ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -30

Share

-30

သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)

တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား

၁။ ဗုဒၶ၏ သာသနာ့ အရိပ္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၂။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္အေၾကာင္း တရားေတာ္ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၃။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၄။ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္အား ေကာင္းျခင္ဆိုင္ရာ တရားေတာ္မ်ား။

          ၅။ စိတၱာႏုပႆနာ သိမွတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ႈသတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ တရားေတာ္ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၆။ သာသနာေတာ္ စည္ပင္သာယာေစျခင္း တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၇။ တရားသိလွ်င္ ဘုရားရွိသည္ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၈။ ၀ိပႆနာ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခက္အခဲမ်ား တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၉။ သစၥာရွင္သည္ ေမတၱာရွင္ျဖစ္သည္ တရားေတာ္ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

 

၁။ ဗုဒၶ၏ သာသနာ့ အရိပ္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈျခင္း

ဆိုင္ရာ နည္းပညာ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

            ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္သည္ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမမႈကို ေပးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

            ၿငိမ္းခ်မ္းလိုသူတိုင္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ့ အရိပ္အာ၀ါသေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈသင့္သည္။

            ပညာရွင္တို႔သည္ သစၥာတရားကို ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ ရွာေဖြၾကသည္။ ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။

            သစၥာတရားသည္ လူသားတို႔အတြက္ သိထိုက္ေသာ သိသင့္ေသာ သိအပ္ေသာ သိေကာင္းေသာ သိႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာ လကၡဏာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

            သစၥာတရားကို ရွာေဖြရာ၌ ထိုက္တန္ေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ားကို ေပးဆပ္ရသည္။

            ဥပမာ – ထိုက္တန္ေသာ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လႊတ္မႈ သစၥာတရားအား ဖံုးလႊမ္းထားေသာ မသိေမာဟ၊ အ၀ိဇၨာကို ခ်ဳိးေဖာက္ ေခ်ဖ်က္ရာ၌ ထိုက္တန္ေသာ ဇြဲ သတၱိ ၀ိရိယမ်ား သည္းခံေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ စြမ္းပကား စိတ္ရွည္ ၾကံ့ခိုင္မႈ အင္အား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

            ပကတိ တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ သစၥာတရားကို ထိုးေဖာက္႐ႈျမင္ႏိုင္ရမည္။ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ အက်င့္တို႔၌ ႀကိဳးစားက်င့္ၾကံ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ တန္ဆာဆင္အပ္ေလသည္ တကား။

 

၂။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္အေၾကာင္း တရားေတာ္ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

            နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္။

            နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာစစ္ခ်မ္းသာမွန္၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

            နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ပညာစခန္းျဖင့္ တက္လွမ္းႏိုင္သည္။ ဉာဏ္ပညာကို ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္၌ ရရွိႏိုင္သည္။

   ၿပီးျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္မႈ မရွိသည့္ မည္သည့္႐ုပ္နာမ္မွ နိဗၺာန္သို႔ မစံ၀င္ႏိုင္ပါ။

   လႊဲမွားေသာ စိတ္ကူးျဖင့္ နိဗၺာန္ကို မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါ။

            ကိေလသာကို ေအာင္ႏိုင္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ သူေတာ္စင္တို႔သည္သာ နိဗၺာန္နန္း စံျမန္းႏိုင္ေတာ္ မူၾကကုန္သည္။

            နိဗၺာန္သည္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ေကာင္းလွစြာေသာ ထူးဆန္းသည့္ အသခၤတဓာတ္ အျမတ္တရားပင္တည္း။

            နိဗၺာန္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကမွ် မျပဳလုပ္ မဖန္တီးႏိုင္။ နိဗၺာန္ကို သိျမင္ႏိုင္ရန္သာ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လွသည္ႏွင့္အမွ် သိျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲနက္နဲလွစြာေသာ အမွန္တကယ္တည္ရွိသည့္ အျမတ္ဆံုးတရားေတာ္ပင္တည္း။

 

၃။ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ တရားေတာ္

ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

            *၀ိပႆနာနည္းပညာ ဘာႏွင့္႐ႈရသနည္း။

            ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈရသည္။

 

            *ဘာကို ႐ႈရသနည္း။

            ႐ုပ္နာမ္ ဒုကၡကို ႐ႈရသည္။

 

            *႐ႈသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

            ဉာဏ္ျဖင့္ အပ်က္ဟု လကၡဏာတင္ရသည္။

 

            *ဘယ္မွာ ႐ႈရမည္နည္း။

            အတြင္း႐ုပ္နာမ္ ဘ၀င္ မေနာေပါက္ ဓမၼ သခၤ်ဳိင္း၌ ႐ႈရမည္။

 

            *႐ႈလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

            နိဗၺာန္ေတြ႕မည္။

 

            *အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါနည္း။

            ဒုကၡကို အပ်က္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ ႐ႈေလေလ ထက္ျမက္ေလေလ ျဖစ္လ်က္ ေနာက္ဆံုး ဒုကၡ အပ်က္၏ နိဂံုး၌ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺဴတာကို ဒုကၡအား ကုန္ဆံုးသည္အထိ ႐ႈသတ္ပိုင္းျဖတ္ ပယ္စြန္႔ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အရာျဖင့္ သိျမင္ေတြ႕ရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

 

            *တရားမ႐ႈလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

            တရားမ႐ႈလွ်င္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ေမာင္းႏွင္ရာသို႔ မိုက္မဲစြာ သံသရာ၌ လွည့္ကာ ဆင္းရဲစြာျဖင့္ အို နာ ေသေဘး ေျပး၍မလြတ္ ၀ဋ္ဒုကၡ ခံစားရမည္။

 

၄။ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္ အားေကာင္းျခင္ဆိုင္ရာ

တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

          မည္သည့္အရာမွ အေၾကာင္းမဲ့ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ကိုလည္း အေၾကာင္းကင္းသည္ အျဖစ္ႏွင့္ မရရွိ မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါ။

            အရိယာတိုင္းသည္ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေလရာ မည္သည့္ အရိယာမဆို မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ အေၾကာင္းခံရသည္သာ ျဖစ္သည္။

            မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ဟူသည္ ဒုကၡကို ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ပိုင္းျခား ပယ္စြန္႔ႏိုင္ေသာ က်င့္စဥ္ရွိသူတို႔ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရာ၌ အသံုးျပဳသည္။

            ထက္ျမက္သည္ႏွင့္အမွ် ႏူးညံ့ေသာ သိမ္ေမြ႕သည္ႏွင့္အမွ် ေလးနက္ေသာ ပိုင္းျဖတ္သည္ႏွင့္အမွ် ထိုးထြင္းေသာ ၾကည္လင္သည္ႏွင့္အမွ် ေအးျမေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ကရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

            အဆိုပါ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ လက္နက္ကရိယာမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းခံ တရားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ တိုးတက္ အားေကာင္းရသည္။

            ပယ္ႏိုင္ စြန္႔ႏိုင္ သတ္ႏိုင္ ျဖတ္ႏို္င္ေလေလ မဂၢင္အာအား ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သည္။ ထိုးထြင္းႏိုင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ ေအးျမႏိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေလေလ ထိုအင္အား ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သည္။

            နိဗၺာန္သည္ ထိုအင္အား အေကာင္းဆံုးကို ျဖစ္ေစေသာ အၿငိမ္းဓာတ္ႀကီး တစ္ခုေပတည္း။

 

 

၅။ စိတၱာႏုပႆနာ သိမွတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ႈသတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ

တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

          စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို မ႐ႈႏိုင္ေပ။ စိတ္သည္ စြန္႔ပယ္ရမည့္ အရာျဖစ္၍ ဉာဏ္သည္ တည္ေဆာက္ပြားမ်ား ရမည့္ တရားျဖစ္သည္။

            စိတ္သည္ ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမည့္ တရားျဖစ္၍ သခၤတနယ္အတြင္း၌ တည္ရွိသည္။ နိဗၺာန္သည္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရေသာ တရားျဖစ္၍ မပ်က္မစီးႏိုင္ေသာ အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာ တရားထူးေပတည္း။ စိတ္သည္ ပ်က္စီးရန္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္နည္းတူ အေၾကာင္းမကင္းေသာ အျပဳအျပင္ခံ ဓာတ္သဘာ၀ ျဖစ္သည္။ စိတ္သည္ အပ်က္တည္းဟူေသာ ဘင္စြန္း၏ဒဏ္ကို ခံရသည့္ ပ်က္စီးရန္ ဦးတည္ေနေသာ သခၤတ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

            နိဗၺာန္မွာမူ ထာ၀ရ တည္ျမဲလ်က္သာရွိသည္။ နိဗၺာန္သည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုးမရွိဟူ၍၊ ျဖစ္စ၊ ျဖစ္လယ္၊ ျဖစ္ဆံုးမရွိဟူ၍ ကာလသံုးပါးမွာ လြန္ေျမာက္ေလသည္။ ထိုနိဗၺာန္သို႔ စံ၀င္ႏိုင္ရန္ ဉာဏ္ယွဥ္ၾကရေပ မည္။ ဉာဏ္ဆိုသည္မွာ စိတ္၏ အပ်က္ကို ျမင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို စိတ္ျဖင့္ သိမွတ္ေနျခင္းထက္ စိတ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈသတ္ေနျခင္းက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ထူးျခားေစသည္ျဖစ္၍ အပ်က္ကို အပ်က္ျဖင့္ မမွတ္ဘဲ အပ်က္ကို မဂ္ျဖင့္သတ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္စံ၀င္ေရး၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

            ပယ္စြန္႔ရမည့္ စိတ္ကို ပြားမ်ားတည္ေဆာက္ရမည့္ မဂၢင္ျဖင့္ ႐ႈသတ္ပိုင္းျဖတ္ပါ ဟူသတည္း။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ .. ..

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *