ပဋိပတၱိအရာမွာ အမွန္မသိဘဲ ၀င္မစြာပါနဲ႔

Share

ပဋိပတၱိအရာမွာ အမွန္မသိဘဲ ၀င္မစြာပါနဲ႔

bism3အခုတေလာ ပဋိပတၱိအရာမွာ အမွန္မသိဘဲ ၀င္စြာေနၾကတယ္။ သူတို႔ကပဲ တရားက်င့္တယ္ဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေပးေနၾကတယ္။ မွန္တာလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ပ်က္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ ျဖစ္ပ်က္ မုန္းေအာင္ၾကည့္၊ ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးေအာင္ၾကည့္ ဆိုတာကို သြယ္၀ိုက္ၿပီး ကန္႔လန္႔တိုက္ေနတဲ့ သေဘာပဲ။ ျဖစ္ပ်က္ကို ေဘးဖယ္ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္ကေလးေတြ ေျပာင္းရမယ္၊ စိတ္ေျပာင္းတာဟာ တရားက်င့္တယ္ ဆိုၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကတယ္။ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္လည္း ၀ါဒျဖန္႔လာၾကတယ္။

ပထမ ပင္မေဟာတာကေတာ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ သူ႔တပည့္ေတြက ၀ါဒ ျဖန္႔လာၾကတယ္။ အမွားႀကီးကို ၀ါဒျဖန္႔လာတာကေတာ့ ပဋိပတၱိနယ္ပယ္က နားလည္တဲ့ပုဂၢဳိလ္က ဘယ္ခံမလဲ ဒါကေတာ့ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မွာေပါ့။

တရားက်င့္တယ္ဆိုတာ လကၡဏာေရးသံုးပါး ဆင္ျခင္ရတာ ေတြ သိပါတယ္။ စိတ္ေျပာင္းတာဟာ တရားက်င့္တာမွ မဟုတ္ပဲ။ အဲဒါဟာ ႏုိင္ငံျခားက (Psychology) ဆိုက္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီလိုလို ဘာလိုလိုပဲ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ တရားက်င့္တယ္ဆိုတာ ၀ိပႆနာ ႐ႈရတာပဲ။ ၀ိပႆနာ ႐ႈတယ္ဆိုတာ အပ်က္႐ႈရတာပဲ။ အပ်က္မွ မ႐ႈခ်င္ဘဲနဲ႔ေတာ့ တရားက်င့္တယ္လို႔ မေခၚပါနဲ႔။

ကိုယ္တိုင္လည္း တရားကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ဖူးတာလည္း မဟုတ္၊ သမားေကာင္း ထံမွာလည္း တပည့္မခံဘူးဘဲနဲ႔ ရမ္းၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတာကေတာ့ လြန္စြာမွ ႐ိုင္းပါတယ္။ သာသနာဖ်က္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။ သာသနာကို အဲဒီလို မလုပ္ရဘူး။ သာသနာဆိုတာ ကိုယ္သိတာပဲ ကိုယ္ေျပာရတယ္။ သိတာေတြ ေျပာေပါ့၊ သိတာေတြ ရွိတာကို သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြန္လြန္းအားႀကီးတယ္။ မသိတာေရာ ဘာေရာ အပိုေတြ ေျပာလာတဲ့ အခါၾကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေတြ ေတာ္ေတာ္နားေယာင္သြားတယ္။

အခု ဗုဒၶဘာသာေတြ ေတာ္ေတာ့ကို နားေယာင္ေနၾကတယ္။ စိတ္ေျပာင္းတယ္ဆိုတာဟာ တရားက်င့္တာ ဆိုၿပီး ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကတယ္။ အဲဒါဟာ မွားေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။ ေနာင္ကိုလည္း ဒီလို ပဋိပတၱိအရာမွာ ကိုယ္မသိဘဲနဲ႔ ၀င္မစြက္သင့္ဘူးဆိုတာကို နားလည္ထားေစခ်င္တယ္။

ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ေျပာတယ္ ကိုယ့္ေနရာကုိယ္ေနလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီဘုန္းႀကီး ၾကားရင္လည္း အဲဒါ ဘာေျပာဦးမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီဘုန္းႀကီးကေတာ့ သပိတ္အိုင္ကိုယ္စားျပဳ ကို္ယ္ေတာ္ပဲ သူက “ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ေန” လို႔ ေျပာဖူးတယ္။

အခုလည္း ကိုယ္ေနရာ ကိုယ္ေနဖို႔အတြက္ ဒီပါေမာကၡခ်ဳပ္ကိုလည္း ေျပာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ကိုယ္မသိတဲ့ ေနရာေတြ ၀င္၀င္ၿပီးေတာ့ စြက္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ တတ္ေယာင္ကန္း လုပ္တာကေတာ့ အရွက္ကြဲစရာပါပဲ။ ေနာင္ ဒီအတိုင္း တိုးလာရင္ ဒီထက္ အရွက္ကြဲမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *