အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 34

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

အခန္း(၂၅)

( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )

ဓမၼေအာင္လံ

ပညာဆိုတာ ဉာဏ္ကထြက္တာဘဲ။ ဉာဏ္ဆုိတာ ခႏၶာကိုျမင္ရတယ္။

ခႏၶာက ပညာကို မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ (သို႔မဟုတ္) တုိက္႐ုိက္မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားက စကၡံဳဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ေဟာၿပီးမွ ပညာဥဒပါဒိလို႔ ေဟာေတာ္မူတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပညာနဲ႔ သညာ၊ ပညာနဲ႔ ၀ိဉာဏ္ မကြဲၾကရွာဘူး။ လြယ္တဲ့ ကိစၥ ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး။ ပညာက အလင္းရွိတယ္။ Light, Bright, Might ေပါ့။ ပညာမွာ သိ႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ ျမင္တဲ့သေဘာလည္းပါတယ္။ (ဉာဏ္ကလာတယ္ဆိုေတာ့ ျမင္တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္) ။ သိျမင္တယ္၊ ျမင္သိတယ္ေပါ့။ အလင္းနဲ႔ တြဲ၍ျမင္သိတယ္။ သိျမင္တယ္ေပါ့။ ပညာရဲ႕ေရွ႕မွာ ဉာဏ္ရွိၿပီး၊ ေနာက္မွာ ၀ိဇၨာရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဉာဏ္မွာ ျမင္တယ္၊ ၀ိဇၨာက်ေတာ့ ထြင္းေဖာက္တယ္။ ဒီၾကားထဲ ျမင္ၿပီးထိုးထြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့သေဘာ လကၡဏာပါတယ္။ ျမင္တယ္ဆိုတာ ထင္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ စာ႐ႈသူသိၿပီးသားမို႔ ဒီေနရာမွာ ရွင္းရတာ လြယ္တယ္။ ထင္တာကေတာ့ Blind ပါ။ မွားတာမ်ားပါတယ္။ အသိနယ္ပယ္ကို လိုက္စားရာမွာ ျမင္ဖို႔၊ ထိုးထြင္း ထြင္းေဖာက္ဖို႔ လိုက္စားသင့္တယ္။ ထင္တာရမ္းၿပီး မလိုက္စားသင့္ဘူး။ ဆရာေကာင္းလိုတယ္လို႔ ဒါေၾကာင့္ ေျပာရတာေပါ့။

ပညာမွာလည္း ေခ်ႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကားေတြရွိၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေတြကို ေခ်သလိုေပါ့။ ႐ုပ္ေတြေခ်၊ သုညတျဖစ္။ ပံုသဏၭာန္ေတြေခ်၊ အနိမိတၱျဖစ္၊ ပံုစံကင္းဆိတ္မႈေတြျဖစ္။ ေနာက္ဆံုး မုန္းျခင္း၊ ဆံုးျခင္းေတြတြဲသြားၿပီး ၀ိဇၨာျဖစ္ သြားတာ၊ ထိုးထြင္းသိျမင္သြားတာေပါ့။ ၀ိဇၨာမျဖစ္ခင္ ပညာရဲ႕ အားကမေသးဘူး။ သူက ငါးခုမွာ အလယ္လတ္ပဲ။ ေရွ႕မွာ အျမင္နဲ႔ဉာဏ္။ ေနာက္မွာ ထြင္းေဖာက္မႈနဲ႔အလင္း။ ဒီၾကားထဲမွာ အေရးပါလွတဲ့အရာ။ ဒါပညာပဲ။ ေရာက္ရပါလို၏ ဟု အမ်ားသူငါ ဆုေတာင္းတတ္ၾကေလသည္။  ေရာက္ရန္ ရည္သန္ဆုေတာင္းၾကေသာ္လည္း ၏အေျခအေန သေဘာသဘာ၀ကို အႏုမာနျဖစ္ေစ မွန္းဆသိျမင္ႏိုင္ခဲဘိသည္။ ယခုမူ ၏ သေဘာသဘာ၀၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုႏွင့္ ျခားနားပံု၊ သီးျခားကင္းလြတ္ေနပံုတို႔ကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းတင္ျပ လိုပါသည္။

