ၾကည့္တတ္လွ်င္ေတာ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္ .. .. .

Share

ၾကည့္တတ္လွ်င္ေတာ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္ .. .. .

ကမာၻသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳ လြန္စြာတိုးတက္ ျပည့္စံုၾကြယ္၀သည္။ ႏွင့္ နည္းပညာကလည္း ေကာင္းစြာ အေထာက္ အပံ့ျပဳသည္။ ကမာၻသည္ အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္ျပည့္စံုေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔ကလည္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္ က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္ေနသူမ်ား ရွိရာ၊ ဉာဏ္ပညာ၏ အဆင့္ျမင့္မႈ စိတ္ဓာတ္္၏ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ရရွိခံစားႏိုင္သည္။ ဤကိစၥမွာမူ လက္ေတြ႕ျပယုဂ္ျဖင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္မႈ မရွိဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဝင္စားေလ့လာ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္လွ်င္ ျမန္မာတို႔ကလည္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေၾကာင္းကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻကလည္း တိုးတက္ပါသည္။ ျမန္မာမွာမူ အေျခခံအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပည့္စံုရန္၊ ႏွလံုးသြင္းတတ္ရန္ က်င့္ႀကံႀကိဳးစားခဲ့ရာ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ကို အဓိကထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည့္တတ္လွ်င္ အျပစ္တင္ရက္စရာေတာ့မူ မရွိေခ်။ ႐ုပ္ဝတၳဳလိုက္သမားမ်ားသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳတိုးတက္ သကဲ့သို႔၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို လိုက္စားသူမ်ားသည္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ရရွိလြတ္ေျမာက္ၾကသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္မူ ျမန္မာက အားသာသည္။ ေလာကီ ျပည့္စံု ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္မူ ကမာၻက အားသာသည္။ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာ အားသာေနၾကသည္ ျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အထူးေျပာစရာေတာ့ အေၾကာင္းမရွိေခ်။ မၾကည့္တတ္လွ်င္မူ ကမာၻသည္ လြန္စြာ တိုးတက္သည္ အျပတ္အသတ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကည့္တတ္လွ်င္မူ ျမန္မာတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတို႔မွာ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္ေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ေလာကီအာ႐ုံကို သြားရည္တမွ်ားမွ်ားႏွင့္ လိုက္စားေနေသာ ကမာၻသည္ ေလာကီ၏ ကၽြန္ျဖစ္သည္။ ေလာကီအာ႐ုံမ်ားအား စြန္႔ႏိုင္၊ ပယ္ႏုိင္၊ သတ္ႏုိင္၊ ျဖတ္ႏုိင္၍ ထို လိုက္စားလိုေသာ စိတ္အား ႐ႈသတ္ႏုိင္သည္၊ သေရာ္ႏုိင္သည္ ဆိုလွ်င္မူ ျမန္မာတို႔၏ အတြင္း ကိုယ္က်င့္တရား သည္လည္း ၾကည့္တတ္လွ်င္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာနိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ၾကည့္တတ္လွ်င္ေတာ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္ .. .. .

  1. ခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ေမးပါ ။ ကမၻာႀကီးက ေလာဘ ၊ ေဒါသေတြရဲ႕ ေခၚေဆာင္ရာေနာက္ တရြတ္တိုက္ ပါေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ျမန္မာျပည္မွာ ေလာဘ အထိန္းသမား ၊ ေစာင့္ၾကည့္သူ ၊ ရွင္းထုတ္သူ ၊ ေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္သူျဖစ္ေနတာ ေက်နပ္စရာပါ ။ ကိေလသာ ၀င္လာတာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနေတာ့ သိေန ။ ၀င္လာတဲ့ ကိေလသာလည္း သူ႔ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနလို႔ လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ရ ေတာ့ သိပ္ၾကာၾကာမေနခ်င္ ၊ မေပ်ာ္ေတာ့ ၊ ဒီေတာ့ ခဏပဲေနၿပီး ျပန္သြားေတာ့တာေပါ့ ။

    ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေနေနသာသာ ၾကာၾကာေတာင္ မေနႏိူင္ရွာဘူး ။ သနားစရာ ကိေလသာရယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *