သိပၸံပညာရွင္စတီဖင္ေဟာ့ကင္းႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

Share

သိပၸံပညာရွင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

HKStephen Hawking ႏွင့္ Sue တို႔သည္ 1992 ခုႏွစ္က အင္တာဗ်ဴးခဲ့ဖူးသည္။ ယခု (၂၃)ႏွစ္ အၾကာ         ၄င္းတို႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴးၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴးတုန္းကလည္း ေအာင္ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေလာက္ မညက္ေညာဟု သံုးသပ္လွ်င္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ပထမအႀကိမ္က ေထာင့္တေတာင့္ေတာင့္မ်ား ရွိသည္၊ မညက္ေညာေခ် – ယခုတစ္ခါ ညက္ေညာသည္။

ပထမအႀကိမ္တုန္းက

Sue: ဆရာႀကီးအေဖက ပညာတတ္ႀကီးပဲ သခ်ာၤေတြဘာေတြ ဆရာ့ကို သင္မေပးဘူးလား

ဟုေမးေသာအခါ။

Hawking: သင္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ထက္ ပိုတတ္သြားတယ္ဆိုတာ သိေတာ့မွပဲ ရပ္သြားပါတယ္။

ဟုေျဖဖူးသည္။

ထိုအေမးအေျဖမ်ားကို ပရိသတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။ တစ္ေနရာတြင္လည္း

Sue: ဆရာႀကီးကို ေခါင္းမာတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဆရာႀကီး သူငယ္ခ်င္ေတြကေရာ မိသားစုကေရာေပါ့ေနာ္ – ဆရာႀကီးက ေခါင္းမာပါသလား။

Hawking: ကၽြန္ေတာ္က (Stubborn) ေခၚတဲ့ ေခါင္းမာတာ မဟုတ္ဘူး၊ (Firm Determined) ေခၚတဲ့ ခိုင္မာအတဲ့ အသိနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဌာန္းမႈရွိတာ။ အဲဒီလိုခိုင္မာမႈ မရွိရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အခုလိုေတာင္ ဂရုတစိုက္ အေမးခံရမွာ မဟုတ္ဘူး —

ဟုျပန္ေျပာဖူးသည္။

ထိုအေမးအေျဖမ်ားကို ပရိသတ္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။

ယခုအခါေတာ့မူ အေမးတစ္ခြန္း အေျဖတစ္ခြန္း သေဘာထက္ ေဟာ့ကင္းကို ဘလက္ဟိုးလ္ အေၾကာင္း ေျပာခြင့္ျပဳသည္က ပိုမ်ားသည္။

(…many of the properties of the objects which collapsed stars become, that is, .)

ေဟာ့ကင္းသည္ ဘလက္ဟိုးလ္ အေၾကာင္း ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကယ္ေသရာမွ ဘလက္ဟိုလ္း ျဖစ္လာသည္ဟု ရွင္းျပသည္။

(Albert Einstein even wrote a paper in 1939, claiming stars could not collapse under gravity, because matter could not be compressed beyond a certain point. Many scientists shared Einstein’s gut feeling.)

အိုင္းစတိုင္းက ၾကယ္မ်ား ေသဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိဘူး ဟူေသာသေဘာ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းအယူအဆေနာက္ကို သိပၸံပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ဘလက္ဟိုးလ္ ေပၚလာေသာအခါ လက္ခံဖို႔ ေႏွးေကြးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဘလက္ဟိုးလ္မွာ အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးရပါသည္။

(It is said that fact is sometimes stranger than fiction, and nowhere is that more true than in the case of black holes. Black holes are stranger than anything dreamed up by science fiction writers,..)

ေဟာ့ကင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္ အာကာသ ရုပ္ရွင္မ်ားထက္ ပို၍ အမွန္တရားက ပို၍ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ဘလက္ဟိုးလ္ကို နမူနာျပကာ ေျပာျပေျဖရင္းရွာသည္။

ပထမပိုင္းကမူ Sue ကဆရာႀကီး ဘလက္ဟိုးလ္ကို စိတ္၀င္စားလွ်င္ ဘလက္ဟိုးလ္ထဲ ခုန္မခ်ဘူးလားဟု ေမးေသာအခါ –

Hawking: ကၽြန္ေတာ္က ဘလက္ဟိုးထဲကို ခုန္ခ်ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္လက္ဟိုးလ္ထဲမွာ ဘယ္အရာေတြ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိခ်င္တာပါ၊ စိတ္၀င္စားတာပါ —

ဟု ျပန္ေျဖသည္။

ဘလက္ဟိုးသည္ အာကာသထဲ၌ အမွန္တကယ္ တည္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဟာ့ကင္းသည္ ဘလက္ဟိုးလ္ကို အထူးျပဳ ေလ့လာသျဖင့္ သူသည္ ဘလက္ဟိုးလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးနာမည္ ရေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ (John Wheeler) ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဘလက္ဟိုးလ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာ့ကင္းကမူ အေသးစိပ္ အတြင္းက်က် ေလ့လာသျဖင့္ ပိုမို၍ ထင္ရွားေၾကာင္း ဤအင္တာဗ်ဴးတြင္ မွတ္တမ္းသဖြယ္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *