ေရႊလိပ္တူးဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ေရႊလိပ္တူးဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

ညအခါ ေရႊလိပ္တူး ဘုရား၌ လွ်ပ္စစ္မီး ပူေဇာ္ထားသည္မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔သည္ ကားမီးႏွင့္သာ တရားအားထုတ္ခဲ့ရသည္။ လေရာင္၊ ၾကယ္ေရာင္မ်ား ရွိေသး၍ အဆင္ေျပပါသည္။ ေရႊလိပ္တူး ဘုရားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၌ ကြမ္းထမ္းမင္ရာဇာ ဘုရားႏွင့္ နီးသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ အနီးတြင္ ထီးလိုမင္းလို ဘုရားလည္း ရွိသည္။

ညအခါ တရားအားထုတ္ရသည္မွာ ေကာင္းပါသည္၊ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိပါသည္။ တရား႐ႈျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအလုပ္ ျဖစ္သည္။ တရား႐ႈဖန္မ်ားလာေသာအခါ မိမိႏွလံုးသြင္းခ်င္ေသာ ပံုစံကို ရလာသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာဓုေခၚရသည္၊ တရားေတာ္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ဦးထိပ္မွာ ပန္ဆင္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါးကို ျမတ္စြာဘုရားလွဴကာ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို ဦးထိပ္ထား၊ ဆရာျမတ္ႀကီးကို ဦးထိပ္ထားကာ တရား႐ႈပါသည္။ အမႈးျပဳ၍ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ ဆရာသမားေကာင္းမ်ားကို ပူေဇာ္ရသည္မွာ ဤေနရာ၌ လြန္စြာ အဖိုးတန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ ခႏၶာကို ႐ႈၾကရာ အခက္အခဲမ်ားစြာ မရွိေခ်။ ညအခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးထူးကဲကဲ လႈိင္းဂယက္ မ်ားႏွင့္ခံစားမႈမ်ား အမ်ားအျပား မေတြ႕ရေခ်။ အဆင္ေျပလြယ္ပါသည္ တစ္လံုးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ သံုး၍ ႐ႈျခင္း ျဖစ္သည္။ အနိစၥသည္ လြန္စြာ အဖိုးတန္ေၾကာင္းကို ႐ႈေလေလ သိရေလေလ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕၊ ကိုယ္တိုင္သိ၊ ကိုယ္တိုင္ခံစားရေသာ သေဘာရွိသည္။

အနိစၥတစ္လံုးကို စာေရးသူသည္ ေသတစ္ဖန္ သက္တစ္ဆံုး ႐ႈေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးသား ျဖစ္ရာ ယခုလည္း ႐ႈေနပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္(၄၀)ေလာက္က စတင္ၿပီး ႐ႈလာေသာ ၀ိပႆနာတရား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာအရာ၌  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္။ သတိပဌာန္ ေလးမ်ဳိး၊ ႏုပႆနာ ေလးမ်ဳိးစလံုးကို ႐ႈဖူးခဲ့သည္။ ယခင္က အစီရင္ခံထားသကဲ့သို႔ ႏွင့္ ဓမၼာႏုပႆကို အဓိထား၍ ႐ႈပါသည္။

ေယာဂီမ်ား စိတၱာႏုပႆနာႏွင့္ ဓမၼာႏုပႆနာအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလိုက ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ပါ သည္။ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕၊ ကိုယ္တိုင္သိၿပီးေနာက္ ဆရာေကာင္းဆရာျမတ္၏ သြန္သင္၊ ညႊန္ၾကား၊ ဆံုးမစကားမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတၱာႏုပႆနာ ဆိုသည္မွာ ေပၚစိတ္ကို အနိစၥ ႐ႈျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼာႏုပႆနာ ဆိုသည္မွာ ႏူးညံ့ေသာ သဘာ၀ေလး ဓမၼသဘာ၀ေလးေတြကို ႐ႈျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼာႏုပႆနာမွာ ႏူးညံ့ပါသည္။ စာေရးသူတို႔ ႐ႈခါစက ဓမၼာႏုပႆနာ ေရာက္လွ်င္ အိပ္ငိုက္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုအခါ အစားအေသာက္ကို သတိ ေတာ္ေတာ္ ထားရပါသည္။ အစားအေသာက္တြင္ လကၡဏာေရး သံုးပါးႏွင့္ ဆင္ျခင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အိပ္ငိုက္ျခင္းကို ကုစားႏုိင္သည္။ အထိုက္အေလွ်ာက္ ငယ္ရြယ္ေသးသူ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုစဥ္က တရား႐ႈ၍ေကာင္းလွ်င္ အိပ္ငိုက္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယင္းကား ဓမၼႏုပႆနာ၏ ႏူးညံ့၊ သိမ္ေမြ႕မႈ သေဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားသည္ ႏူးညံ့၊ သိမ္ေမြ႕လာေသာအခါ လိုက္ခဲ့ရသည္မွာ ခက္ခဲရင္းႏွင့္ မလုိက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေမာဟ ၀င္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါေတာ့မူ ပယ္ရသည္က သမုဒယဆို၍ – ပယ္ရသည္က သမုဒယကို ပယ္သည္။ သမုဒယကို မည္သို႔ပယ္ပါသနည္း? ဟူမူ ဒုကၡကို လက္မခံဘူးဆိုေသာ အပ်က္႐ႈျခင္းျဖင့္ ပယ္ပါသည္။ သမုဒယ ပယ္ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡ ေသျခင္းသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ နိေရာဓသို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားရပါသည္။ ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားသည္ ေပါ့လာ တတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ခံစားရျခင္သည္ တရားေတာ္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးဟု ေကာင္းစြာ နားလည္၊ ႏွလံုးသြင္းအပ္၍ တရားအားထုတ္ေလ့ရွိပါသည္။

ယခုအခါ ေရႊလိပ္တူး ဘုရား၌ တရား႐ႈ၍ ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္၍ အမွ်အတန္း ေပးေ၀ကာ ေမတၱာမ်ား ပို႔သရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *