စိမ္းညက္ညီအစ္မဘုရား၌တတိယအႀကိမ္တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

ပုဂံၿမိဳ႕ရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္စဥ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

စိမ္းညက္ညီအစ္မဘုရား၌တတိယအႀကိမ္တရားအားထုတ္ျခင္အဆက္ —

စိမ္းညက္ညီအစ္မ ဘုရား၌ တရားထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ ေဆာင္းပါးကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာကို ေနလို႔ေကာင္းသည္ဟု တရားသမားမ်ားက မေျပာအပ္ဟု ပညတ္ခ်က္ ရွိသည္ ဆိုသည္မွာ တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာ၌ ေပ်ာ္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စ႐ုိက္ျဖစ္၍ မိမိကို သူေတာ္ေကာင္းထင္ရန္ ေျပာေဟာေသာ သေဘာျဖစ္မည္ကို စိုး၍ ပညတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိမိနားလည္ သည္။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို ႐ုိး႐ုိးသားသားႀကိဳက္လွ်င္ ႀကိဳက္မိသည္ဟု ေျပာသည္မွာ သဘာ၀က်ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသည္ လူ၀တ္ေၾကာင္ျဖစ္၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာႏိုင္သည္။

ညအခ်ိန္ ၾကယ္မ်ားကို ၾကည့္ရင္း တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေလျငင္းခံကာ တရားဘာ၀နာမ်ား စီးျဖန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ က်င့္သံုးျခင္း၊ ေဆာက္တည္ျခင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေအးျမမႈကို ရသည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းသည္ ႀကိဳက္သည္ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ေျပာျခင္းသည္ မိမိအား အထင္ႀကီးေစလိုေသာ သေဘာေၾကာင့္ ေျပာျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ႀကိဳက္သည္ကို ႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္သည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းသည္ကို မည္သူ မႀကိဳက္ဘဲ ေနပါမည္နည္း၊ ေအးခ်မ္းမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

မိမိသည္ လြန္စြာ ပူေလာင္စရာရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌ပင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခဲ့ဖူးသည္။ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္၊ ႀကံေတာသခၤ်ဳိင္း၌ တရားအားထုတ္စဥ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေတြ႕၍ ေနာက္ဆံုး အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ေအာင္ႏုိင္ကာ ႀကံေတာဗိုလ္ စြဲခဲ့သည္ဟု ေရးခဲ့ဖူးသည္။ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ ၾကည့္ေသာအခါ မိမိသည္ ႀကံေတာဗုိလ္သာမက သခၤ်ဳိင္းအားလံုး၏ ဗိုလ္ျဖစ္နသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ သခၤ်ဳိင္းမ်ားတြင္ စြတ္ရြတ္၍ တရားထိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဖာက္သည္ခ်ျခင္း၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ခဲ့ျခင္း၊ အားထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမ်ား တိုးတက္ျခင္းမ်ားကို  တိတိက်က် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖဲြ႕ျဖင့္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ရာ ကန္ရာကို တင္ျပေသာ ဤေခတ္တြင္ မိမိသည္လည္း အမွန္သမား တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ မွန္ရာကန္ရာ တင္ျပရဲရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေခတ္ႀကီးသည္ တိုးတက္လာသည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာ၀မ္းသာသည္။ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ တိုးတက္သည္၊ အမွန္အကန္ကို ထုတ္ေဖာ္သည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ကိုယ္မွန္ကန္ေသာ ႐ႈေဒါင့္မွ ကိုယ္က်င့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ ရဲရဲရင့္ရင့္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ တာ၀န္ေက်ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီလိုညခ်မ္းမ်ဳိးအား ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ခံယူမိျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားထိုင္သည္မွာ ရင္ထဲ၌ ေပၚလာေသာ သေဘာမ်ားအား ႐ႈသတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ႐ႈသတ္ လွ်င္မူ မ႐ႈသတ္သူမ်ား မေတြ႕ဖူးေသးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေတြ႕ရွိတတ္သည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိသည္ တရားအတြက္ စြန္႔စြန္႔စားစား အားထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဆုလာဒ္မ်ားလည္း ရခဲ့ဖူးသည္။ ဤဆုလာဒ္မ်ားကို အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေ၀ခံစားလိုေသာ သေဘာျဖင့္ မိမိစာဖတ္ပရိတ္သတ္ အား အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ျပေလ့ရွိသည္။

တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ရင္ထဲ၌ မတရားေပၚသည္မ်ားကို ႐ႈသတ္၍ သန္႔ရွင္းေစသည္။ သန္႔ရွင္းဖန္မ်ားေသာအခါ အၾကည္ဓာတ္ရ၍ အၾကည္ဓာတ္ ေတာက္ပလာေသာအခါ အျမင္ဓာတ္မ်ားလည္း ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူသည္ အျမင္ကို လိုက္သည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။

အျမင္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ သိေစသည္ဟု ယူဆရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဤစကားလံုး ေလးကို ေလးေလးနက္နက္ သံုးႏႈန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတရားထိုင္ ေသာအခါ  တစ္စံုတစ္ရာ သိလာသည္၊ သိေစသည္။ သိေစျခင္းအား ျပန္လည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေသာအခါ ပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ သိလိုက္ရသည္လား ဟူေသာ သေဘာရွိသည္။

မည္သူမဆို စိတၱာႏုပႆနာကို အားထုတ္ေသာအခါ မိမိ၏ အေသးစိတ္ အတြင္းက်က် စိတ္မ်ားအား သိသိလာသည္။ အကယ္၍ အျပင္ဖက္က လႈိင္းရွိလွ်င္ လႈိင္းရွိေၾကာင္းကိုလည္း သမာဓိေကာင္းလွ်င္ သိႏုိင္ပါ သည္။ အျပင္လိႈင္းႏွင့္ အတြင္းလႈိင္း မတူေခ်။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။ ထိုေနရာ သည္ ေအာင္ဓာတ္ရွိသည္။ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ တိုင္းလိုလို အားလံုးေသာ ဘုရားမ်ားသည္ ထို ေနရာ၌သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ ပြင့္ေတာ္မူရမည္ ဆိုေသာ အေဟာရွိသည္။ ဤကိစၥကို ေစာေၾကာ ၾကည့္ရာ အပြင့္ဓာတ္ လႈိင္းဂယက္ အင္းအား ေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာ၌ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္မ်ား ဘုရားအျဖစ္ ပြင့္ၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆမိေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ လႈိင္းဂယက္ ဆိုသည္မွာ ဤေလာက၌ ရွိသည္။ လႈိင္းေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသကဲ့သို႔ ခံစားတတ္ရာတြင္ လႈိင္းဆိုးလွ်င္ ဆိုးသကဲ့သို႔ ၌ တုန္ခါတတ္ေလသည္။ ဤသေဘာသည္ ျပင္ပလႈိင္းႏွင့္ ေတြ႕ထိေသာအခါ ျဖစ္တတ္ေသာ ခံစားခ်က္ အသိတရားမ်ား ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ လႈိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံစားျဖတ္သန္းၿပီး၍ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ထိုလႈိင္းမ်ားကို ၿငိမ္ေအာင္ ႐ႈႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ရိွေသာအခါ သမာဓိရသည္။ ထိုသမာဓိသည္ တည္ၿငိမ္သျဖင့္ အရာရာကို အေၾကာင္း အက်ဳိး ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္တံုတရား သံုးသပ္ေသာအခါ အေထာက္အပံ့ ျပဳေၾကာင္း မိမိသည္ သမာဓိကို ခ်ီးက်ဴးရင္း ေရးသားခဲ့ဖူးေလသည္။

ယခုအခါလည္း မိမိ၏ သမာဓိမွာ အထိုက္အေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္သည္ ျဖစ္၍ အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆိုး အေကာင္းကို ၀င္စားႏုိင္ေလသည္။ မိမိသည္ ပုဂံဘုရားမ်ား၌ ဆက္လက္၍ တရားထိုင္ဦးမည္ ဆိုေသာဆႏၵသည္ တစ္ဖြားဖြား ေပၚလွ်က္ရွိရာ မ်ားမၾကာမီ အျခားဘုရားမ်ား၌ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေရးသားေနမိမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *