သိပၸံပညာႏွင့္႐ုပ္လြန္ကမာၻ

Share

သိပၸံပညာႏွင့္႐ုပ္လြန္ကမာၻ

bism sciစာေရးသူကို တစ္ခ်ဳိ႕စာဖတ္ပရိတ္သတ္က စာေရးသူ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနတဲ့က်င့္စဥ္ကို ေရးျပေစခ်င္ၾကတယ္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ကလည္း က်င့္စဥ္ေတြ ေရးတာထက္ က်င့္ၿပီးလို႔ ရတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြကို စိတ္၀င္စားတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္္မႈရေစရန္ ႏုစဥ္က က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ပံု အလံုးစံုကို အေသးစိပ္ ခ်ယ္မႈန္းထားတဲ့ စာတမ္း က်င့္စဥ္စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ ျမတ္ပန္းေမႊးလႈိင္ၾကဴ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္ပန္းေမႊးလႈိင္ၾကဴစာအုပ္က ေပ်ာက္သေလာက္ ျဖစ္သြားေတာ့ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တစ္ခ်ဳိ႕က မေတြ႕လိုက္ၾက ရဘူး။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ေကာ္ပီ (Copy) ကူးၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေလာက္ငဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္ပန္းေမႊးလႈိင္ၾကဴကို ျပန္လည္ၿပီး ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ စီစဥ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စာေရးသူက က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္ထားတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြရဲ႕ ရလဒ္ပိုင္းေတြ အက်ဳိးတရားေတြကို ၀င္စားေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္လြန္ကမာၻအေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ႐ုပ္လြန္ကမာၻကို စာေရးသူတို႔လိုပုဂၢဳိလ္ေရးျပမွ ဗဟုသုတရၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္က ၀ိပႆနာတရား က်င့္ႀကံအားထုတ္တဲ့ အင္အားေကာင္းေနေတာ့ ႐ုပ္လြန္ကမာၻအေၾကာင္းကို   သမားေကာင္း လက္လွမ္းမီသေရြ႕ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။

ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းကို လက္လွမ္းမီတာေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ႐ုပ္လြန္ကမာၻအေၾကာင္းကို ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္ကလည္း စာေရးသူဟာ အသက္ရွင္လွ်က္ ရွိေနေသးေတာ့ အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္းကို တင္ျပႏုိင္တယ္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္၊ ေ၀ဖန္ႏုိင္တယ္၊ သံုးသပ္ႏုိင္တယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။ သိပၸံပညာကိုလည္း အထိုက္အေလွ်ာက္ ေလ့လာ လိုက္စားခဲ့ေလေတာ့ သိပၸံပညာရဲ႕ ေတြ႕အႀကံဳေတြကိုလည္း ေရာယွက္ၿပီးေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္ဆင္ျခင္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ႐ုပ္လြန္ကမာၻ အေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ေဖာ္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

သိပၸံပညာဟာလည္း လက္ေတြ႕ လက္ေတြ႕သာေျပာရတာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြက လက္ေတြ႕မဟုတ္ပါဘူး။ တဆင့္ခံ အေတြ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တဆင့္ခံ အေတြ႕ဆိုတာ (Indirect Verification) ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ ဘလက္ဟိုး(လ္) (Black Hole) တည္ရွိေၾကာင္းကို ဘလက္ဟိုး(လ္) (Black Hole) ကို မျမင္ရဘူး၊ ျမင္လို႔လည္း မရဘူးေပါ့ေနာ္ သူက အမည္းႀကီးကိုး။ ဒီေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဆြဲအားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေျပာင္းလဲေစတာေတြကို ေလ့လာရင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕တည္ရွိေၾကာင္းကို သိႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ တဆင့္ခံ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ျခင္းပါပဲ။

ဒီေတာ့ အမွန္တကယ္ သိပၸံပညာရပ္ဟာ တဆင့္ခံ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္းေတြ အေျမာက္အျမားရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က သိပၸံဆိုရင္ လက္ေတြ႕ဆိုၿပီး အၾကမ္းစားလက္ေတြ႕ကိုပဲ နားလည္ၾကတယ္။ အႏုစားနဲ႔ သြယ္၀ိုက္ၿပီး တဆင့္ခံ လက္ေတြ႕ ျပသႏုိင္တာေတြကို သိပ္ၿပီးေတာ့ မေလ့လာမိၾကဘူး။ အမွန္က သိပၸံပညာမွာ တဆင့္ခံ သြယ္၀ိုက္ၿပီး ေလ့လာရတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေျခခံအမႈန္ (The Most Fundamental Particle) ေလးေတြကို တိုက္႐ုိက္ ဘယ္လိုလုပ္ ေတြ႕ႏုိင္မလဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အက္တြန္ (Atom) ရွိေၾကာင္း သိစဥ္က အက္တြန္ (Atom) အတြင္းက ႏူးကလိယာ့(စ္) (Nucleus) နဲ႔ အီလက္ထရြန္ (Electron) ထဲက ကြာ့(တ္) (Quark) ေလးေတြကို မေတြ႕ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အက္တြန္ (Atom) ကိုေတြ႕ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လမ္းဆံုးၿပီလို႔ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြဟာ ဆူညံသြားခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အက္တြန္ (Atom) ႀကီး ကြဲသြားေတာ့ ႏူးကလိယာ(စ္) (Nucleus) နဲ႔ အီလက္ထရြန္(Electorn) ဒီထက္ ကြာ့(တ္) (Quark) အဆင့္ဆင့္ အေျခခံ အမႈန္ေတြကို ေတြ႕လာတဲ့အခါက် အက္တြန္ (Atom) ကမာၻႀကီးလည္း ၿပဳိကြဲသြားပါတယ္။ ႐ုပ္ကမာၻႀကီးလည္း ၿပဳိကြဲသြားပါတယ္။ ႐ုပ္၀ါဒႀကီးလည္း ၿပိဳကဲြသြားပါတယ္။ ဒီေနာက္ကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႀကီးလည္း ၿပိဳကြဲသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒီေတာ့ သိပၸံပညာဟာ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေနတာဟာ ႐ုပ္လြန္ကမာၻကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ႐ုပ္လြန္ကမာၻ ေရာက္ေၾကာင္းကို ေခတ္မွီတိုးတက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္တိုင္းေတာ့ သိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဆိုတဲ့ အသံႀကီးက သိပ္ကို ျပင္းထန္ေနေတာ့ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လက္ေတြ႕ေတြ႕မွ သိရမွ လက္ခံရမလို ျဖစ္ေနတဲ့ အပိုင္းကေတာ့ အခု မရွိေတာ့ပါဘူး။

သိပၸံမွာ တဆင့္ခံ လက္ေတြ႕ကိုပဲ အမွီျပဳၿပီးေတာ့ တင္ျပေနတာေၾကာင့္မို႔လို႔ တနည္းအားျဖင့္လည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ဗုဒၶဘာသာတို႔ရဲ႕ တင္ျပမႈေတြဟာ ပိုမိုေခတ္စားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံပညာ တိုးတက္ပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္။ သိပၸံပညာ တိုးတက္ေလေလ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ျမန္မာ့ အယူအဆေတြဟာ ေရွ႕ေရာက္ေနေၾကာင္း သိသာေလေလ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *