သိပၸံပညာကဗုဒၶဘာသာကိုအမြန္းတင္ေနတာမ်ိဳးလည္းရွိတယ္

Share

သိပၸံပညာကဗုဒၶဘာသာကိုအမြန္းတင္ေနတာမ်ိဳးလည္းရွိတယ္

CN paint4

သိပၸံပညာမွာ – Why do we exist?

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာျဖစ္လို႔ တည္ရွိေနရလည္း ??

ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ အဓိက ေမးခြန္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္။

ဒါကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမွာ အထင္အရွား ရွင္းျပၿပီးသားပါပဲ။ မသိလို႔လိုခ်င္ လိုခ်င္လို႔ျပဳလုပ္ ျပဳလုပ္ေတာ့ ရရွိၿပီး ျဖစ္ေပၚေနရတာပဲဆိုတာ အထင္အရွားပါပဲ။ အဝိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရဆိုတာလည္း ရွိတယ္ေလ — မသိလို႔ လုပ္မိလုပ္ရာ ေလွ်ာက္လုပ္ၾကတာပါ။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ပဲ သံသရာ လည္ၾကတာေပါ့။

သံသရာလည္တာကို ဒုကၡလို႔သိေတာ့ ဒုကၡမလိုခ်င္ဘူး၊ မလိုခ်င္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မလုပ္ဘူး၊ မလုပ္ေတာ့လည္း မရေတာ့ဘူးေပါ့၊ မရေတာ့လည္း ဒုကၡျဖစ္ျခင္း ၿပီးသြားတာပဲ။ ဒါက တရားေတာ္မွာ ရွိေနတာပဲ။

သိပၸံကေတာ့  Why do we exist? ဆိုတာကို သိပ္ကိုေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကတာ၊ ဒါကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို မြန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒါကေတာ့ အေျဖရွိၿပီးသားပါ။ အေျဖကို သိပၸံနည္းနဲ႔မရလို႔သာပါ၊ ဗုဒၶဘာသာနည္းနဲ႔ကေတာ့ရတယ္။ သိပၸံနည္း ဆိုတာကေတာ့ ျပင္ပကိုသုေတသန လုပ္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ကိရိယာ တန္ဆာပလာနဲ႔ တိုင္းတဲ့သေဘာပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာနည္းကေတာ့ ျပင္ပမလိုက္ဘဲ၊ ကိုယ့္အတြင္းရဲ႕ အသိစိတ္ဓာတ္ေတြ၊ မွားေနတဲ့ အရာေတြကို ျငင္းဖ်က္ရင္းနဲ႔ ျငင္းဖ်က္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီႏွစ္ခု ကြာတာပါပဲ။ သိပၸံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ကြာဟတာေတြလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *