Tag Archives: ဒႆန

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 24

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း (၂၄) Logical Paradox (ယုတၱိလြဲဟန္မ်ား) ယုတၱိလြဲဟန္မ်ားကို စာေရးသူက ေရးဖို႔မထက္သန္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုရွိတယ္ – အဲဒါဘာလည္းဆိုေတာ့ လြဲဟန္ဆိုတာက ႐ႈပ္လို႔ပါပဲ၊ လြဲေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒႆနကိုဖြင့္ခဲ့ေတာ့ ယုတၱိလြဲဟန္ကလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ မိတ္ဆက္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ စာေရးသူက မဟာတန္းမွာ (Higher Logic) ယူခဲ့ေတာ့ ဒီယုတၱိလြဲဟန္နဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ လြဲဟန္ဆိုတာ တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာေလးနဲ႔ တင္ျပၾကည့္ခ်င္တယ္။ လူတစ္ေယာက္က “ကၽြန္ေတာ္လူလိမ္” လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုနားလည္ရမလဲ ??? သူဟာ လူလိမ္ဆိုရင္ … Continue reading

Posted in Articles | Tagged , , , | Leave a comment

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ 23

Share

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏အတၳဳပၸတၱိ အပိုင္း (၂၃) ဒႆနအေမြေပးရန္အခက္အခဲရွိေနျခင္း စာေရးသူသည္ စာေရးသူ သိသမွ် တတ္သမွ် တပည့္လက္သားမ်ားအား အေမြေပးသည္၊ တရားအေမြ၊ ဗဟုသုတအေမြမ်ားကို ေပးသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဒႆနအေမြေပးရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒႆနစကားလံုးမ်ားကလည္း ေန႔စဥ္သံုး စကားလံုးမ်ားႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ တပည့္မ်ားက မ်ားစြာစိတ္မ၀င္စားေခ် — ဥပမာ — ဒႆနပညာရပ္ထဲမွ Representationalism, Falsifiability, Postdictability, Absurdity, Arbitrary, Cosmological problem, — စသည္ျဖင့္ ဒီစကားလံုးမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ … Continue reading

Posted in Frontpage | Tagged , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၅

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၅ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အယူအဆဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈ ရွိပံု အိုင္းစတိုင္းသည္ သိပၸံနယ္ပယ္တြင္ လႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုးျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူ႕အယူအဆမ်ားက တစ္ျခားသိပၸံပညာရွင္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစသည္။ ဥပမာ — (The Fundaments of Theoretical Physics) စာေစာင္တြင္ “.. never completely final,” ဟု သံုးႏႈန္းလိုက္ရာ Tags: Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဒႆန, သိပၸံ, အိုင္းစတိုင္း

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၄

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၄ သိပၸံဒႆနပညာ နယ္ပယ္မွာတင္ျပတဲ့ ေ၀ါဟာရ စကားလံုးေတြဟာ တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ စကားလံုးပဲ ျဖစ္ရမယ္။ တာ၀န္မယူႏုိင္ဘဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကင္းမဲ့စြာ မွန္းဆခ်က္ေတြနဲ႔ ထိုးေဖာက္ၿပီးေတာ့ သယ္ေဆာင္ေနတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးကို သံုးေလ့မရွိၾကဘူး။ သိပၸံဒႆနပညာရပ္မွာ အသိပညာဆိုတာ ရႏုိင္တဲ့ပံုသ႑ာန္နဲ႔ တည္ရွိဖို႔အတြက္သာ တည္ေဆာက္လိုတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳကမာၻရဲ႕ လြန္ေနတဲ့ အမွန္တရားႀကီးကို လွစ္လွ်ဴရႈႏုိင္ရတယ္။ သိပၸံဒႆနပညာဟာ ယုတၱိနည္းက် တိက်တဲ့ နည္းစနစ္ကို ေလ့လာရတယ္။ ယုတၱိလြန္ ထင္ျမင္ခ်က္ကမာၻမွာပဲ အဆံုးမသတ္ေစရဘူး။ ဒါဟာ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ခံယူခ်က္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၃

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၃ သိပၸံဒႆနပညာရွင္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ အထူးျပဳေလ့လာတဲ့ သုေတသနနယ္ပယ္ကေန ခြဲထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒႆနဆန္တဲ့ စူးစမ္းေလ့လာမႈဖက္ကိုသာ ယိမ္းညြတ္လာၾကတယ္။ သူတို႔က လက္ေတြ႕အသိပညာကို ယုတၱိနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့ နည္းနိႆယရဲ႕ တိက်မႈကို တိုးခ်ဲ႕လိုၾကတယ္။ ဒီလိုတိုးခ်ဲ႕ရာမွာ ရုပ္လြန္ကမာၻရဲ႕ ထိုးေဖာက္ဆင္ျခင္မႈကို မမွီခိုလိုၾကဘူး။ အဲဒီလိုမွီခိုရင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကင္းမဲ့တဲ့ ၿပီးျပည့္ စံုတဲ့ အမွန္တရားဖက္ကို တိမ္းညြတ္သြားမွာ စိုးရိမ္ရတယ္။ သူတို႔ဟာ သိပၸံဒႆနကို မွန္းဆမႈသက္သက္လို႔ သေဘာမထားလိုၾကဘူး။ မွန္းဆမႈ သက္သက္ဟာ ေလးနက္တဲ့ အေျဖေတြကိုလည္း မေပးႏိုင္ပါဘူး။ သာမာန္အျမင္ကိုေတာ့ သူတို႔ဟာ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၂

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၂ သိပၸံက အေတြ႕အႀကံဳကို တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ ဥပမာက- မနက္ျဖန္ခါ ကိစၥကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ မွန္းဆခ်က္ပဲ ေျပာလို႔ရတယ္၊ တိက်ေသခ်ာ တရား၀င္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ မနက္ျဖန္ခါဟာ မေရာက္လာေသးလို႔ — မနက္ျဖန္ခါက ဒီေန႔ေရာက္လာရင္ေတာ့ အဲဒီအခါမွာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ေတြ အမွန္အတိုင္း သိရပါမယ္။ ဒီေန႔ ေရာက္မလာေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး မနက္ျဖန္ကာအတြက္ ေျပာရတဲ့ ကိစၥေတြဟာ မွန္းဆခ်က္ပဲလို႔ တစ္ခါတည္း ယတိျပတ္ယူၾကတယ္။ ဒါ (Scientific Approach) ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ဥပမာ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၁

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၁ ပညာရွင္မ်ားက – “Philosophy is logical analysis of all forms of human thought;” လို႔ယူၾကတယ္။ ဒႆနပညာဆိုတာ သူ႔အေတြးအေခၚကို ယုတၱိနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားတာပါပဲ။ “Philosophy is scientific in its method;” ဒသနပညာဆိုတာက သူ႔ပင္ကိုယ္မူလ သဘာ၀ကိုက သိပၸံနည္းက်ဖက္ကို ညႊတ္ေနတယ္။ ဒါကို သူတို႔ “Philosophy is scientific in its method;” လို႔ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၀

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၀ သိပၸံဒႆနပညာရပ္ကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲမႈေလးေတြ ရွိမွာပါပဲ။ ဒါကို စာေရးသူကလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာပါပဲ – မေလ့လာဘူးေသးရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ေနာက္ စာေရးသူကလည္း ခိုင္မာတိက် စိမ့္ေသာငွါ (Original Text Book) မ်ားကို အမီွသဟဲျပဳၿပီး ေရးလိုက္မိေတာ့ – သူတို႔ရဲ႕ (Original) အတိုင္း ေျပာတဲ့အခါက် ဆက္စပ္မႈ အခက္အခဲေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ စကားေျပျပန္ၿပီး ေရးျပမွ ပိုလြယ္မယ္မွာပဲ၊ နည္းနည္းပိုရွင္းမွာပဲ။ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၉

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၉ သိပၸံဒႆန ပညာက အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္သြယ္မႈ တရားေသဆန္ျခင္းကို အခုလို ေဖၚျပထားတယ္။ ” .. causality is an empirical law and holds only for macroscopic objects, whereas it breaks down in the atomic domain.” သူတို႔ခံယူခ်က္က ေန၊ လ၊ နကၡတာရာ ေတြြနဲ႔ပက္သက္လို႔ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္သြယ္မႈ တရားကိုေဖၚရင္ ေဖၚလို႔ရတယ္၊ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၈

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၈ သိပၸံပညာႏွင့္အတူ သိပၸံဒႆနပညာ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သိပၸံဒႆနသည္ သိပၸံအေပၚသာ လံုး၀ မွီခိုလာေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိလာရသည္။ ” .. it constructs theory of knowledge by the analysis of the results of science and is aware of the fact that  neither the physics of the universe nor … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၇

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၇ ဒႆနအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏုိဗယ္ဆုရွင္မက္(စ္)ဘြန္းကလည္း သူ႕ရဲ႕(Natural Philosophy of Cause and Chance) စာအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ (I am convinced that we are on a never-ending way; on a good and enjoyable way, but far from any goal.) ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ လြမ္းမိုးမႈေတြဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၄

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၄ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သိပၸံပညာဟာ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္တာေတြ ရွိေၾကာင္း သိသာပါတယ္။ သူတို႔ဟာ – “Future is uncertain.. ” လို႔ေခၚတဲ့ အနာဂတ္ဟာ မေသခ်ာပါဘူး ဆိုတဲ့အဆိုကို လက္ခံထားတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ ဟိုက္ဇင္ဘတ္ကလည္း “Principle of indeterminacy”  ဆိုတာ အနာဂတ္ကို သူတို႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ မရတာေတြ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ဥပေဒသအျဖစ္နဲ႔ တင္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါကို သိပၸံပညာရွင္ အားလံုးက … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၃

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၃ သိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ကင္းဟာ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ Karl Popper ကို ေတာ္ေတာ္ အမႊန္းတင္တင္ ဆရာတင္တယ္။ Karl Popper ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ အဆံုးအျဖတ္ေတြကို စံျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ သိပၸံသုေတသန လုပ္အပ္တဲ့ သေဘာအထိ ရည္ညႊန္းလာတယ္။ ဒီလိုပဲ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ သိပၸံဒႆန ပညာရွင္ေတြကို အမႊန္းတင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒႆနပညာကို ပစ္ပယ္မထားဘူးဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Max Born တို႔ အေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပပါဦးမယ္။ အဲဒီအခါမွာ … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၂

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၂ သိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ကင္းသည္ ဒႆနပညာရွင္ Karl Popper ၏အဆိုအမိန္႔ကို အကိုးအကားျပဳ၍ သိပၸံပညာ သီအိုရီအေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ “Any physical theory is always provisional, .. ..” ရူပေဗဒ သီအိုရီေတြဟာ အၿမဲအားျဖင့္ေတာ့ ယာယီပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ” .. in the sense that it is only a hypothesis: .. ” … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၁

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၁ သိပၸံပညာရပ္ဟာ ေန႔တိုင္းစူးစမ္း ရွာေဖြ စမ္းသပ္ေလ့လာေနၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ အသစ္အဆန္းေတြ႕ရင္ အဲဒီ အသစ္အဆန္း ေတြ႕ရွိခ်က္နဲ႔ သီအိုရီ အေဟာင္းမ်ားကို ဆက္စပ္ေပးရတယ္။ ဒီကိစၥကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား သုေတသန ေလ့လာခန္းထဲက ပညာရွင္မ်ားက သိပ္လုပ္ခ်ိန္ မရဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥကို ဒႆနပညာရွင္မ်ားက လုပ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဒႆနပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ သိပၸံနဲ႔ ဆက္သြယ္ရင္းနဲ႔ သိပၸံဒႆနပညာရပ္ဟာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားလာတဲ့ အျဖစ္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္) ဗုဒၶစာေပဆုရ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) Tags: … Continue reading

Posted in Philosophy of Science | Tagged , , , | Leave a comment