ျပည့္စံုေအာင္ျမင္သူ

Share

ျပည့္စံုေအာင္ျမင္သူ

Morning Lotus Flower Wallpaper 24

ျပည့္စံုေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးကေတာ့ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္္လႊားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။     ဥပမာ — ေဘာလံုးအသင္း တစ္သင္းဟာ အုပ္စုပြဲလည္း ႏိုင္ဦးမွ၊ တစ္ျခား ကြာတားေတြလည္း ႏိုင္ဦးမွ၊ ဆီမီးလည္းႏိုင္ဦးမွ၊ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္လည္း ႏုိင္ဦးမွ ဒိုင္းရတဲ့အသင္းျဖစ္မယ္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ အသင္းျဖစ္မယ္။

ဒီလိုပါပဲ။ အခက္အခဲ ေလာကဓံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေတာ့ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊား ရမွာပဲ။ ဒါ မေရွာင္မလႊဲသာတဲ့ ဒုကၡေတြပါ။ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အရည္အခ်င္းကေတာ့ အျပည့္အ၀ ရွိရမွာပဲ။ ျဖတ္သန္း ေက်ာ္လႊားၿပီးရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ျပည့္စံုမွာပါပဲ။

ေအာင္ျမင္ျပည့္စံုတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာစရာပါ။ အင္မတန္လည္း ဂုဏ္ယူစရာေပါ့။ အစစအရာရာ သူကေတာ့ ၿပီးေျမာက္သြားတာကိုး။ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရျခင္းဟာ အင္မတန္ မြန္ျမတ္ပါတယ္။ ျပည့္စံုၿပီ ဆိုေတာ့လည္း အတိုင္းထက္အလြန္၊ တံခြန္နဲ႔ကုကၠားပါပဲ။

ေအာင္ျမင္ျပည့္စံုျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *