သိပၸံ၏အားမာန္

Share

၏အားမာန္

သိပၸံပညာရပ္သည္ အားႏွင့္မာန္ႏွင့္ တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမာၻေပၚ၌ လႊမ္းမိုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အသံုးအေဆာင္၊ လူ႕ေလာက၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေလာကီနယ္ပယ္တြင္ သိပၸံသည္ လြန္စြာမွ အသံုးၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ တိုးတက္ေနသည္ဟုသာ ေခၚႏိုင္သည္။ တစ္ခုလံုး တိုးတက္သြားသည္ဟုမူ ေခၚရန္ခက္ခဲလွသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဖစ္တန္ရာေခ်မွ ထို႔ထက္တိုးတက္ေသာ အဆင့္သို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးေခ်။ ျဖစ္တန္ရာေခ်ႏွင့္သာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ေနၾကရသည္။ ဤကား သိပၸံ၏ Evolution အဆင့္ျဖစ္သည္။ Revolution အဆင့္သို႔မူ မေရာက္ေသးေခ်။ တနည္းအား Quantitative Change အေရအတြက္အားျဖင့္ တိုးတက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ Qualitative Change ေခၚ တစ္စံုတစ္ခုလံုးကို အေမွာက္အလွန္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးေခ်။

T.O.E ကို ရွာသည္ဟုသာဆိုသည္ မရႏိုင္ေသးေခ်။ ဤသို႔ မရဘဲေနလွ်င္ သိပၸံသည္ အေရအတြက္သာလွ်င္ တိုးတက္ေနေပလိမ့္မည္။ ဤအခါ ဗုဒၶဘာသာသည္ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို အမ်ားသူငါ စိတ္မ၀င္စားသျဖင့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ သိပၸံသည္ အက်င့္ပိုင္း လြန္စြာတိုးတက္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ဗုဒၶဘာသာသည္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ အပိုင္းက အရမ္းတိုးတက္သည္။ က်င့္ႀကံမႈအပိုင္းကို ဗုဒၶဘာသာမ်ား အာ႐ံုျပဳမႈ နည္းပါးသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကေခ်။ အမွန္မွာမူ ပဋိပတၱိအက်င့္ျမတ္ကို တန္ဖိုးထားသင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကို တန္ဖိုးမထားတတ္ၾကသျဖင့္ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အက်င့္ပိုင္းကို လုံး၀လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ခ်ိဳးႏွိမ္သကဲ့သို႔ပင္ ရွိသည္။ ဤအေျခအေနသည္ မသင့္ေတာ္လွေခ် – အက်င့္ပိုင္းကိုလည္း အက်င့္ပိုင္းအျဖစ္ တိုးတက္ေစရ ေပလိမ့္မည္။

သာသနာေရး၌ တခ်ိန္က သာသနာသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ – ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ၍ လက္၀ါးေစာင္းထက္ခဲ့သည္။ ယင္းအရွိန္သည္ ယခုထက္တိုင္ မကုန္ေသးေခ်၊ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သကဲ့သို႔ ပဋိပတၱိပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း သူတို႔က သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ခ်င္ၾကသည္။ စိတ္ရင္း မေကာင္းေသာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ သာသနာကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးေနသည္၊ အကုသိုလ္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခုထက္တိုင္ ရွင္သန္ေနသည္မွာ အံၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေသာ္လည္း သာသနာဖ်က္မ်ားသည္ အာဏာရွိေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ သာသနာကို တိုးတက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ားအား ႏွိမ္ေပါက္ျဖင့္ ဂံုးေခ်ာကာ ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ သာသနာဖ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာလည္း ေကာင္းသည္။ ေတာ္ေတာ္လည္း အကုသိုလ္ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ ယခုထက္တိုင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္လွ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာေရးရာတြင္ ပဋိပတၱိသာသနာသည္ ညႇဳိးငယ္ေနသည္သာ ျဖစ္သည္၊ ပိန္ခ်ဳံးေနသည္သ ျဖစ္သည္၊ ယင္းကား ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ အမွန္မွာမူ ထူးထူးကဲကဲ ေျမႇာက္စားသင့္ေပသည္။ ထူးထူးကဲကဲ တန္ဖိုးထား ျမႇင့္တင္ေပးသင့္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာကို ထိုကဲ့သို႔ ခ်စ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပဋိပတၱိသာသနာကို မည္သို႔မွ ဂ႐ုမစိုက္ေခ်။ ဂ႐ုစိုက္သင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚထြန္းလာပါကလည္း ေစာေစာက သာသနာသန္႔ရွင့္ေရး၌ လက္၀ါးေစာင္းထက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အာဏာစက္ေအာက္၌ မတိုးတက္ဘဲ လမ္းခုလတ္က ျပတ္ေတာင္းကုန္ၾကေလသည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ပဋိပတၱိပိုင္းဆိုင္ရာ သာသနာ၏ အေျခအေနမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သာသနာကို ဤေရြ႕ဤမွ်ထိ ခ်ိဳးႏွိမ္ၾကသည္မွာ အေတာ္မေကာင္းေသာ သေဘာရွိသည္။ လြန္စြာမွလည္း တကုိယ္ေကာင္းဆန္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾသဇာအာဏာ ရွိေနလွ်င္မူ ပဋိပတၱိသာသနာတြင္ တိုးတက္ဖို႔ လြန္စြာ ခက္ခဲၾကေပလိမ့္မည္။ မိမိသည္ ေဘးမွထိုင္၍ ဤကိစၥမ်ားကို သံုးသပ္လွ်က္ရွိရာ ယခုထက္တိုင္ ပဋိပတၱိသာသနာကို ခ်ိဳးႏွိမ္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အာဏစက္မ်ားသည္ သက္ေရာက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရသည္။ မည္သို႔ေသာ အခါမွ ထိုမတရားမႈသည္ ခ်ဳပ္ဆံုးသြားမည္ကို မသိႏိုင္ေခ်။ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ား အစစ တိုးတက္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ပဋိပတၱိသာသနာ၌ တိုးတက္ခြင့္ မရေခ်၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ လြန္စြာေကာင္းသည္ သာသနာအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာ မရွိေသာအခ်က္မွာ ထိုအခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာရမိေပသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *