Tag Archives: ဒုကၡသစၥာ

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ

Share

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ   တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာကို မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း အတိအက် မိန္႔ေတာ္မူတာပါပဲ – ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဖို႔ပဲ၊ ေနာက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔၊ ျဖစ္ပ်က္မုန္းဖို႔၊ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးဖို႔ပဲ။ တကယ္ေတာ့ တရားဆိုတာ ျဖစ္ပ်က္ပဲ။ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာဟာ တရားပဲ။ ျဖစ္ေနတယ္ မပ်က္ဘူးဆိုတာ မတရားလုပ္တာပဲ။ ဒီ (၃၁) ဘံုမွာ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာပဲ။ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ငါကေနခြဲထြက္ၿပီးေတာ့ ခႏၶာအေပၚ ဥာဏ္ေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ – ဒါရွင္းပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း စိတ္နဲ႔ နိဗၺာန္သြားခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေလးကေတာ့ လက္ေလ်ာ့လိုက္ပါ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ေဒါက္တာ၀ါပိုလာေတာ္ေတာ္မွားခဲ့တာပဲ

Share

ေဒါက္တာ၀ါပိုလာေတာ္ေတာ္မွားခဲ့တာပဲ           သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ ေဒါက္တာ၀ါပိုလာသည္ (What the Buddha Taught) စာအုပ္ထဲတြင္ ေတာ္ေတာ္အမွားမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ စာမ်က္ႏွာ (၅) တြင္ Truth needs no label it is neither Buddhist, . . . သူတို႔ေရးခဲ့ရာ မည္သို႔ေသာသေဘာႏွင့္ ေရးလိုက္ပါသနည္း။ သစၥာေလးပါးကို ျမတ္ဗုဒၶ ေတြ႕ေတာ္မူေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶပိုင္သည္ဟု သာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥကို အမ်ားသူငါ ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ သစၥာေလးပါးကိုပဲ ျမတ္ဗုဒၶ မပိုင္သလိုလို ေရးခဲ့သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(18)

Share

အရိယာ ရဟႏာၱ နိဗၺာန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား(18) ကိုနန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ငယ္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း (၁၇) လကၡဏာေရးအေၾကာင္း ငယ္    ကိုနန္းေအာင္ — ခင္ဗ်ား ဟိုေန႔က လကၡဏာေရးအေၾကာင္းေတြ ေျပာတယ္။ ဒီေန႔သစၥာအေၾကာင္း ေျပာျပဗ်ာ။ နန္း     သစၥာလား — သစၥာကေတာ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးဘဲေလ။ ငယ္    ဘယ္လိုအေၾကာင္းအက်ဳိးလဲ ? နန္း     သမုဒယသစၥာ  အေၾကာင္း ဒုကၡသစၥာ       အက်ဳိး မဂၢသစၥာ        အေၾကာင္း နိေရာဓသစၥာ   အက်ဳိး — ဒီလိုေပါ့ဗ်ာ။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ကမာၻ႕ေခတ္အျမင္ႏွင့္ျမန္မာ့ဗုဒၶဘာသာအျမင္

Share

ကမာၻ႕ေခတ္အျမင္ႏွင့္ျမန္မာ့ဗုဒၶဘာသာအျမင္   အသိပညာအေပၚ၌ ကမာၻ႕ေခတ္အျမင္သည္ အသိပညာကို ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ အေၾကာင္း အခ်က္ဆိုင္ရာ အသိပညာျဖစ္သည္။ ၄င္းကို (Knowledge of Facts) ဟု သံုးႏႈန္းၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဒုကၡသစၥာ၊ ႐ုပ္နာမ္ဟာ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္ ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအခ်က္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအသိပညာ အမ်ဳိးအစားမွာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အခ်င္ခ်င္း ဆက္ဆပ္ေနေသာ အသိပညာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို (Logical Connection between Facts) ဟု သံုးႏႈန္းၾကသည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science | Tagged , , , , | Leave a comment

သာသနာအတြက္လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခု

Share

သာသနာအတြက္လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခု ျမန္မာျပည္သည္ အဖက္ဖက္က တိုးတက္ေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးတက္ေနေသာ ဤေခတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပဋိပတၱိသာသနာဘက္ကလည္း တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္မွာ ခက္ခဲနက္နဲေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္တိုင္း သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခက္ခဲနက္နဲ၍ ပစ္ပယ္ထားရမည္ ဆိုသည္မွာလည္း နည္းလမ္းမက်ေခ်။ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္ႀကံ၊ ႀကဳိးစား၊ အားထုတ္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သာသနာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတို႔သည္ သာသနာတိုးတက္ရန္ ပဋိပတၱိသာသနာကို အားကိုးမိၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာသံုးရပ္၌ ပဋိပတၱိသည္ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

မဂ္အေၾကာင္းဖိုလ္အေၾကာင္း

Share

မဂ္အေၾကာင္းဖိုလ္အေၾကာင္း  ကိေလသာကို သတ္ေသာအခါ မဂ္ျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ဖိုလ္သို႔ကူးကာ နိဗၺာန္သို႔ ေျပး၀င္ႏုိင္သည္ဟူေသာ အဆိုရွိသည္ (ကိေလေသ မာရေႏၱာ နိဗၺာနံ ဂစၦတီတိ မေဂၢါ)။ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္လွ်င္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ား ျဖစ္သည္ ဟူ၍ အခိုင္အမာ အေထာက္အထား အဆံုးအမမ်ား ရွိသည္ (စတုမဂၢဉာေဏန သစၥိကာ တဗၺံ)။ ဤေနရာ၌ ဥပမာ – စတုမဂၢ စိတ္ေဏန ဟူေသာသေဘာ မရွိပါ။ စတုမဂၢ ဉာေဏန ဟူေသာ အစဥ္အလာပဲ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 35

Share

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35 သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ ကဲ  . . . ၾကည့္လိုက္ၾကဦးစို႔ ဒီခႏၶာမွာ ဉာဏ္နဲ႔ ၾကည့္လိုက္ၾကဦးစို႔ ဘယ္လိုတုန္း ဒီခႏၶာမွာ တကယ္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့သေဘာက ဒုကၡသစၥာသေဘာ သက္သက္မွ်သာျဖစ္တယ္။ ဒီ ဒုကၡ သစၥာကို ဒုကၡသစၥာရယ္လို႔ သိနားလည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ . . . ။ ဒီဒုကၡ သစၥာႀကီးကို မလိုခ်င္ေတာ့လို႔ မုန္းေတာ့လို႔ ဒီဒုကၡသစၥာႀကီး ေနာက္ထပ္တဖန္ ထပ္မံ၍ မရခ်င္ေတာ့လို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -20

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၇) သစၥာ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း သစၥာတရားကို သိနားလည္ရန္အတြက္ ဦးေရ၀တ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ထံေမွာက္၌ ေအာက္ပါ စြမ္းရည္မ်ားကို ႀကိဳးစားေမြးျမဴ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေလသည္။   (၁) သန္႔စင္ေသာသီလ           (၂) ရင့္က်က္ေသာ ဣေႃႏၵ           (၃) တည္ၿငိမ္ေသာ သမာဓိ           (၄) လွ်င္ျမန္ေသာ ဉာဏ္           (၅) ရွင္သန္ေသာ သတၱိ           (၆) မလြင့္ပါးေသာသတိ           (၇) မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 11

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း(၈) ( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )   ေျခလွမ္းသံုးလွမ္း ႏွင့္ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ခႏၶာကိုယ္ကို သံုးသပ္ႏုိင္တဲ့ သမၼသနဉာဏ္နဲ႔ ခႏၶာ့ျဖစ္ပ်က္ကို ႐ႈျမင္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္တယ္။ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း။ က်န္တစ္ဖက္မွာလည္း စကၡံဳဥဒပါဒိ ျဖစ္တယ္။ ( Vision ) ။ ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာေလ။ သူ႔ကိုျမင္ေတာ့ စကၡဳံဥဒပါဒိ ျဖစ္တာေပ့ါ။ ေနာက္ၿပီး ဉာဏဥဒပါဒိ ျဖစ္တယ္။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment