ နိဗၺာန္ကို သြားမယ္ဆိုရင္ Tags: ၀ိပႆနာ, … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -49

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ ေ႐ႊစက္ေတာ္ ဒုတိယေန႔ အဓိ႒ာန္ေအာင္ျမင္ျခင္း (အဆက္) ယခုကိစၥမွာလည္း သာမညကိစၥမဟုတ္ေခ်။ အသိဉာဏ္ ယွဥ္ကာ ခႏၶာဉာဏ္စိုက္၍ အထူး၀ိရိယ ထားေနရသည္။ ထိုသို႔ ဉာဏ္စိုက္ေနစဥ္ စာေရးသူ၏ ညာလက္ေမာင္း အတြင္းသားထဲမွ သိသာစြာ တုန္လႈပ္သြားသည္။ ေအာ္ . . . အတိတ္နမိတ္ေတာ့ ျပသေနေပၿပီ။ တရားထူး ရခ်ိန္တန္၍ျဖစ္မည္။ မလႈပ္စဘူး ထူးထူးကဲကဲ ညာဘက္လက္႐ုံး လႈပ္၏။ အဓိ႒ာန္ တစ္ခုကိုျပဳသည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအဓိ႒ာန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးရန္သာ ဆႏၵျပဳက်င့္ေဆာင္ ၾကရမည္။ အျခားဘာကိုမွ် အာ႐ံုမလိုက္ရ။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

နိဗၺာန္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မျမင္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခု .. ..

Share

နိဗၺာန္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မျမင္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခု .. ..   ဤေနရာ၌ နိဗၺာန္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မျမင္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ယင္းအဆံုးအျဖတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို သိမွ နိဗၺာန္ျမင္ႏိုင္ပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအက်ိဳး၀ါဒပင္ ျဖစ္ပါသည္ – “ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ” ဆိုေသာ ပါဠိစာသားက ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၀ါဒ ျဖစ္ေၾကာင္းသာဓက ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔သုေတသီမ်ားကပင္လွ်င္ – “Of things that proceed from a cause, their causes … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -13

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ   ဤေလာက၌ အတြင္းကမၻာကို ႏိုင္ေသာသူသည္ အရာရာကို ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္မည္တကား               တစ္ဦးတည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ေနမိေသးသည္။ မိမိသည္ သဘာ၀က်လ်က္ ေအးေအးေဆးေဆး ရွိလွသည္။ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား ဘာတစ္ခုမွ် မျဖစ္။ မိမိ ေက်ာင္းသခၤန္း၌ ေနရသလိုရွိသည္။ ေတာႀကီးမ်က္မဲ ဂူႀကီးထဲ တစ္ဦးတည္း တရားက်င့္ေနရသည္ဟူေသာ အသိမ်ဳိးႏွင့္မတူ။ အစစ ဣေႃႏၵ ရလ်က္ရွိသည္။ လုပ္သင့္ေသာ ၀ိပႆနာနည္းကိုသာ ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္လ်က္ ရွိ၏။ အဆက္မျပတ္ အားထုတ္ေနသည္။ ခႏၶာဉာဏ္စိုက္လ်က္ရွိ၏။ အသိသည္ ဉာဏ္၌ကိန္းေန၏။ ဉာဏ္သိသာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား   (ဆ) အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္             အ၀ိဇၨာ တဏွာ မကုန္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔သည္ ဒုကၡတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ဘ၀ ဘ၀မ်ားစြာက သံသရာ က်င္လည္ခဲ့ရစဥ္ `အေယာနိေသာ မနသီကာယ´ ေခၚ ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ၏ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ ခံရသျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ အမွန္ကို မသိျခင္းျဖစ္၍ တဏွာဆိုသည္မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 11

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၄) ဓမၼသဘာ၀ေယဘုယ် လကၡဏာမ်ား (က) အပ်က္တရားေၾကာင့္ ရေသာအေျဖသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္၏ (ခ) သစၥာသိသူတို႔ ခံစားရေသာ စစ္မွန္သည့္ ခ်မ္းသာသုခ။ (ဂ) သာသနာေတာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာ၍ အဓြန္႔ရွည္ေစခ်င္ပါသနည္း။ (ဃ) အ၀ိဇၨာရွိသူတို႔ မသိႏိုင္ေသာ အ၀ိဇၨာ ႐ႈသတ္နည္း။ (င) ျမတ္ဗုဒၶ တရားေဒသနာသည္ အဆိုး႐ႈ၀ါဒမဟုတ္။ (စ) ျမတ္ဗုဒၶ၏ သိပၸံပညာႏွင့္ ၀ိဇၨာပညာ။ (ဆ) သာသနာ ျပဳလိုသူတို႔၌ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား။ (ဇ) စြန္႔ျခင္း၊ ပယ္ျခင္း၊ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 4

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း ( ၁ ) ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ ဘ၀၏ အလယ္။    ။ သံုးလူ႕ထြဋ္ထား သဗၺညဳတ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေသာ္မွ ႐ုပ္နာမ္ရွိသျဖင့္ မရဏလက္တြင္းသို႔ အပ္ႏွင္းေတာ္မူခဲ့ရသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူေသာအခါ ညီေတာ္အာနႏၵာ အရွင္သူျမတ္သည္ ပူေဆြးေသာကေရာက္လွ်က္ သဲအူျပတ္မွ် ငရဲမီးထက္ ေလာင္ကၽြမ္းပူျပင္းေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ခံစားေတာ္္မူခဲ့ရသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က တရားေဒသနာေတာ္အတိုင္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာက်င့္ႀကံပါက နိဗၺာန္နန္းသို႔ အတူစံ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ယူႀကံဳးမရျဖစ္လြန္းသျဖင့္ ခႏၶာထဲ၌ တရားဉာဏ္ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 10

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း(၇) ( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )   ျဖစ္ပ်က္ မုန္းေအာင္ၾကည့္ ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးေအာင္ၾကည့္တရား ျဖစ္ပ်က္မုန္းေအာင္ၾကည့္ဆိုရာ၌၊ မုန္းျခင္းမွာ မလိုခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ မလိုခ်င္ျခင္းဆိုသည္မွာ အေလာဘျဖစ္သည္။ လုိခ်င္ျခင္းဆုိသည္မွာ တဏွာျဖစ္ပါသည္။ သတိျပဳရမည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ကို မလိုခ်င္သူသည္ – (၁) ျဖစ္ပ်က္ရွိေနျခင္းကို ဆင္းရဲသည္ဟုသိသည္။ (၂) ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးသြားလွ်င္ ေကာင္းမည္၊ ဟန္က်မည္၊ လြတ္လပ္မည္၊ ပိုခ်မ္းသာမည္ဟု မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ဆတတ္သည္။ (၃) ျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ကုန္ေစခ်င္ေနမိသည္။ ယင္းဂုဏ္ရည္သံုးခ်က္ရွိေနသူသည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment