အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

အခန္း(၂၃)

( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )

ေတာ္ျမတ္ကို အားကိုးႏိုင္သည္

မိမိမွာ ကံထူးသူျဖစ္ေလသည္။ ဆရာျမတ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ဘ၀ကို အပ္ႏွံပံုျပခဲ့သည္။ ဤစြန္႔စားမႈသည္ မိမိအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း အသိပညာရင့္က်က္ခဲ့ သည္။ ျဖည့္ဆည္းေတာ္မူခဲ့ရသည္ကို မိမိ တစ္စတစ္စ သိရွိနားလည္လာသည္။ ပါရမီေတာ္ကို ပူေဇာ္မိျခင္းသည္ `ေရႊ´ ပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို ငါထင္သမွ် `အခ်ည္းႏွီး´ ႏွင့္တိုးရမည္။ ႐ုပ္နာမ္အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္သိလာသည္။ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း သိရွိနားလည္လာသည္။ ဤဂုဏ္ရည္မ်ားသည္ တန္ဖိုး ရွိလွေသာ အသိတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူကိုပင္ သာသနာအရိပ္ေအာက္ ခိုကိုးရန္ ေစတနာ ရွိသည္။ သာသနာ့အရိပ္သည္ ေအးျမေၾကာင္း သိတန္သေရြ႕ သိနားလည္ခြင့္ ရခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။

အတၱကို ခြာေလေလ သာသနာႏွင့္ နီးေလေလျဖစ္သည္။ သာသနာႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္ရန္ ၏ အဆံုးအမမ်ားကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေဖာက္သည္ခ်ၾကည့္ခ်င္သည္။ ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ ျမတ္ အေက်ာ္အေမာ္၏ အဆံုးအမမ်ားကို ႀကိဳးစားေရးသား ေဖာ္ျပရသျဖင့္ မူလသဘာ၀အတုိင္း အျပည့္ အ၀ မပီျပင္လွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္ကို ဖူးေတြ႕ရကတည္းက တရားဓမၼကို အစဥ္တစိုက္ လိုက္နာက်င့္ၾကံ ခဲ့ေလသည္။ ျခံထဲတြင္ ဆရာျမတ္ ဧကစာက်င့္ေနရာ မိမိေန႔စဥ္မျပတ္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ရက္ ညပိုင္း တရားအားထုတ္ၾကရာ ညဥ့္နက္မွန္းမသိ ညဥ့္နက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုစဥ္က တရားအားထုတ္ေဖာ္ မ်ားပါ ရွိေလသည္။ စုေ၀း၀ိုင္းဖြဲ႕ တရားအေၾကာင္း သစၥာ၊ သာသနာ၊ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾက၊ ေဟာၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကရာ မိုးလင္းခါနီးအထိ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခါ အိမ္မွ အိမ္ေထာင္သည္ ဇနီးက မၾကည္မျဖဴ ျဖစ္ေလသည္။ မိမိသည္ လက္မေလ်ာ့၊ အားမေလွ်ာ့ေပ။ အစဥ္တစိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ အားထုတ္ေလရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ေျခေတာ္အစံုကို ဦးတိုက္ႏို္င္သည္အထိ ျဖစ္လာ ေလသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ စာေရးသူ၏ ေအာင္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဘာကိုမဆို စြန္႔စား၍ တရား အားထုတ္မည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးထံ မျပတ္မလပ္ရေအာင္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံခဲ့ေလရာ ေနာင္ေသာ္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းကို ယင္းေပးဆပ္မႈမ်ားက အေၾကာင္းခံခဲ့သည္သာတည္း။

မိမိသည္ အခါမလပ္ ဆင္ျခင္အပ္ေသာ ဉာဏ္ပညာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိေခ်။ နားလည္း မလည္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ဆရာျမတ္ႀကီးဆံုးမေတာ္ မူခဲ့ဖူးေလသည္။ ယင္းအခ်က္ကိုေတာ့ မိမိ ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရးျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ဆရာျမတ္ ႀကီးသည္ အခါမလပ္ ဆင္ျခင္အပ္ေသာ ဉာဏ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆုိင္ေတာ္မူသည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္မိ ေလသည္။ အထူးလည္း ၾကည္ညိဳရင္းစြဲ ရွိသည္။ ထိုဉာဏ္သည္ လြန္စြာမွ နက္႐ိႈင္းေပမည္။ ထိုသို႔ ခန္႔မွန္းသေဘာေပါက္မိသည္။ ဉာဏ္ကို ယွဥ္သံုး၊ ဉာဏ္ကို လႊာသံုးဟု လူႀကီးမ်ား ဆံုးမၾကဘူးေလသည္။ ယခုကိစၥမွာ အခါမလပ္ေအာင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ခန္႔မွန္းနားလည္ခဲ့ေလသည္။ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို မျပတ္လပ္ရေအာင္ အာ႐ံုမ်ားကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးေပမည္။ မျပန္႔လြင့္ေသာသတိ၊ မလြင့္ပါးေသာသတိ၊ မေလ်ာ့နည္းေသာသတိမ်ား အေၾကာင္း ကိုလည္း ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မၾကာခဏ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ဖူးၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ စကားနည္းသည္။ စကားသိပ္ေျပာသည္ဟူ၍ မရွိေခ်။ အလုပ္သမားႀကီး ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ မလိုအပ္ဘဲ စကားေျပာေလ့မရွိၾကေပ။ ဤသို႔လွ်င္ နားလည္မိေလ သည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးရွိမွသာ စကားေျပာေလ့ရွိေတာ္မူၾကသည္။ စကားေျပာရာ၌လည္း အပိုေျပာေလ့ မရွိၾက။ လိုရင္းကိုသာ မိန္႔မွာၾကသည္။ တတ္သလိုလို၊ မတတ္သလိုလို၊ တတ္ေယာင္ကန္း လုပ္သည္ကို ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မႏွစ္သက္ေခ်။ တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာရွိရာ မွန္ရာကိုသာ ေျပာေစသည္။ တရားအား ထုတ္ရာ၌ မေကာင္းဘဲႏွင့္ ေကာင္းသေယာင္ေယာင္ လိမ္ညာသည္ကို အားမေပးေပ။ ဟုတ္ရာမွန္ရာကို သာ ေျပာဆိုေစသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဟုတ္ရာ၊ မွန္ရာ၊ အက်ိဳးရွိရာကို လုပ္ေဆာင္ေစသည္ဟု ဆရာျမတ္ႀကီးက ဆံုးမဘူးသည္။ အမွန္ကို ထူးထူးကဲကဲ ႏွစ္သက္ေတာ္မူပံုရသည္။ မေကာင္းသည္ကို မေကာင္းပါဟု ၀န္ခံလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ကူညီ ကယ္တင္တတ္သည္။ သေဘာေကာင္းေသာ္လည္း တိက်ျပတ္သားေလ့ရွိသည္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို လြန္စြာတန္ဖိုးထားသည္။ သည္းခံရန္၊ ခြင့္လႊတ္ရန္၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုအသံုးျပဳရန္ မၾကာခဏ ဆံုးမသြန္သင္ေတာ္မူသည္။ ကိေလသာႏွင့္ မာရ္နတ္ႏြယ္မ်ား ကို အထူးဂ႐ုစိုက္ တုိက္ထုတ္ပစ္ရမည္ဟု တပည့္မ်ားအား ဆံုးမဖူးသည္။

တစ္ခ်ိန္က စာေရးသူအား `အလုပ္၊ တာ၀န္၊ ၀တၱရား´ ဟု သံုးခြန္း သင္ေပးေတာ္မူသည္။ စကား လံုးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို သိတန္သေရြ႕ သိသည္။ သစၥာရွာေဖြသူသည္ အလုပ္လုပ္ရမည္။ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ၀တၱရား မပ်က္ကြက္ရေပ။ သစၥာရွာေဖြသူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဆရာျမတ္ႀကီးက ဤသု႔ိ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖူးသည္။ `ရည္မွန္းခ်က္ေတာ့ ေကာင္းပါရဲ႕၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မွားေနတယ္´ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သစၥာသိဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားသူငါသည္ သစၥာရွာေဖြရာ၌ မေပးဆပ္ႏိုင္ၾက၊ မေပးဆပ္တတ္ၾက၊ `အလုပ္၊ တာ၀န္၊ ၀တၱရား´ မ်ားကို အခ်က္က်က် ေဆာင္ရြက္မႈ ပါရမီမျပည္စံုၾက။ ထုိအခါ ရည္မွန္းခ်က္ ေကာင္းေသာ္လည္း ထုိရည္မွန္းခ်က္သို႔မဆိုက္ မတတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾက ရသည္။

( ဆရာ၏ အထူးဆံုးမခ်က္ ) ဆင္းရဲျခင္း၏ အဆံုး၌ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသည္။ မပိုင္ျခင္း၏ အဆံုး၌ ပိုင္ျခင္းရွိသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ဤသို႔ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူ သေဘာေပါက္ပါသနည္း။ ထူးျခားေသာ ပါရမီရွင္မ်ား အတြက္သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျဖစ္ပ်က္ကို ဆံုးေအာင္ၾကည့္ဖို႔ ကလည္း  ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ဖူးသည္။ ျဖစ္ပ်က္သည္ ဒုကၡဆံုးလွ်င္ သာသနာအရိပ္ ေအာက္သို႔ ခိုလံႈခြင့္ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဒုကၡသည္ ဆံုးပါ၏။ ယံုၾကည္ပါ၊ ယင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္ သုခရွိသည္။ မျမဲေသာတရားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးပါ၏။ ယံုၾကည္ပါ၊ ထိုမျမဲျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္ ျမဲျခင္းရွိေလသည္။ မပုိင္ျခင္းသည္ ဆံုးပါ၏။ ယံုၾကည္ပါ၊ ထိုမပုိင္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း ရွိေလသည္။ ဒုကၡအဆံုးတြင္ ဒုကၡမရွိ၊ သုခသာရွိ၏။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ဤသာသနာ၌ ထူးခၽြန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ျမတ္ႀကီးတစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုအဆံုးမမ်ားသည္လည္း ထူးခၽြန္ ေျပာင္ေျမာက္လွသည္။ ဉာဏ္ပညာ လြန္စြာပါေသာ အဆိုအဆံုးမမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ပုဂိၢဳလ္ထူးႀကီးျဖစ္ေလရာ ျပသမွ် လုပ္သမွ် အရာရာတုိ႔သည္ အထူးပင္နက္႐ိႈင္း၍ တန္ဖိုးအနဂၣ ထိုက္တန္လွသည္။ စာေရးသူသည္ အထူးရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆရာျမတ္ႀကီးႏွင့္ အတူ ေနခဲ့ရေလရာ ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ဆင့္ကမ္း ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ အဆံုးအမမ်ားသည္ တစ္လံုး ဆိုတစ္လံုး ထိထိမိမိ အက်ိဳးအာနိသင္ရွိသည္။ အဖိုးလြန္စြာ ထုိက္တန္သည္။ မိမိဘ၀သည္ ေအာင္ပန္း အလီလီ ခံခဲ့ရ၍ ဆရာျမတ္ႀကီးႏွင့္ ကင္းသည္ကို လံုး၀မရွိေခ်။ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ အဆံုးအမ အသြန္ အသင္  လမ္းၫႊန္မႈေအာက္မွသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္မ်ား လွိဴ႕၀ွက္ ခ်က္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ မွတ္တမ္းျပဳေနရာ ဤစာစုမ်ားသည္လည္း ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတို႔ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဤအေၾကာင္းကို ပရိသတ္က မကန္႔ကြက္ဟု ေမွ်ာ္ကုိး၍ ေရးပါသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆန္ေနပါက ခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္ လူတုိင္းတြင္ လိုခ်င္ေသာ `ဆု´ရွိၾကေပမည္။ စာေရးသူမွာ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏ အခ်စ္ကို လြန္စြာခံယူရရွိလုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဆရာျမတ္ႀကီးတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းကို ခံယူရရွိလိုသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ဤဆုကို ဖြင္ဟ၍ပင္ ေတာင္းခံ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာသည္ ခ်စ္ေၾကာင္းသိပ္မျပ။ အဆူအေငါက္ အငမ္းမ်ားသာ ခံခဲ့ရသည္။ ဆရာ့ကို ေဖေဖဟု သေဘာထားရာ ေဖေဖဆူသမွ် ေက်နပ္ေနမိသည္။ ပညာရသည္ဟုပင္ ခံယူတတ္ခဲ့သည္။ အမွန္မွာလည္း အဆူခံရျခင္းျဖင့္ ပညာရခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ အေၾကာင္းမဲ့ မဆူေခ်။ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ဆူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ဆူလွ်င္ ပညာယူလုိက္သည္။ `ေအာ္ — ဒီေနရာ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲကို´ ႏွလံုးသြင္းမွန္ကန္ေအာင္ ႀကိဳးစား ထားရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာကခ်စ္မွန္းသိသျဖင့္ အဆူကိုခံႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေခ်ာ့ကိုေတာ့ လြန္စြာမွ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ဆရာသည္ ေခ်ာ့ခဲလွသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ အေခ်ာ့မခံခဲ့ရေခ်။ အေငါက္အငန္းသာ ခံခဲ့ရသည္။ ယခုေတာ့မူ ဆရာမိမိကုိ ယံုၾကည္သက္၀င္ခဲ့ၿပီ။ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီ။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား မိမိကိုခ်စ္သည္ကို သိခဲ့ရ၊ နားလည္ခဲ့ရေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂုဏ္လည္းယူမိသည္။ ၀မ္းလည္းသာမိသည္။ မိမိသည္ ကုိယ္လိုခ်င္ေသာ ဆုကိုရရွိႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုအတြက္ လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္သည္ဟု ခံယူနားလည္တင္ျပလိုပါေတာ့သည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိမိအား `ဆု´ တစ္ခုေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုဆုမွာ `ငါ ဆံုးမသြန္သင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားဓမၼ အဆံုးအမမ်ားကို မင္းအမွတ္မိဆံုးပဲ´ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ လြန္စြာမွ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့၊ သာဓုေခၚခဲ့ေလသည္။ အျခားဉာဏ္ေကာင္းေသာ ဆရာ့တပည့္ အေက်ာ္အေမာ္ မ်ား ရွိေခ်သည္။ မိမိသည္ ထိုဆုကို ဘာႏွင့္မွ် လဲလွယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လြန္စြာဂုဏ္ယူေသာ  ဆု ျဖစ္သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ေပးခဲ၊ မိန္႔ခဲသည္။ ထိုေန႔က အထက္ပါ ဆုေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့ရာ အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ပီတိျဖာလ်က္ ရင္မွာၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာေသာ အရသာကိုပါ ခံစားေနမိသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး ဆံုးမေတာ္မူသည္မ်ားကို မွတ္လည္းမွတ္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤမွ် ေဖာက္သည္ခ်ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိမိ၏ ေရႊေတာင္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ တပည့္မ်ားအေပၚ လြန္စြာမွ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည္။ သစၥာရွိေသာ တပည့္မ်ားအတြက္ အထူးသစၥာရွိ၍ အားကိုးယံုၾကည္အပ္ေသာ ထူးျခားသည့္ ဆရာျမတ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သစၥာမေစာင့္ၾကေသာ တပည့္မ်ားကို မဆိုေပ။ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသေသာ တပည့္အတြက္မူ ထူးထူး ကဲကဲ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည္။ တာ၀န္သိသိ၊ သစၥာရွိရွိ ခ်ီးျမွင့္ေပးသနား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူသည္။ စာေရးသူသည္ ယင္းအခ်က္ကုိ ဘ၀ေပး၍ သိနားလည္သည္။ အထူးခံစားခြင့္လည္း ရရွိခဲ့သည္။ ဆရာျမတ္ကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ိဳးကို ေနာင္ေသာ္ေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရာ မျမင္ေတာ့ေခ်။

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ ေကာင္းေလသည္။ မိမိဤသို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္ထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သည္ ၾကည္လင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းရာအတြက္ ေနာက္က်ေစမႈကို သတိျပဳ သင့္သည္။ ေနာက္က်ိေစလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္တင့္စြာ ေနတတ္ ရန္ေတာ့ လိုေပလိမ့္မည္။ သင့္တင့္စြာ စိတ္ထားရမည္။ ႏွလံုးသြင္းမွားယြင္းရန္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ အထူး သျဖင့္ ပုထုဇဥ္ပတ္၀န္းက်င္သည္ ထာ၀ရ လႈံေဆာ္ျခင္းအမႈ ျပဳေနႏိုင္ေလသည္။ သတိယွဥ္ႏိုင္ပါမွ ေတာ္ကာက်ႏိုင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ျမတ္ႏိုးရေပမည္။ တန္ဖိုးလည္း ထားရေပမည္။ ေအးေအး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထာ၀ရလိုလားရမည္။ အျမဲေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေအာင္လည္း သတိကပ္ ဆင္ျခင္ရမည္။ တတ္စြမ္းသမွ် ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖစ္ရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သတိလက္လြတ္စြာ ျပဳလုပ္လွ်င္ ခပ္ျမန္ျမန္ အမွား ျပင္ဆင္ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေတာ့ လက္လြတ္၍ မျဖစ္ေပ။ ထုိဂုဏ္ရည္သည္ အဓိကထားအပ္ေသာ ဂုဏ္ရည္ျဖစ္သည္။ သာသနာၾကည္ညိဳလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေရွ႕႐ႈၾကပါစို႔ ဟူ၍ – – ။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *