ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -22

Share

သမုဒယကို ဘာေၾကာင့္ပယ္

သမုဒယကို ဘာေၾကာင့္ ပယ္ၾကရပါသနည္း ဆိုေသာ္ မပယ္လွ်င္ လက္ခံရမည္သာ၊ သမုဒယကို လက္ခံလွ်င္ မိမိ၏ ႐ုပ္နာမ္၌ ျဖစ္ေပၚေသာ စိတၱသခၤါရ၊ ၀စီသခၤါရ၊ ကာယသခၤါရတို႔သည္ ဘာႏွင့္ယွဥ္ၾကမည္နည္း။ ၀ိဇၨာႏွင့္ေလာ၊ အ၀ိဇၨာႏွင့္ေလာ၊ အ၀ိဇၨာႏွင့္သာ ျဖစ္မည္။ သမုဒယကို လက္ခံေသာ သခၤါရတိုင္း၌ အ၀ိဇၨာ ဦးစီးေနမည္သာ။ အ၀ိဇၨာ ဦးစီး၍ သမုဒယကို လက္ခံေသာ သခၤါရမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္။ အ၀ိဇၨာ ဦးစီးေနလွ်င္ အေယာနိေသာ မနသီကာရ ျဖစ္မည္မုခ်။ ႏွလံုးသြင္းမ်ားစြာ မွားယြင္းေနမည္ မုခ်။ ႏွလံုးသြင္းမွားလ်က္ သမုဒယ ကို လက္ခံမိေခ်က ေနာက္ကြယ္မွ ဒုကၡသည္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါေပလိမ့္မည္။
အ၀ိဇၨာ လြမ္းမိုးမႈေအာက္မွ ႐ုပ္နာမ္သည္ အတၱေသာ္၎၊ အာသ၀ေသာ္၎၊ တြဲယွဥ္စီး၀င္ ေနေတာ့မည္သာ။ အာသ၀ေလးပါး၌ တပါးပါးမွ ေကာင္းသည့္လကၡဏာမရွိ။ ဆင္းရဲျခင္းအတြက္ ယိုစီးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာမာသ၀ – ကာမဂုဏ္ အာ႐ုံမ်ားႏွင့္ ယိုစီးသည္။ ကာမႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ အာ႐ုံေျခာက္ပါး၊ ႐ူပါ႐ုံ၊ သဒၵါ႐ုံ၊ ဂႏၶာ႐ံု၊ ရသာ႐ုံ၊ ေဖါ႒ပါ႐ံု၊ ဓမၼ႐ုံတို႔ ယိုစီးသည္။
ဘ၀ါသ၀ – ဘ၀ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တပ္မက္သျဖင့္ ယိုစီးသည္။ ကာမဘ၀၊ ႐ူပဘ၀၊ အ႐ူပဘ၀ ဆိုတဲ့ ဘ၀သံုးပါး တပ္မက္သျဖင့္ ယိုစီးသည္။ ဒိ႒ာသ၀ – အယူအဆ လြဲမွားမႈတို႔ႏွင့္ ယိုစီးသည္။ သကၠာယဒိ႒ိ၊ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ၊ နတၳိကဒိ႒ိ၊ အကိရိယဒိ႒ိ၊ အေဟတုကဒိ႒ိဆိုတဲ့ လြဲမွားအယူအဆေတြ ယိုစီးသည္။ အမွန္တရားမွ ေသြဖီဆန္႔က်င့္ရာသို႔ ယိုစီးသည္။ အ၀ိဇၨာသ၀ – အမွန္သစၥာကို မသိမႈျဖင့္ ယိုစီးသည္။ မိုက္မဲေတြေ၀ အမွန္အမွားထင္၊ အမွားအမွန္ထင္တဲ့ ယိုစီးမႈေလးပါး တပါးပါးမွ မေကာင္းပါ။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ သမုဒယပယ္ပါမွ အဆိုပါ မေကာင္းက်ိဳး အားေပးေသာ ယိုစီးမႈမ်ားမွ လြတ္မည္ျဖစ္၍ သမုဒယအား ပယ္ထားသင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ သမုဒယကို ပယ္္ၿပီးေနာက္ ဒုကၡကို အပ်က္ ႐ႈသတ္ရေပ ေသးသည္။ ဒုကၡကို ရင္၀ယ္ပိုက္ေန၍ သုခမရရွိႏိုင္။ ဒုကၡ၏ အပ်က္ကို ဉာဏ္လက္နက္ျဖင့္ ခက္ဆစ္ၿဖိဳလိုက္ေသာ အခါမွ ဒုကၡကအဆံုး၊ သုခကအစ ဉာဏ္ပညာ၏ သဘာ၀ မ်က္ေမွာက္ျပဳလို႔ရႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယေျခလွမ္းမွာ ဒုကၡကို အပ်က္႐ႈပါဟူသတည္း။

ဒုကၡအပ်က္႐ႈနည္း

ဒုကၡကို အပ်က္႐ႈပါဟု ညႊန္ၾကားရာ၌ ဒုကၡကို မည္သို႔လွ်င္ အပ်က္႐ႈရပါမည္နည္း။ ဤေမးခြန္းမွာ ေမးထိုက္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖဆိုရေပမည္။ ဒုကၡကို မပယ္ခဲ့သျဖင့္ လက္ခံခဲ့သျဖင့္ ဒုကၡလွလွႀကီး အက်ဳိးေပၚေနၿပီ ဆိုပါစို႔။ မိမ ိဟဒယရင္၀မွာ ဒုကၡအပူမီး ႏွိပ္စက္ေနၿပီဆိုပါစို႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ငါ့မွငါသာ ခံစားေနရတာဟု ယူမလား၊ ဒီလိုယူမွတ္ စြဲလန္းေနေတာ့ေကာ အပူမီးက ၿငိမ္းသြားမွာတဲ့လား။ အပူမီး ၿငိမ္းေအးေစတဲ့နည္းက အျခားမဟုတ္၊ အဲဒီရင္၀မွာ ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ အပူမီးကို `ဒါ မျမဲဘူး´ `ဒါ မျမဲဘူး´ ဟု ႐ႈသတ္ပါ။ ႐ႈသတ္ဖန္မ်ားေသာအခါ အပူမီးသည္ တျဖည္းျဖည္း ေအးၿငိမ္းသြားမည္သာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡအပူမီး ႏွိပ္စက္မႈ ခံစားေနရေသာ အခါတိုင္း လက္မခံနဲ႔ အပ်က္႐ႈ။ စိတ္ရွည္ရွည္ ဇြဲႏွင့္ အသဲႏွင့္ ႐ႈ ေအာင္ပြဲခံရမည္ သာတည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *