Tag Archives: ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -41

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ နိဂုံး အဆက္ – ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴစာအုပ္သည္ နိဂံုးပိုင္း အဆံုးသတ္ၿပီးခဲ့ေပၿပီ။ ဤ အမည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးရသည္ဆိုျခင္းကို စာဖတ္သူတို႔ အထိုက္အေလ်ာက္ ရိပ္စားမိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္၌ သစၥာဉာဏ္ပန္းသည္ ေမႊးလိႈင္ၾကဴလွ်က္ ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ၀ိပႆနာ သႏၲိသုခေက်ာင္းတြင္ သစၥာတရား၏ ဉာဏ္ပန္းသည္ ေမႊးလိႈင္ၾကဴလွ်က္ရွိေပသည္။ မည္ကဲ့သို႔မွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္ ေျမွာ္လင့္ဘြယ္ရာ အလားအလာ မရွိေတာ့ေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ဤသစၥာဉာဏ္ပန္းေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာလွ်က္ ရွိေနၾကကုန္ၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -40

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ နိဂုံး ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ကို သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ ကၽြတ္လြတ္ေစေရးအတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးခံ၍ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္းေတာ္ မူခဲ့သည္။ ပါရမီအဟုန္ ျပည့္စံုေသာဘ၀တြင္ သဗၺညဳတေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ႀကီးကို ရရွိ၍ သစၥာတရားကို အေျခခံ ရထားသူတို႔အား ထိုက္တန္ခ်ိန္၌ ထိုက္တန္သလို သစၥာဉာဏ္ပန္းကို ခ်ီးျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့သည္။ မ်ဳိးေစ့ပါေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔အဖို႔ ေရာ့ – အင့္ ဟူေသာ သေဘာအတိုင္း အလြယ္တကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ္မူ ခဲ့ျငားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔မွာ မသိမႈအ၀ိဇၨာ လိုခ်င္မႈ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -39

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (ဋ) မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္အေၾကာင္းႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း ၀ိပႆနာ သစၥာ ေလာကုတၱရာ က်မ္းငယ္တစ္ဆူျဖစ္၍ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ အေၾကာင္းတို႔ကို ဖတ္႐ႈမွတ္သားႏိုင္ရန္ ဆႏၵမ်ားထ ားရွိခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤဆႏၵတို႔သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ ျပည့္စံုၾကလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမိေပသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည့္စံုၿပီးေျမာက္ ႏိုင္ရန္ ေရးသားျပဳစုရသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလွ်င္စလို ေဆာင္႐ြက္လိုက္ရျခင္းမ်ား ပါ၀င္သြားပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္၏ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -38

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (ည) ခႏၶာကိုယ္ ေျမႀကီးၾသဇာ မေကၽြးရေသးမျခင္း ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး လက္ထက္ေတာ္၌ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔အား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိ ခံစားထိုက္သူတို႔အေနႏွင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔၎၊ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ ခံစားစံစားထိုက္သူ တို႔အား လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာသို႔၎၊ အသီးသီး ေ၀ေနယ်တို႔၏ ပါရမီအေလ်ာက္ ထိုက္သင့္ရာ ကို ပို႔ေဆာင္ခ်ီးျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူမဆို ျမတ္ဗုဒၶ၏ သစၥာေလးပါး လကၡဏာေရးသံုးပါး တရားေတာ္ျမတ္ကို ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ပါလွ်င္ မိမိတို႔ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -37

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (စ်) အနတၱဉာဏ္ အျမင္ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ သက္သာရာရပံု ႐ုပ္နာမ္တစ္ခု ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္နာမ္၏ကိေလသာ ထုထည္ပမာဏ အနည္းအမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုတြင္ ကိေလသာထုထည္ ႀကီးမားသိပ္သည္း ေနေလေလ ထို႐ုပ္နာမ္သည္ ဆင္းရဲျခင္း အပူမီးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရ ေလေလျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုတြင္ ကိေလသာအား ေခါင္းပါးေလ်ာ့နည္းေလေလ ခ်မ္းသာမႈကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခံစားရေလေလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခု ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းသည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -36

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (ဇ) ဒုကၡတရားကို ရင္၀ယ္မပိုက္စေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ခပ္သိမ္းေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒုကၡတရားမ်ားသည္ အျမဲမရွိပါဟု ေအာက္ေမ့ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡကို ျမဲသည္ဟု ရင္၀ယ္ပိုက္ စြဲမွတ္မွားေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ႏွင့္ မကိုက္ညီ ျမတ္ဗုဒၶက မျမဲပါဟု ေဟာေတာ္မူပါလွ်က္ႏွင့္ ျမဲေနပါသည္ဟု မွတ္ယူေနလွ်င္ ဘုရားျမတ္စြာအား ကန္႔လန္႔တိုက္ရာ က်ပါလိမ့္မည္။ ဒုကၡတရားကို အျမဲရွိသည္ဟု မမွတ္ယူဘဲ အပ်က္တရားဟု မွတ္ယူပါလွ်င္ အဆိုပါ ဒုကၡတရားတို႔သည္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား   (ဆ) အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္             အ၀ိဇၨာ တဏွာ မကုန္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔သည္ ဒုကၡတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ဘ၀ ဘ၀မ်ားစြာက သံသရာ က်င္လည္ခဲ့ရစဥ္ `အေယာနိေသာ မနသီကာယ´ ေခၚ ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ၏ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ ခံရသျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ အမွန္ကို မသိျခင္းျဖစ္၍ တဏွာဆိုသည္မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 34

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (စ) ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာ             တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေသာအခါ ဟုတ္၏ေလာ အက်ဳိးရွိ၏ေလာဟု ဆန္းစစ္ရမည္။ ဟုတ္ေန မွန္ေန အက်ဳိးရွိေနပါက မည္သူ မည္၀ါ မည္သို႔ပင္ ထင္ၾက ျမင္ၾက ေျပာၾကပါေစ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ရမည္သာတည္း။ ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်င္းအရာပါနည္း။ ႐ုပ္နာမ္တရားကေလးမ်ားသည္ အပ်က္တရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေပ၏ဟု ႐ႈသတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ႐ႈသတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္သာ မည္၏။ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 33

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (င) ၿခိဳးျခံျခင္းဆိုင္ရာ ေကာက္ခ်က္မ်ား ၿခိဳးျခံျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ အအိပ္အေန ၿခိဳးျခံျခင္းသည္ သူေတာ္စင္တို႔ အားခဲတိုက္တြန္းၾကေသာ  ၿခိဳးျခံျခင္း အမ်ဳိးအစားပင္ျဖစ္သည္။ အိပ္ျခင္းသည္ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တသံသရာလံုးက အိပ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားၿပီဟု မွတ္ယူရေပမည္။   အိပ္စက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားမွ ခိုးယူ၍ မိမိ၏ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ၾကံဆရမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ သူေတာ္စင္တို႔၌ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (ဃ) အေကာင္းဆံုးေသာ သည္းခံျခင္း             သည္းခံလွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္သည္ဆိုေသာ စကားရွိသည္။ သည္းခံသည္ဆိုရာ၌ မိမိ၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ားကို သည္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အဇၩတၱ ဘ၀င္တြင္ ေလာဘတရား ျဖစ္ေပၚလာခ်င္ပါလွ်င္ ထိုေလာဘတရားကို သည္းခံႏိုင္ရမည္။ ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း အလိုမလိုက္ဘဲ သည္းခံႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေဒါသတရား၊ ေမာဟတရားမ်ားသည္လည္း ထို႔အတူပင္ ၎တို႔ကို အလိုမလိုက္ဘဲ သည္းခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ သူေတာ္မွ ကိုယ္ေကာင္းသည္ဟု … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -31

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (ဂ) ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ပါ။             ေယာဂီတစ္ဦး၏ အလုပ္သည္ ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိေလသာ တိုးပြားေစေရး အမႈကို မျပဳမလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကိေလသာေလွ်ာ့ပါးေစလ်က္ လူအထင္ေသးခံရမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိေလသာ တိုးခ်ဲ႕ေစလွ်က္ လူအထင္ႀကီးခံရမည့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုပါလွ်င္ လူအထင္ေသးလွ်င္ ေသးပါေစ၊ ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္၍ ထိုလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္ေသာအခါ လူအထင္ေသးခံရျခင္း အထင္ႀကီးခံရျခင္းမွအစ အၾကားအျမင္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -30

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (ခ) တုန္လႈပ္မႈ၏ အႏၲရာယ္။             စိတၱေဗဒ ပညာရပ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားေလ့လာစဥ္က ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ရျခင္းေလာ၊ တုန္လႈပ္ေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕လာျခင္းေလာ ဟူေသာျပႆနာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးသည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုသည္ အႏၲရာယ္တစ္္ခုခုကို ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ေၾကာက္လန္႔တတ္ၾကသည္။ သို႕မဟုတ္ တုန္လႈပ္တတ္ ၾကသည္။ ဥဒါဟ႐ုဏ္အားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္ရသည္ရွိေသာ္ ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္ လာသည္။ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားလာသည္။ တုန္လႈပ္ျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာ အခ်င္းအရာတစ္ခုျဖစ္ရာ တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ အေလ့အက်င့္ ျပဳထားရေပလိမ့္မည္။ တုန္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -29

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၁၀) သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား (က) ေလာဘသည္ ျဖစ္ေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္ပါ။ (ခ) တုန္လႈပ္မႈ၏ အႏၲရာယ္။ (ဂ) ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ပါ။ (ဃ) အေကာင္းဆံုးေသာ သည္းခံျခင္း။ (င) ၿခိဳးျခံျခင္းဆိုင္ရာ ေကာက္ခ်က္မ်ား။ (စ) ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာ။ (ဆ) အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္။ (ဇ) ဒုကၡတရားကို ရင္၀ယ္မပိုက္စေကာင္း။ (စ်) အနတၱဉာဏ္ အျမင္ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ သက္သာရာရပံု။ (ည) ခႏၶာကိုယ္ ေျမႀကီးၾသဇာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -28

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၉) စိတ္ႏွင့္ ဉာဏ္ကို ရွင္းလင္းျခင္း (အဆက္) (ခ) ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိစိကိစၧာ ပယ္သတ္နည္း             ပုဂၢလိက ဆႏၵစြဲႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္မွာ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကးမ်ား ယွဥ္တြဲေန၍ မလိုလားအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထိုစိတ္သည္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ရေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီ။ ဤေနရာတြင္ ထိုဒုကၡ စိတ္သိကေလး၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ႐ႈဉာဏ္ႏွင့္ အတူေဖၚျပရေပမည္။ ႐ႈဉာဏ္ဆိုသည္မွာ ကိေလသာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္၏ ဒုကၡတရားေလး၏ အလိုကို အလြယ္တကူ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , | Leave a comment

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 27

Share

ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ အခန္း (၉) စိတ္ႏွင့္ ဉာဏ္ကို ရွင္းလင္းျခင္း (အဆက္) ထပ္မံဖြင့္ဆိုရေသာ္ အသိတရားျခင္းတူေသာ္လည္း ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္  ဆင္ျခင္၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သိျမင္လိုေသာ အသိသည္ လြန္စြာမွ တန္ဖိုးႀကီးမားလွသည္။ ကိုယ့္အတၱအတြက္ လိပ္သတၱ၀ါ၊ ႏြားသတၱ၀ါမ်ားကဲ့သို႔ သိတတ္ေသာ အသိတရားမ်ဳိးသည္ တန္ဖိုးမရွိလွပါ။ ဤအခ်က္မွာ စိတ္သိႏွင့္ ဉာဏ္သိတို႔၏ ကြဲျပား ျခားနားျခင္း အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္သိႏွင့္ ဉာဏ္သိတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို မိတ္ဆက္နိဒါန္းပ်ဳိး ေဖၚျပၿပီးေနာက္ အဆိုပါစိတ္သိကို ႏွစ္ပိုင္း ႏွစ္က႑ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ တင္ျပပါဦးမည္။ ၎တို႔မွာ … Continue reading

Posted in Buddhism | Tagged , , , , | Leave a comment