သိပၸံပညာရွင္စတီဖင္ေဟာ့ကင္းေခါင္းမာျခင္း

Share

hawkingauthorphoto

ေဟာ့ကင္းကို သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားအျပား သမီးငယ္ အပါအ၀င္ ေခါင္းမာသည္ဟု ေျပာၾကသည္၊ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ကေတာ့မူ ေခါင္းမာသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အယူအဆ ခိုင္မာေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည္။

အေျခအေနၾကည့္ရသည္မွာ ေဟာ့့ကင္းသည္ အရာရာ၏ အရင္းအျမစ္ကို သိျမင္ပံုရသည္။ ထိုအခါ အရင္းအျမစ္ကို မေျပာဘဲ အသြင္သ႑န္ အပရိက အေပၚယံကို ေျပာေနေသာအခါ လက္မခံဘဲ ေခါင္းမာျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ တစ္စံုတစ္ခုကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ေလ့လာတတ္ေသာ ၀ါသနာရွိရာ သူယံုၾကည္မိလွ်င္မူ လက္ေလ်ာ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ သူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္အား သူသည္ ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲကိုင္ထားေလ့ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္ကို အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေခါင္းမာသည္ဟု           ျမင္ၾကသည္။ သူတို႔ေျပာသည္ကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ ေခါင္းမာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရမွာမူ ေဟာ့ကင္းသည္ အရင္းအျမစ္ မူလဘူတကို ေတြ႕ျမင္ထားေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္က ထိုသို႔ သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ပတ္၀န္းက်င္သည္ အေပၚယံ အပရိက၌သာ ၀င္စားက်က္စားေလ့ ရွိၾကရာ ေဟာ့ကင္း၏ အတြင္းသေဘာကိုမူ သိနားလည္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ ေခါင္းမာသည္ဟုသာ အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Frontpage and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *