အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 20

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

အခန္း(၁၅)

( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )

ခ်မ္းသာေစလိုေသာ ေစတနာရွင္ ေမတၱာရွင္

အပိုင္း(၁)

ဆရာသည္ အေျမာ္အျမင္ သိပ္ႀကီးေတာ္မူေလသည္။ ဉာဏ္ပညာလြန္စြာမွ ထူးျခားထက္ျမက္ ထြန္းေတာက္ေသာ ပညာရွိႀကီးျဖစ္ေလသည္။ အရာရာကို ေလးနက္စြာခံယူ၍ နက္နဲေသာ အသိတရား ကိန္း၀ပ္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ညိဳရာ၌ အႏွစ္သာရပိုင္း အဓိကပိုင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ေလသည္။ ပဋိပတ္က်င့္စဥ္ အလုပ္ခြင္ကို ဉာဏ္ယွဥ္၍ ဦးေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဆရာ့ လက္ေအာက္၌ စာေရးသူတို႔လို ၀ိပႆနာ လက္ေတြ႕က်င့္သူေတြ ေပၚထြန္းခဲ့ေလသည္။ စာေရးသူ ကိုယ္တုိင္ ဆရာ့ကို မိဘအရင္းလို ခ်စ္ခင္ကိုးကြယ္ခဲ့ေလသည္။ ဆရာကဲ့သို႔ပင္ ျမတ္ဗုဒၶအလိုက် ျဖစ္ေစရန္ ရည္သန္ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဆရာကိုမမီေသာ္ျငား ဆရာတူတပည့္တပန္း စြမ္းပကားထုတ္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေလသည္။

အေျမာ္အျမင္ဆိုသည္မွာ ဉာဏ္ပညာမွ ထုတ္လုပ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု စာေရးသူ အနက္ဖြင့္ ခ်င္ေလသည္။ ဆရာသည္ ဉာဏ္ပညာရွင္ႀကီးျဖစ္ရာ ယင္းဉာဏ္ပညာႀကီးမွ အေျမာ္အျမင္မ်ားကို ထုတ္ လုပ္ျဖန္႔လႊင့္သည္ဟု နားလည္ေနမိသည္။ ဆရာရွိစဥ္က ဒါ ၊ ဒါ ႐ႈ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူဖူးေလ သည္။ တဏွာစိတ္ေပၚလာလွ်င္ “ဒါ တဏွာ” ခ်က္ခ်င္းသတ္၊ ခ်က္ခ်င္း႐ႈဟု အဆံုးအမ ျပဳေတာ္မူေလသည္။ ထုိ႔အတူ အ၀ိဇၨာေပၚလာလွ်င္လည္း “ဒါ အ၀ိဇၨာ” ခ်က္ခ်င္းသတ္၊ ခ်က္ခ်င္း႐ႈဟု အဆံုးအမ ျပဳေတာ္ မူေလသည္။ ထိုအဆံုးအမမ်ားသည္ စာေရးသူတုိ႔အတြက္ ယေန႔တိုင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးေနေလသည္။ စာေရးသူတို႔လည္း ယေန႔တိုင္ ဒါအ၀ိဇၨာ၊ ဒါတဏွာဆိုၿပီး ႐ႈသတ္ေနရေပေသးသည္။

ဆရာ၏ အေျမာ္အျမင္ နက္႐ိႈင္းက်ယ္ေျပာပံုတို႔မွာ ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေတာ့သည္။ ယခု ထက္တုိင္လည္း လိုက္၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ရွိပါသည္။ ဒါ အ၀ိဇၨာ၊ ဒါ တဏွာ ခ်က္ခ်င္းပိုင္းျဖတ္၍ ႐ႈရေသာ က်င့္စဥ္မွာ စာဖတ္သူလက္ေတြ႕နည္းယူၿပီး က်င့္ၾကည့္ပါ။ မည္မွ် သိမ္ေမြ႕ေၾကာင္း၊ အႏုစိတ္ေၾကာင္း၊ သိျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္ေတြ႕သိနားလည္ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူ အဖို႔ ေတာ့မူ ယင္းက်င့္စဥ္သည္ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ ႏူးညံပါသည္။ လွိဴ႕၀ွက္နက္နဲ၍ အသိခက္ ပါသည္။ ခက္လည္း ခက္ပါေပသည္ဟု ယခုထက္တုိင္ ၀န္ခံ၍မဆံုးေတာ့ေလာက္ေအာင္ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္အပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အ၀ိဇၨာသည္ လြန္စြာမွ နက္နဲပါသည္။ ကိေလသာထုထည္ အားႀကီးသူမ်ား ႐ႈသတ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ ႐ႈကြက္တစ္ကြက္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူတို႔မွာ ဆရာ၏တပည့္သားသမီးမ်ားမို႔သာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ ႐ိုးတိုးရိတ္တိတ္ ႐ႈႏိုင္၊ သတ္ႏိုင္၊ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္းသည္မ်ား ရရွိႏိုင္ေကာင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တကယ့္ ၀ိပႆနာ သမားမ်ား လက္ဖ်ားခါေလာက္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာမ်ားသည္ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရွင္းျပထားသကဲ့သို႔ ခႏၶာ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၏ အေၾကာင္းခံတရားႀကီးမ်ားျဖစ္ရာ ယင္း တို႔ကို ႐ႈသတ္ႏိုင္မွလည္း ခႏၶာဆံုးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ရပ္လိုက ယင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား ကို သတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လြန္စြာမွ နက္နဲေသာ တရားေတာ္မ်ားပါတည္း။ ယင္းတုိ႔၏ ႐ႈနည္း႐ႈကြက္ ဆရာကိုယ္တုိင္ေပးသနား ခ်ီႁမွင့္ေတာ္မူခဲ့ရာ စာေရးသူတို႔ ယေန႔တုိင္ လိုက္၍မဆုံးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ နက္နဲလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဆရာ့အေျမာ္အျမင္ နက္႐ိႈင္းမႈ၏ သာဓကတစ္ရပ္ပါတည္း။

တစ္ခါက စာေရးသူသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္၊ ကိစၥတစ္ရပ္ကို အႏုလံုပဋိလံု ျခံဳငံု၀င္စားလ်က္ရွိရာ ဆရာသိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ – “ဒီကိစၥမွာ သာသနာ ဘယ္ေလာက္အျမတ္ထြက္မယ္ဆိုတာ ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေပါ့ကြာ” ဟု အမိန္႔ရွိပါသည္။ ဆရာသည္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအတြက္သာ ၾကည့္႐ႈဆံုး ျဖတ္သည္ ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုဟု မိမိဘာသာ ခံယူနားလည္မိလိုက္ပါသည္။ ဘာကိုလုပ္လုပ္ သာသနာ့အက်ိဳးကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုး၍လုပ္ေဆာင္သည္။ သာမည ကိစၥ၀ိစၥမ်ားကို အေၾကာင္း မျပဳဘဲ အဓိကပိုင္း၊ သာသနာ အက်ိဳးစီးပြားပိုင္းကိုသာ တြက္တတ္၊ သိတတ္ေသာ ဆရာ၏ အေျမာ္အျမင္မွာ ထုထည္အင္အား ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္လွေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိနားလည္ခဲ့ ရပါသည္။ မည္သူသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထက္ပို၍ သာသနာကို ဦးစားေပး ဆံုးျဖတ္ရဲၾကပါမည္နည္း။ ဆရာသည္ လြန္စြာမွ အပင္ပန္းခံႏုိင္ေလသည္။ တစ္ခါက ပိန္းေကာေလွငွား၍ ဒု႒၀တီျမစ္ကို ဆန္တက္ဖူးေလသည္။ ျမစ္သည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေရစီးအထူးသန္ေလသည္။ ပိန္းေကာေလွႀကီး သည္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ဆန္မတက္ႏိုင္ေခ်။ ေလွထိုးသမားမ်ားထက္ သိျမင္သူဆရာက ဒို႔ ေလွေပၚ ကဆင္းၿပီး ေျခလ်င္ပဲ ကမ္းစပ္က ေလွ်ာက္လာခဲ့မယ္ ဟုဆိုကာ ေလွေပၚက ဆင္းသက္ခဲ့ေလသည္။ ဆရာဆင္းသျဖင့္ စာေရးသူတုိ႔လည္း ေလွေပၚမွ ဆင္းခဲ့ရေလသည္။ စာေရးသူသည္ ထုိစဥ္က ငယ္ရြယ္ေသးေသာ္လည္း ဆရာမွာ မမာမက်န္း ျဖစ္စျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုခရီးသည္ ဆရာ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးျဖစ္ေလသည္။ ထုိခရီးအၿပီး မ်ားမၾကာမီ ဆရာကြယ္လြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာ ဆိုဆံုးမရာ၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ တရားရမည္ဆိုက မိမိ႐ုပ္နာမ္ ျဖစ္ခ်င္ရျဖစ္၊ ထုိပုဂိၢဳလ္ အက်ိဳးရွိျဖစ္ထြန္းသြားဖို႔ပဲ အေရးႀကီးသည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔သည္ မ်ားစြာအားက် အတု ယူရေလသည္။ ထုိခရီးအၿပီးတြင္ ပုဂိၢဳလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တရား ရၾကေလသည္။

အဖြင့္။ ။                  အပင္ပန္းခံႏိုင္မႈ …

ဘာ့ေၾကာင့္ အပင္ပန္းခံႏုိင္ရသနည္း

ေစတနာေၾကာင့္ပင္

ခ်မ္းသာေစခ်င္ေသာ ေမတၱာေစတနာေၾကာင့္ပင္။

`ငါ ဒီလုိ ဆင္းရဲခ်င္ဆင္းရဲပါေစ၊ ငါ အပင္ပန္းခံႏိုင္မွ သူပိုခ်မ္းသာလာႏိုင္မယ္။ ဒီလိုဆိုလွ်င္ ငါ အပင္ပန္းခံထိုက္ပါတယ္။ သူခ်မ္းသာဖို႔ အဓိကပါ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာေစခ်င္လို႔ သိပ္ကို အပင္ပန္းခံေတာ္မူရာ ငါ ပင္ပန္းတာ မေျပာပေလာက္။ ေျပာကို မေျပာပေလာက္။ ဒီေတာ့ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦး အမွန္တစ္ကယ္ ခ်မ္းသာဖို႔ရွိက ကိုယ့္႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ ဘာလုပ္မလဲ`

ဤသို႔လွ်င္ ဆရာအဆံုးအမ ျပဳေတာ္မူသည္ကို စာေရးသူတို႔ ၾကားနာခံယူခဲ့ရဖူးေလသည္။ ဤေနရာ၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တကယ္ခ်မ္းသာမွေနာ္။ သူဆင္းရဲေနမည္ဆိုက ကိုယ္အပိုဒုကၡခံစရာမလို။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တရားရမည္ဆိုမွသာ ဒုကၡခံထိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါေတြကို ျမတ္စြာဘုရားမွ မကယ္ မခၽြတ္လွ်င္ မကၽြတ္ႏုိင္ဘူး။ ဤစကား အင္မတန္ေလးနက္သည္။ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာထုထဲသို႔ တိုးေကာင္း တိုင္း တိုး၀င္ေနၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါမ်ား အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ ကင္းကုန္ရာဦးမတည္ မရည္မွန္းႏိုင္၊ ေခါင္းမျပဴႏိုင္၊ မည္မွ် အျဖစ္ဆိုးၾကရွာပါသနည္း။ သိတတ္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားက ပို၍အပင္ပန္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လိမၼာလုိသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ မိုက္သူမ်ားအတြက္မူ ဒုကၡခံစရာ မလိုေပ။ `သတၱ၀ါတစ္ဦး ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ခ်မ္းသာမည္ဆိုက´ ဟူေသာ အေျခအေနေပးမႈ အေပၚ၌သာ မူတည္သည္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ခံမည္ဟူေသာ သေဘာမရွိေခ်။ အက်ိဳးရွိမွသာ အနစ္နာခံမည္ျဖစ္သည္။ ဒံုးသက္သက္ မဟုတ္။ ေမတၱာ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ အပင္ပန္းခံျခင္း ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *