Tag Archives: ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္

Stephen Hawking -3

Share

သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း ေဟာ့ကင္းကို အင္တာဗ်ဳးရာ၌ အခ်ိဳ႕အခ်က္ေလးမ်ားသည္ ေဟာ့ကင္းဘ၀ကို သရုပ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဳးပံုကုိ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး ဘာသာျပန္၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာ၌ ေဟာ့ကင္းဘ၀ ပိုမို၍ သ႐ုပ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ ရည္သန္၍ ဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ေပးထားပါသည္။ ေမး။ ။ဆရာႀကီး သိပၸံပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာလိုက္စားေတာ့ အသစ္အဆန္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရတဲ့အခါ ၀မ္းသာ ေပ်ာ္႐ြင္မႈ ရွိပါသလား? ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့ ရွိပါတယ္။ ေမး။ ။ဆရာႀကီးက ေတးဂီတလည္း ႀကိဳက္တယ္ဆိုေတာ့ ႐ူပေဗဒသီအိုရီအေၾကာင္း စဥ္းစားတာနဲ႔ ေတးဂီတ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , | Leave a comment

Stephen Hawking -2

Share

သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း ေဟာ့ကင္းသည္ ထူးဆန္းေသာ ALS, amyotrophic lateral sclerosis ေခၚေရာဂါ ရရွိသျဖင့္မၾကာမီ ေသလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက သတ္မွတ္သည္ကို သူနားလည္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေသျခင္းတရားသည္ လာႏိုင္ခဲသည္ဟု ေအာင္းေမ့ကာ – အကယ္၍ သူအသက္ရွင္လွ်င္ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လြန္စြာအဖိုးတန္သည္ ေလးစားေလာက္သည္ဟု ယူဆမိေပသည္။ … I had several times was that I would sacrifice my life … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , | Leave a comment

အေၾကာင္းအက်ိဳးပညာဆိုသည္မွာ (အပိုင္း ၃)

Share

အေၾကာင္းအက်ိဳးပညာဆိုသည္မွာ အပိုင္း(၃) သိပၸံပညာ အထူးသျဖင့္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာရဲ႕ အေျခအေနကေတာ့ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္သြယ္မႈတရား (Strict Causality) အစား၊ (Probability) ေခၚတဲ့           ျဖစ္တန္ရာေျခကို အသံုးျပဳလာတယ္။ ဒါကို ထူးထူးျခားျခား လမ္းခြဲၿပီးေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ရဲရဲတင္းတင္း ေၾကြးေၾကာ္လာၾကတယ္။ ျဖစ္တန္ရာေခ် ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ တစ္ဖက္ကေတာ့လည္း သိပၸံပညာဟာ ေတာ္ေတာ္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ထိုးေဖာက္သိျမင္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္သလို၊ တစ္ဖက္ကလည္း သူတို႔ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တယ္လို႔ ေျပာရင္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္သြယ္မႈ တိက်ေသခ်ာတဲ့အျမင္ကုိ … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged | Leave a comment

အေၾကာင္းအက်ိဳးပညာဆိုသည္မွာ (အပိုင္း ၂)

Share

အေၾကာင္းအက်ိဳးပညာဆိုသည္မွာ အပိုင္း(၂) ေၾကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ Hans Reichenbach ကသူ႔ရဲ႕ THE DIRECTION OF TIME စာအုပ္ထဲမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထားပါတယ္။ Cause and Effect: …. The cause is the interaction at the lower end of the branch run through by an isolated system which displays order; … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged | Leave a comment

My Opinion on Science – 3

Share

သိပၸံပညာအေပၚသေဘာထား အပိုင္း(၃) ေဟာ့ကင္းႏွင့္အိုင္းစတိုင္းတို႔ သေဘာတူညီမႈ ရွိေသာအပိုင္းမ်ားကို တင္ျပသကဲ့သို႔ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့ၿပိီးၿပီ ယခုအခါ Max Born ႏွင့္ Einstein တို႔၏အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသိပၸံပညာရွင္ႏွစ္ဦးသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္စာေရးၾကသည္။ စာေရးရာ၌ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါက အိုင္းစတုိင္းသည္ Max Born ထံေရးရာ – ”ဘုရားသခင္သည္ ေၾကြအံ ကစားလိမ္မည္ မဟုတ္ပါ” ဟူေသာ သူ၏ စၾကဝဠာဆိုင္ရာ အျမင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ Max Born … Continue reading

Posted in Buddhism & Science, Frontpage | Tagged , | 1 Comment