အၿပိဳင္အဆိုင္သုေတသနလုပ္ေနၾကတယ္…

Share

အၿပိဳင္အဆိုင္သုေတသနလုပ္ေနၾကတယ္…

ကမာၻႀကီးကလည္း ႐ုပ္ေလာကအေၾကာင္းကို သုေတသန လုပ္ေနၾကတယ္။ သုေတသန လုပ္သေလာက္ လည္း ထြင္းထြင္းေဖာက္ေဖာက္ သိျမင္လာၾကတယ္။ စၾက၀ဠာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိလာၾကတယ္။ စၾက၀ဠာ ဘယ္တုန္းက စျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတာင္ ခန္႔မွန္းလာႏိုင္တယ္။ ႐ုပ္ကမာၻအေၾကာင္းကိုလည္း အက္တြမ္ကေန၊ အီလက္ထရြန္ကေန ကြာ့(ဒ္)အထိ အထူးေလ့လာေနၾကတယ္။ (The most substantial elements) ေခၚတဲ့ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ဓာတ္သဘာ၀ အမႈန္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာေနၾကတယ္။

ေလ့လာတဲ့အခါ တိုက္႐ုိက္ေလ့လာႏုိင္တာကို တိုက္႐ုိက္ေလ့လာၿပီး တစ္ဆင့္ခံ (Indirect verification) ေခၚတဲ့ တစ္ဆင့္ခံ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈနဲ႔ ေလ့လာၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္ကမာၻအေၾကာင္းကို သူတို႔ ေကာင္းေကာင္း သိလာၾကတယ္။ ထူးထူးျခားျခားလည္း သိလာၾကတယ္၊ အေသးစိတ္လည္း သိလာၾကတယ္၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။

သူတို႔ေလ့လာသလို ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း စိတ္ကမာၻကို ေလ့လာတယ္၊ စိတၱေဗဒရဲ႕ ဆန္းက်ယ္ပံုကို ေလ့လာတယ္။ စိတ္ကိုေလ့လာရင္း ေနာက္ဆံုး စိတ္ဆိုတာလည္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားတဲ့ အခ်ည္းႏွီးဓာတ္ ဆိုတာ နားလည္ၾကတယ္၊ ထိုအခါ စိတ္အေပၚကို မမွီခိုၾကဘူး။

ဒီေတာ့ ကိုယ္ေလ့လာရာ ကိုယ္ရၾကတာပါပဲ။ ညာသန္သူဟာ ညာဘက္လက္ကို အသံုးခ်ေလေလ ညာဘက္လက္က ပိုကၽြမ္းေလေလပါပဲ။ ဓားသိုင္း ကစားရာမွာတို႔ စႏၵယားတီးရာမွာတို႔ ၾကည့္ပါ ေလ့က်င့္ ရာရာ စြမ္းၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ကမာၻကလည္း စြမ္းေနတာပဲ၊ ျမန္မာကလည္း စြမ္းေနတာပဲ။ ကမာၻက ႐ုပ္အေပၚမွာ စြမ္းၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာက စိတ္အေပၚမွာ စြမ္းတယ္။ ကမာၻက ႐ုပ္ကိုသိၿပီးေတာ့ အသံုးခ်တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာက စိတ္ကို သိၿပီးတဲ့ေနာက္ မမွီခိုအပ္ဘူးလို႔ နားလည္လာတယ္။ ကိုယ့္အဆင့္နဲ႔ ကိုယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနၾကတာမို႔ ကိုယ့္အဆင့္နဲ႔ ကိုယ္ေတာ့ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းႏုိင္ေလာက္ပါတယ္။

႐ုပ္ကလည္း ႐ုပ္ယႏၱရားဥပေဒသေတြ ေတြ႕သြားၿပီ၊ စိတ္ကေတာ့ စိတ္ယႏၱရားဆိုင္ရာ သဘာ၀ကို ေတြ႕သြားၿပီ။ သူတို႔က တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆက္စပ္မႈကို ေတြ႕တယ္၊ ကေတာ့ တစ္ခုခ်င္းအေၾကာင္းလည္း ေတြ႕တယ္၊ ဆက္စပ္မႈကိုလည္း ေတြ႕တယ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္သန္ရာမွ ဤေလာကကို အလွဆင္ဆိုသလို ႐ုပ္သန္တဲ့ပုဂၢဳိလ္က ႐ုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလွဆင္တာပါပဲ။ စိတ္သန္တဲ့ပုဂၢဳိလ္က စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အလွဆင္တာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ စိတ္က အဓိကက်တဲ့ပံုစံ ျဖစ္လာတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ႐ုပ္ေအာင္ျမင္ၿပီး စိတ္မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ အားနည္းတယ္။ စိတ္ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ႐ုပ္မေအာင္ျမင္ေပမယ့္ အားရွိတယ္။ စိတ္ကို ထားတတ္သြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ စိတ္ကို နားလည္သြားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ စိတ္ကို ေနာက္ဆံုး အခ်ည္းႏွီးလို႔ ျမင္သြားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ စိတ္ကို ပယ္ႏုိင္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

သူတို႔က ႐ုပ္ကို အသံုးခ်တယ္ တစ္လိုင္းေပါ့၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက စိတ္ကိုနားလည္ၿပီးေတာ့ မမွီခိုတာက တစ္လိုင္းေပါ့၊ ကိုယ့္လိုင္းနဲ႔ ကိုယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနၾကတာမို႔ ခ်ီးက်ဴးစရာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေခတ္ဟာ ႏွစ္ခုေပါင္းလိုက္ရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲလို႔ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ရွိလာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ေသာ တစ္ခါေသာ အေျခအေနက်ရင္ေတာ့ ႐ုပ္ေရာ စိတ္ေရာ ေပါင္းလိုက္ရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္ အလြန္ တံခြန္ထက္ကုကၠား လူသားမ်ားဟာ စြမ္းပကား သိပ္ႀကီးသြားမွာပဲလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ကိုးစားစရာ ျဖစ္ေနပါ တယ္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *