နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား

Share

၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား

bism1နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား ကို မၾကာခဏ တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီတခါ တင္ျပရတာကေတာ့ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို ေလးစားလုိ႕ပါပဲ။

ေလးစားလုိ႕ဆုိတာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြကို တင္ျပလုိက္တာနဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးက ဂုဏ္ရည္ရွိတဲ့ နိဗၺာန္ဆုိတာ ရွိမွာပဲလုိ႕ ယုတၱိနည္းက် နိဂုံးဆြဲႏုိင္ ေရလည္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

နိဗၺာန္မွာ ဂုဏ္ရည္ေတြရွိပါတယ္။ နိပုဏ၊ အစၥရိယ၊ အမၻဳတ၊ ၀ိိေ၀က၊ အနိဒႆန စသည္ျဖင့္ ေပါ့။ (ပါဠိလုိသုံးတာကေတာ့ ခြင့္ျပဳပါ)။ ေသေသခ်ာခ်ာ သိစိမ့္ေသာငွာ ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္းပါပါတယ္။ နိဗၺာန္က ႏုညံ့တယ္၊ သိမ္ေမြ႕တယ္၊ အသိခက္တယ္၊ ႏႈိင္းခုိင္းစရာ ဥပမာ ထပ္တူတပ္မွ်မရွိဘူး၊ အ့ံၾသဖြယ္ရာေကာင္းတယ္၊ ကင္းဆိတ္တယ္၊ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳးစုံ စုပုံေနတယ္ဆုိတာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြပါ။ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြကေတာ့ မ်ားျပားလွပါတယ္။

ဒီဂုဏ္ရည္ေတြရွိတဲ့ နိဗၺာန္ကို သူေတာ္ေကာင္း အဆင့္ဆင့္ေတြ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး မိန္႕မွာေတာ္မူခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ကို၀င္စားရင္ ဘာမွ မသိဘူးဆုိတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မွားတဲ့ကိစၥပါ။ ဘာမွမသိခ်င္ရင္ေတာ့ ေမ့ေဆးထုိးလုိက္ဖုိ႕ပဲ ရွိပါတယ္။

နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္ဆုိတာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြကို သိတာေပါ့။ သိတာက မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့နိဗၺာန္မွာ ဂုဏ္ရည္ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ တင္ျပလုိက္တာနဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးက နိဗၺာန္ ဂုဏ္ရည္ေတြကို သိတဲ့ ၊ မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ဆုိတာ လည္းရွိတယ္၊ နိဗၺာန္ဆုိတာလည္း ရွိတယ္။ နိဗၺာန္နဲ႕ မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္နဲ႕ ေတြ႕သိတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြကို မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္က သိတာပဲဆိုတာ တစ္ခါတည္း သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သိပၸံနည္းဆုိလည္း မမွားပါဘူး။

အၾကည့္႐ႈခံ သဘာ၀နဲ႔ ၾကည့္႐ႈတဲ့သဘာ၀နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၾကံဳႀကိဳက္လုိ႕ ၾကည့္႐ႈလုိက္တဲ့အခါမွာ ၾကည့္႐ႈျခင္းေၾကာင့္ သိရွိလာရတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြ။ တကယ္ေျပာရရင္ေတာ့ နိဗၺာန္က အၾကည့္႐ႈခံဓာတ္ပါ။ မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္က ၾကည့္႐ႈတဲ့ဓာတ္ပါ။ ဒီအခါမွာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ေတြကို ၀င္စားတဲ့မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ ကသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္နိဗၺာန္ ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြရွိသလို နိဗၺာန္လည္း ရွိတယ္ဆုိတာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီး၀င္စားဖုိ႕အတြက္လည္း တင္ျပခ်င္တာလည္း ပါပါတယ္။

နိဗၺာန္မွာ ဘာမွမရွိဘူး၊ ဘာမွမရွိဘူး ဆုိတဲ့စကားေတြလည္း မွားေနတယ္ဆုိတာကို သိေစခ်င္လုိ႕ပါ။ ဘာမွ မသိခ်င္ရင္ေတာ့ ေမ့ေဆးထုိးရင္ထုိး ၊ မထုိးရင္လည္း ဘလက္ဟိုးလ္ ထဲ၀င္လုိက္ရုံပဲရွိေတာ့တာပဲ။ နိဗၺာန္က ဒီလုိသဘာ၀မ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *