ဆရာျမတ္ႀကီး ႏွင့္ စာေရးသူတို႔၏ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန

Share

ႏွင့္ စာေရးသူတို႔၏ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန

ဆရာျမတ္ႀကီး ႏွင့္ စာေရးသူတို႔၏ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန

အခ်ဳိ႕ေသာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားက စာေရးသူအေၾကာင္းႏွင့္ စာေရးသူ၏ဆရာ ဆရာျမတ္ႀကီးအေၾကာင္း၊ စာေရးသူႏွင့္ ဆရာျမတ္ႀကီးတို႔၏ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားၾကသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ားမွာ အားမရသကဲ့သို႔ ခံစားရသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ဖြင့္အံ ေရးျပပါဦးမည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္ႀကီးအား အရမ္းၾကည္ညိဳသည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိး တိုက္ဆိုင္စဥ္က ဆရာျမတ္ႀကီးအား “တစ္ေလာကလံုးနဲ႔ ဆရာျမတ္ႀကီးကို ခ်ိန္ထိုးရင္ ဆရာျမတ္ႀကီးဘက္ကို အေလးသာပါသည္” ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးသည္။ မိမိသည္ ဘာဆိုဘာကိုမွ မၾကည့္ဘဲ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ဆႏၵေတာ္ကိုသာ ၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုမွ် ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့သည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးထံ အေႏၱ၀ါသိက တပည့္ခံယူခါ ကပၸိယလုပ္စဥ္ကလည္း ဆရာျမတ္ႀကီး ေကၽြးမွစားသည္၊ လႊတ္မွသြားသည္၊ အိပ္ဆိုမွ အိပ္သည္၊ ဆရာျမတ္ႀကီး အိပ္ဟုမေျပာခင္ မိမိသည္ ေခါင္းႏွင့္ ေခါင္းအံုးကိုမခ်ရဲေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင္ဆိုေသာ္ ေခါင္းႏွင့္ေခါင္းအံုးခ်သည္ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က မိမိသည္ လူလတ္ပိုင္းျဖစ္၍ စားေကာင္း၊ ေသာက္ေကာင္း၊ အိပ္ေကာင္း အရြယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းခ်လိုက္လွ်င္ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရွိရာ ေခါင္းကို မခ်ရဲခဲ့ေပ။ ငုတ္တုတ္ထိုင္၍ ဆရာျမတ္ႀကီး ဆံုးမသြန္သင္သည္မ်ားကို နာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးကလည္း အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးက “ကဲ ကဲ ေက်ာင္းဆရာ အိပ္ေတာ့” ဆိုမွ အိပ္ခဲ့သည္။ အစစအရာရာ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ အဆံုးအျဖတ္၌ တည္ခဲ့သည္။ ထိုဘ၀ကိုလည္း မိမိသည္ ယခုထက္တိုင္ လြမ္းဆြတ္လွ်က္ ရွိသည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိမိအဖို႔ ထူးျခားေသာ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းႀကီး၊ သူေတာ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္ရာ မိမိသည္ လြန္စြာအားကိုးခဲ့သည္။​ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ သြန္သင္ျခင္းခံရ၍ ယခုကဲ့သို႔ အထိုက္အေလွ်ာက္ ေျပာတတ္ဆို တတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ လမ္းမွားသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွာ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း အထိန္းအေၾကာင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိမွာမူ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း အထိန္းအေၾကာင္းရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ တင့္တင့္တယ္တယ္၊ ထယ္ထယ္၀ါ၀ါ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ I.B.C တြင္ တရားဆယ္ႀကိမ္ေဟာခဲ့သည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ လြန္စြာႏွစ္ၿခိဳက္ ၾကသည္။ တရားဆယ္ႀကိမ္ၿပီး၍ ပုဂံသို႔ျပန္ေသာအခါ ေယာဂီမ်ားက သတိရေနေၾကာင္း၊ လြမ္းဆြတ္ ေနေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးၾကသည္။ ဟုတ္ေပလိမ့္မည္၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေယာဂီမ်ားအား သံေယာဇဥ္ ရွိလွ်က္ ရွိပါသည္။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ အေၾကာင္းအက်ဳိးတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါတိုင္း တရားမ်ားေဟာၾကားေပးခဲ့ရာ ယခုတစ္ေခါက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆယ္ပြဲတိတိေဟာခဲ့ပါသည္။ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ေတာ့မူ မိမိသည္ ပုဂံ၌ ေခတၱနားေနရင္း စာေပေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဆရာျမတ္ႀကီးႏွင့္ ေနခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းမ်ား အား လြမ္းဆြတ္သတိရကာ မိမိ၏ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား ေဖာ္ျပလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေရးသားေနျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိသည္ မိမိမဟုတ္ဘဲ ဆရာျမတ္ႀကီး ခိုင္းေစရာ၊ သြန္သင္ရာ၊ ဆံုးမရာဖက္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရေသာ ႐ုပ္နာမ္ တစ္ခုအျဖစ္ႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရာ ထိုသို႔ရပ္တည္သျဖင့္လည္း ဉာဏ္ပညာမ်ား အထိုက္အေလွ်ာက္ တိုးတက္ ထြန္းကား ႀကီးမားလွ်က္ရွိသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမွာ လြန္စြာႀကီးမားေၾကာင္း ၀န္ခံစကား ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ထူးထူးျခားျခား အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူတတ္ေလ့ရွိသည္။ မိမိသည္ ဆရာျမတ္ႀကီးထံ အေႏၱ၀ါသိက တပည့္အျဖစ္ ခံယူခြင့္ရေသာအခါမွသာလွ်င္ ထူးျခားေသာ အရိယာဉာဏ္ အေၾကာင္းကို သိနားလည္လာသည္။ အရိယာဉာဏ္ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဉာဏ္ေကာင္းသည္ဟူေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ မတူေသးေခ်။

အရိယာဉာဏ္ဆိုသည္မွာ အရိယာတို႔ ရရွိအပ္ေသာ ဉာဏ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရိယာဉာဏ္သည္ လြန္စြာ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ အမွန္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ႏုိင္သည္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆင္ျခင္ႏုိင္သည္။ ထိုဉာဏ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေၾကာင္းကို ဆရာျမတ္ႀကီးက သြန္သင္ေသာ အခါမွသာလွ်င္ မိမိ သိနားလည္ တတ္ေျမာက္လာရသည္။ ယင္းဉာဏ္သည္ လြန္စြာအဖိုးတန္သည္။ ထိုဉာဏ္ရၿပီးလွ်င္ ထိုဉာဏ္ အဆင့္မ်ဳိးရေအာင္ ထပ္မံ၍ ႀကိဳးစားစရာလည္း မလိုေခ်။ ထို႔အတူပင္ ထိုဉာဏ္ကို မည္သူ တစ္စံုတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္း မရွိေခ်။ ဖ်က္ဆီးဖို႔ေနေနသာသာ ထိုဉာဏ္ကိုပင္လွ်င္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ မျမင္ႏုိင္ေခ်။ ထိုဉာဏ္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာလြန္စြာေကာင္းသည္။ ထိုဉာဏ္သည္ တိက်သည္ ေသခ်ာသည္၊ အမွန္ဆင္ျခင္ႏုိင္သည္။ ဉာဏ္၏အင္အားသည္ အံ့မခန္း နက္႐ႈိင္းလွေလသည္။

ဥပမာ- -ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္တို႔သည္ ထိုေနရာ၌သာလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ရေတာ္မူၾကသည္ ဆိုေသာ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ဆင္တူျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဉာဏ္သည္ တစ္ထပ္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္း တိတိက်က် သိျမင္ထြင္းေဖာက္ တတ္သည္။

သူေတာ္ေကာင္းဉာဏ္မ်ားကို ရေသာအခါ သူေတာ္ေကာင္းဉာဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တိက်၊ ေသခ်ာ၊ ခိုင္မာစြာ နားလည္၊ တတ္ေျမာက္၊ ဆင္ျခင္၊ ထိုးထြင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို ဆရာျမတ္ႀကီး သြန္သင္ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမွသာလွ်င္ မိမိ သိနားလည္ရသည္။

ထိုအခါ ယခုသိပၸံကလိုက္ေနေသာ အမွန္တရားသည္ ျဖစ္တန္ရာေခ် အမွန္တရားမွ်သာျဖစ္သည္။ တကယ့္ အမွန္တရားသည္ အရိယာတို႔၏ ပရမတၳအမွန္သာလွ်င္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့ရသည္။

ဉာဏ္ပညာသည္ လြန္စြာ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ခႏၶာအေပၚ ဉာဏ္ေရာက္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီး ေပသည္။ အရိယာဉာဏ္ရွိမွ လူသည္ လူျဖစ္က်ဳိး နပ္ေပလိမ့္မည္။ အရိယာဉာဏ္ ရွိမွသာလွ်င္ လူသည္ အမွန္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အရိယာဉာဏ္ရွိမွသာလွ်င္ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကို ရႏုိင္ၿပီး နိဗၺာန္ကို ထြင္းေဖာက္၊ ၀င္စား၊ သိျမင္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိယာဉာဏ္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္၊ အိပ္မက္မက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အရိယာဉာဏ္ မေပါက္ေျမာက္သျဖင့္ မေအာင္ျမင္ၾကေခ်။ ျဖစ္တန္ရာေခ်ႏွင့္သာ ေက်နပ္ေနၾက သည္။ အမွန္တကယ္ ဆရာျမတ္ႀကီးတို႔ သြန္သင္ဆံုးမေတာ္မူေသာ အရိယာတို႔၏ ထိုးထြင္းဉာဏ္သည္ ျဖစ္တန္ရာေခ်ထက္ သာလြန္ေသာ တိက်ေသခ်ာေသာ ဉာဏ္ပညာအဆင့္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္သြားသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသြန္သင္ နာခံခဲ့ရသည္။ ဤကား ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ေက်းဇူးတင္၍ မဆံုးႏုိင္ေအာင္ ရွိလွသည္။ ဤဉာဏ္အေၾကာင္းကို ေျပာရလွ်င္မူ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းလြန္း၍ လြန္စြာနက္႐ႈိင္းကာ အဆံုးအစပင္ မရွိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သဘာ၀အားျဖင့္ ထူးျခားသည္။

အရိယာဉာဏ္သည္ ေခ်ဖ်က္ျခင္းငွာ မအပ္ေသာ၊ ေက်ပ်က္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေသာ အရိယာဉာဏ္တို႔၏ သဘာ၀ရွိသည္။ အရိယာဉာဏ္ရၿပီးေသာအခါ မေတာ္တဆ ပုထုဇာဥ္ဉာဏ္ ျပန္ျဖစ္သြားသည္ ဆိုေသာ သေဘာမရွိေခ်။​ ဤကား အသိဉာဏ္တို႔၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ သဘာ၀မ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ အေၾကာင္းအက်ဳိး တိုက္ဆိုင္ညီညြတ္ေသာအခါ ထိုအရိယာဉာဏ္တို႔၏ သေဘာသဘာ၀ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ၊ ရွင္းလင္းလိုပါေသးသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.