နိဗၺာန္သည္ ( နိ + ၀ါန ) ဟု ခြဲျခမ္းလိုက္ႏိုင္ရာ ကိေလသာကင္းဆိတ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္ ေလသည္။ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတုိ႔၌ ကိေလသာသည္ အလိုလို မကင္းဆိတ္ႏိုင္။ ကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္း ၿငိမ္းသတ္ေစႏိုင္ရန္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္ရေလသည္။ ထိုဉာဏ္မ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ အဆံုး အမေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ နိဗၺာန္သို႔ အဆိုပါ ကိေလသာတို႔ကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ တို႔ျဖင့္ စံ၀င္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ နိဗၺာန္သို႔ ႐ုပ္နာမ္မ်ားျဖင့္ သြား၍မရေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ရပါလို၏ဟု ဆုေတာင္းေသာအခါ ထုိသူသည္ မိမိလက္၀ယ္ရရွိထားေသာ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာႀကီး အၿပီးအပိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ႐ုပ္သိမ္းရပါလို၏ ဟု ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ထုိအခါ နိဗၺာန္ေကာင္းသည္ဟုဆို၍ ေရာက္ရန္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါသည္။ ဤခႏၶာကိုယ္ကိုေတာ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆုမေတာင္း၀ံ့ပါဟု ျဖစ္လာႏုိင္ေလသည္။ ေစာေစာက `ခုတင္ခု´ ဆုေတာင္းခ့ဲသည္မ်ား မွားေလၿပီလားဟု မိမိဘာသာ မွားယြင္းစြာ သံသယ၀င္ေကာင္း ၀င္လာပါလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ ဆုေတာင္း ျခင္း၌ မွားယြင္းျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္၏ ခ်မ္းသာပံု၊ လြတ္ေျမာက္ပံု၊ ႐ုပ္နာမ္၏ ဆင္းရဲပံု၊ မပိုင္အပ္ပံုတို႔ကို အႏုလံု ပဋိလံု ျခံဳငံုဆင္ျခင္ႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ေပသည္။

နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိေခ်။ သုိ႔မွသာ သဘာ၀က်ေပမည္။ အမွန္အကန္လည္း နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိေခ်။ ႐ုပ္နာမ္သည္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုထဲ၌သာ ရွိသည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ပ်က္စီးေနသည္ျဖစ္ရာ မပ်က္စီးေသာ နိဗၺာန္သို႔ သြား၍မရေခ်။ နိဗၺာန္က မည္သည့္ ႐ုပ္နာမ္ကိုမွ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡအတိၿပီး ေလသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ၊ ခ်မ္းသာရာ နိဗၺာန္ထဲသို႔ ၀င္၍မရေခ်။ ထို႔ျပင္ ႐ုပ္သည္ လည္းေကာင္း၊ နာမ္သည္လည္းေကာင္း သခၤတဓာတ္ျဖစ္သည္။ အစားထိုးေနသည္။ အေဟာင္းအေဟာင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ အသစ္အသစ္ျပန္ျပန္ ျဖစ္ေနသည္။ ဒီသေဘာမ်ိဳး အသခၤတ နိဗၺာန္၌မရွိ။ နိဗၺာန္သည္ ပကတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သခၤတတရားတို႔မွ လြန္ေျမာက္သည္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသည္ အပ်က္ေလာက ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ား ေျခကန္စြန္႔ပယ္ေတာ္မူၾကသည္။ မဟာက႐ုဏာေတာ္မ်ားျဖင့္ ကၽြတ္ထိုက္သူမ်ားအား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္မ်ားကို လမ္းၫႊန္ေဟာမိန္႔ေတာ္မူၾကသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ ေလေလ ၾကည္ညိဳစရာ၊ ေက်းဇူးတင္မဆံုးေလာက္စရာ ခံစားရေလေလျဖစ္မည္။ သတၱ၀ါမ်ားထဲ၌ မိမိလည္း ပါသည္။

ႏွင့္ ရဟႏၲာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားကသာ တရားမေဟာ၊ တရားမျပပါက မိမိတုိ႔သည္ စုန္းစုန္းနစ္ျမဳပ္မည္။ စဥ္းစား၀့ံစရာမရွိေသာ ေဘးဆိုး၊ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ားျဖင့္ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ ခံစားရမည္။ ေတြး၀ံ့ စရာပင္ မရွိေတာ့ေပ။ ဤအေျခအေနမွ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ ရဟႏၲာကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး တုိ႔က ကယ္ဆယ္၊ ဆြဲတင္ေတာ္မူၾကရသည္။ အားရဖြယ္ေကာင္းေလစြ။ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။ လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ေလစြ။ ဉာဏ္ႀကီးလွ်င္ ႀကီးသေလာက္ ၀င္စားပါက ႀကီးမားလွစြာေသာ ေမတၱာ၊ မဟာက႐ုဏာ ေတာ္ႏွင့္ သစၥာစြမ္းအင္ တန္ခိုးေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ပူေဇာ္ဦးခိုက္မိေပမည္။ ရတနာျမတ္သံုးပါးသည္ ထူးထူးကဲကဲ ဦးထိပ္၌ စြဲျမဲစြာ ပန္ဆင္အပ္သည္သာတည္း။

သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသည္ အို၊ နာ၊ ေသရာ ဌာနျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕သိပၸံပညာရွင္မ်ား လည္း ေထာက္ခံၾကသည္။ စၾက၀႒ာသည္ မျမဲေခ်။ ဆံုးအံ့မထင္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ဦးတည္ရည္မွန္းလ်က္ ဒုကၡပန္းလွလွႀကီးကို ဆင္ျမန္းႏွစ္ၿခိဳက္ေနရသည္။ မျမဲျခင္းသည္ ႐ုပ္ေရာ၊ နာမ္ေရာ၊ ႐ုပ္နာမ္ေရာျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို သိပၸံက ရဲရဲႀကီးေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ အားလံုးမျမဲၾကေခ်။ ႐ုပ္နာမ္သည္ မျမဲသျဖင့္ ေရာဂါ၏ က်က္စားရာျဖစ္သျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ားရွာေဖြရသည္။ စူးစမ္းေလ့လာေနရသည္။ ရရွိအပ္သာ ႐ုပ္နာမ္၏ဒဏ္ကို တတ္ႏိုင္႐ံုသက္သာမႈရရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡမွ မလြတ္ေပ။ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ ပဲ့နင္းဦးေထာင္ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ပြားလာသည္။ တစ္ခုကုသဆဲ ေနာက္ထပ္အသစ္ ေရာဂါတစ္ခု ရရွိလာသည္။ ေရာဂါေဟာင္းမ်ားကို ကုသရန္ၾကံရြယ္ စူးစမ္းေလ့လာဆဲ၊ အေျဖပင္ ေရးေရးမွ်သာနားလည္မည္ရွိစဥ္ ေဟာ .. ျဗဳန္းဆို ေနာက္ထပ္ေရာဂါဆန္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ လူသည္ ေရာဂါအေႂကြးထူလြန္းသူျဖစ္၍ ေခါင္းမွ်ပင္ ေဖာ္၀ံ့စရာ မေကာင္းေတာ့ေပ။ ေရာဂါႀကီးတန္းလန္းႏွင့္ မရဏေသမင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ ရေပလိမ့္မည္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု၏ သ႐ုပ္မွန္ သေကၤတျဖစ္ရပ္မ်ားေပတည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ႐ုပ္နာမ္အစံုစုံအား မေကာင္းဟုေျပာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထူးဆန္းသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအခ်င္းအရာကို သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ေတာ္မူခဲ့၍ လြတ္ရာကိုရွာေဖြေတာ္ မူခဲ့သည္။ ျဖည့္ဆည္း၍ ျပည့္စံုၿပီးေျမာက္ေတာ္မူေသာေန႔တြင္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွ လြတ္ရာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ယင္းမွာ နိဗၺာန္တရားကို နားလည္သိျမင္ ေတြ႕ရွိေတာ္မူျခင္း၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွာ လြတ္ထြက္ရန္နည္းလမ္း၊ သစၥာတရားကို နားလည္သိရွိေတာ္မူျခင္းႏွင့္ နိဗၺာန္၌ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုကဲ့သို႔ ဒုကၡေဘးဆိုး၊ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ား မရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္သိရွိေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားသိျမင္သျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္သည္ ေကာင္းလြန္းမက ေကာင္းသည္ျဖစ္၍ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ား စံျမန္းေတာ္မူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ားသည္ ကိေလသာကုန္ခန္းၿပီး ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား လည္းျဖစ္သည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ားစံျမန္းရာ နိဗၺာန္သည္ အထူးကဲဆံုး၊ အမြန္သန္႔ဆံုး၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ ၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိေခ်။ လူ႔ေလာက၌ ျပႆနာသည္ ႐ုပ္နာမ္သာျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္မရွိလွ်င္ ျပႆနာမရွိေတာ့။ ေအးၿငိမ္းသြားေပလိမ့္မည္။ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ႐ုပ္နာမ္ေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္မရွိျခင္းသည္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေပတည္း။

နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစစအရာရာ သည္ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍သာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္၀ါ့ေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ႐ုပ္နာမ္ရွိလာသျဖင့္ ထုိျပႆနာမ်ား ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက အျပစ္မွာ ႐ုပ္နာမ္ရွိေနျခင္း အျပစ္သာျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္မွသာ အစစ အဆင္ေျပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုး အဆင္ေျပဆံုး နိဗၺာန္သို႔အထိ စံ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုးရန္ကိုသာ ရည္သန္၍ ရွင္သန္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ စံျမန္းရာ နိဗၺာန္သို႔ အလားတူ စံျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္ကို ေခမာေသာင္ကမ္း ဟုတင္စားၾကသည္။ ဤအရာ၌ သိနားလည္ေစရန္ ဥပမာေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ နိဗၺာန္သည္ အသခၤတဓာတ္ျဖစ္၍ သခၤတနယ္ပယ္မွ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ် ထပ္တူျပဳ၍ မရေပ။ ဥပမာတင္စား၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤေလာက၌ နိဗၺာန္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေသာ အရာ ဘာတစ္ခုမွမရွိေခ်။ နိဗၺာန္သည္ ဤေလာက၏ လြန္ရာ၌သာ ရွိသည္။ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ့ သြားရေပလိမ့္ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္ရွိေသာ အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာရာဓာတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ သည္ ဆင္းရဲျခင္းကင္းကုန္ရာသာမက ခ်မ္းသာရာလည္း ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းေသာ ဖိုလ္ဉာဏ္သည္ ခ်မ္းသာျခင္းအတိၿပီးသည္။ ` နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ´ နိဗၺာန္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာခ်မ္းသာျခင္းေပတည္း။ အႏုတၱရ ဓာတ္ ျဖစ္၍ အျမတ္ဆံုးေသာ ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္ကို ျမတ္စြာဘုရားမ်ား စတင္ေတြ႕ရွိေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ ထူူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း ေသာ ပရမတၳဓာတ္ေပတည္း။ ထုိဓာတ္ႀကီးကို ျမင္သိႏိုင္ေစရန္ ဉာဏ္မ်က္ေစ့ ရွိရေပလိမ့္မည္။ ဉာဏ္မ်က္ေစ့ ဆိုသည္မွာ အမွန္အကန္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာစြမ္းရည္ကို ဆိုလိုေပသည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *