ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -24

Share

အတြင္းေအာင္ျမင္ျခင္း

            လူသည္ အတြင္းေအာင္ျမင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးေလသည္။ အတြင္းေအာင္ျမင္ ၿပီးစီးသြားလွ်င္ အျပင္အတြက္ ပူပန္စရာ မလိုေတာ့ေခ်။ အတြင္းသည္ အႏွစ္သာရပိုင္းျဖစ္၍ အျပင္သည္ အသြင္သ႑န္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရပိုင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ အသြင္သ႑န္ပိုင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပဳစရာ မလိုေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းလဲ ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

လူသည္ အျပင္ကို မမွီခိုအပ္၊ အတြင္းေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ မွီခိုအပ္သည္။ အတြင္းသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ အတြင္းတကာ့ အတြင္းပိုင္းတို႔တြင္ စိတ္၏ ဟိုး အတြင္းပိုင္းကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အမွန္တကယ္ အတြင္းေအာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ႏို္င္ေပမည္။ သာမန္မွ် ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးသည္ အမွန္တကယ္ ေလာကဓံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခါ လႈပ္ရွားနိမ့္က် တတ္ေပေသးသည္။

အမွန္တကယ္ အတြင္းေအာင္ျမင္သူမွသာလည္း ေလာကဓံကို ျဖတ္သန္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းမွ မီးပြားသည္ အမိုက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္းႏိုင္ေပေသးသည္။ မီးစကို အႂကြင္းအက်န္ မထားသင့္ သကဲ့သို႔ ကိေလသာမီးကိုလည္း အႂကြင္းအက်န္ပင္ မထားဘဲ အားလံုးကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္အထိ ႐ႈသတ္သင့္ သည္သာျဖစ္သည္။ ကိေလသာသည္ နည္းရာမွ မ်ားလာတတ္ေသးသည္ျဖစ္ရာ လံုး၀ခ်ဳပ္ၿင္ိမ္းသြားမွ ေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။

`´ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ျခင္းတရားမွာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဇြဲႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းေသာ အရာလည္း မဟုတ္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ သံသရာမွ မ်ဳိးေစ့ ခိုင္ခိုင္လံုလံု ပါမလာလွ်င္ အေတာ့ကို ဇြဲႏွင့္ အသဲႏွင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ခ်မ္းသာျဖစ္သည္။

ခ်မ္းသာမႈမွာလည္း အထြတ္အျမတ္ဆံုးျဖစ္၍ က်င့္ေဆာင္ရာမွာလည္း အထြတ္အျမတ္ဆံုးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေျပာေကာင္း႐ံု စားေကာင္း႐ံု က်င့္ၾကံ၍ေတာ့ လားလားမွ် အပ္စပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေရစုန္ေမ်ာ ႏို႔စက္ခံ ေန၍လည္း အရာမေရာက္ႏိုင္ေခ်။ ျမတ္ေသာ မေနာထားကို အၿပီးအပိုင္ ေမြးျမဴသိမ္းပိုက္ကာ ထက္သန္ေသာဇြဲႏွင့္ ႀကိဳးစားပါမွ ေတာ္ကာက်မည့္ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။

ညာသံေပး ေလလိႈင္းထုတ္ေန၍ေတာ့ ကိစၥမၿပီးႏိုင္ေခ်။ တုိ႔ကာ ထိကာ က်င့္လွ်က္ ဇိမ္ႏွင့္ ေမွးေန႐ံုမွ် ျဖင့္လည္း တရားမျပည့္စံုႏိုင္ေပ။ ျပတ္ျပတ္သားသား ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ေတာ္မ်ဳိးကို အေမြရရွိပိုင္ႏိုင္မွ သာလွ်င္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။

၀ဋ္ဒုကၡမွ ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ပါရမီဆိုသည္မွာလည္း သာမည ပါရမီမ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။ အမွန္တကယ္ ဟုတ္တိပတ္တိ က်င့္ေဆာင္ျပည့္စံုရသည့္ ပါရမီမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပသည္။ သာမည ေလသံပစ္ေန႐ံုမွ် ႏွင့္ ပါရမီသည္ ျပည့္စံုလာလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ အင္အားေကာင္းလာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိထိမိမိ တိတိက်က် က်င့္ေဆာင္လ်က္ အေမွာင္ထဲမွ လက္တြဲေခၚေသာ ဆရာသမားမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႕ပါမွ ျဖစ္ႏိုင္ရာေခ် ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါမူ စမ္းတ၀ါး၀ါး ေခ်ာက္ကမၻား၏ ႏႈတ္ခမ္းသား၀ယ္ အတြယ္အတာမဲ့ ယဲ့ယဲ့မွ်သာ တည္တံ့ႏိုင္ေပမည္။

ဉာဏ္ပညာစခန္း တက္လွမ္းရာ၌လည္း သာမန္မွ်ေလာက္ကို ေတာ္ေလာက္ၿပီ တန္ေလာက္ၿပီ ဒီေလာက္ဆို မဆိုးေတာ့ပါဟု မယူဆအပ္ေပ။ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲခံယူသူတို႔၌ ရရွိအပ္ေသာ အျပတ္အသတ္ စြဲျမဲစြာ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိးရွိဖို႔ လိုအပ္လွေပသည္။ ဉာဏ္ပညာဟူသည္မွာ ပိုင္းျခား ျပတ္သားတတ္ေလ့ ရွိရေလရာ ျပတ္ျပတ္သားသား ပိုင္းျခားတတ္လွ်င္ပင္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအတြြက္ လံုေလာက္သြားႏိုင္ေပသည္။

ေလာကုတၱရာမွာ တသံသရာလံုးက ပါလာေသာ စ႐ိုက္ အထံုမ်ားကို ျဖတ္သတ္ ပယ္စြန္႔ရသည္ျဖစ္၍ အထူးပင္ ၾကံ့ခိုင္ေသာ ဇြဲ ထားရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။ စိတ္တို႔သည္ သခၤါရ အစားထိုးလာတတ္သည္ျဖစ္၍ ဆက္ကာဆက္ကာ သခၤါရ အင္အားမကုန္မခ်င္း စိတ္ရွည္ရွည္ ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္ၾကရသည္။ သခၤါရ အစားထိုးမႈ မကုန္မခ်င္း ဒုကၡ မခ်ဳပ္ေပ။ ဒုကၡတစ္ႀကိမ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဘူးလွ်င္ ဒုကၡခ်ဳပ္ေၾကာင္းကို သိေသာဉာဏ္မွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈသတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလိုက္ေသာ ဉာဏ္အရာပင္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းပံုကို မည္သည့္အရာျဖင့္ သိနားလည္အပ္သနည္းဟု အေမးရွိေသာ္ ဤသို႔ေသာ အေျဖမ်ဳိး ကိုသာ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒုကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈသတ္ႏိုင္ေသာသူ၌ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ ႀကီးကို သိအပ္ေသာအရာသည္ မရွိ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသာအခါ အားလံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္ဟု မယူဆအပ္ေသးေခ်။ ဒုကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္ ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာသြားၿပီျဖစ္ေသာ ဉာဏ္အရာ၏ ေအးၿငိမ္းမႈကို ဉာဏ္အရာျဖင့္ပင္ ဆင္ျခင္ၾကည္ႏူး ႏိုင္ေသးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈသတ္လိုက္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ အရာဆိုသည္မွာလည္း သာမည ဉာဏ္အရာမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။ ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို တစ္ခုစီ တစ္ခုစီ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပ်က္စီးေစရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ႐ႈသတ္ခဲ့သည့္ ပါရမီေတာ္ ဉာဏ္အရာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ထိုဉာဏ္အရာသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဉာဏ္အရာျဖစ္၍ လိုလားအပ္ ေတာင့္တအပ္ျမတ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ ျပည့္လွ်မ္းေနေသာ ဉာဏ္အရာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပသည္။ ဤ ဉာဏ္ေတာ္မ်ဳိးကို တည္ေဆာက္ရာ၌ လူသာမန္တို႔ မၾကံစည္ႏိုင္၊ မက်င့္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ က်င့္စဥ္ႏွင့္အတူ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အထံုစ႐ိုက္ ဓေလ့မ်ားက မြန္ျမတ္သည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္လည္း ကြပ္ကဲျပဳမူ လုပ္ေဆာင္တတ္ေလ့ ရွိခဲ့ရေပသည္။ အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားရလ်က္ ဟုတ္ရာမွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာတို႔ကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ထိုးထြင္းၾကံဆခဲ့ရေလသည္။ ဤဉာဏ္ေတာ္မ်ဳိးကို အာဇာနည္မ်ား သည္သာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ္ မူေလ့ရွိၾကသည္။

ပါရမီဆိုသည္မွာ နည္းနည္းစီ ျဖည့္စြမ္း ရသည္လည္းရွိသည္။ အျပတ္အသတ္ အားထုတ္ရသည္ လည္းရွိသည္။ ပံုမွန္ ေအးေအးေဆးေဆး အကြက္က်က် ခ်က္က်က် ေရရွည္စီမံ၍ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ရသည္လည္းရွိသည္။ ပံုမွန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ပံုေသတြက္ကိန္းခ် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္ လည္းရွိသည္။ လိုအပ္လာပါက ထိုးထြင္းၾကံဆ တည္ထြင္ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ရသည္ လည္းရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ပါရမီအား တိုးပြားေစရန္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို ကြပ္ကဲ၍ လမ္းမလြဲေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ပဲ့ကိုင္စြမ္းေဆာင္ သြားရသည္သာျဖစ္သည္။

စိတ္ရွည္ရျခင္း၊ သည္းခံရျခင္း၊ ဇြဲ၀ိရိယရွိရျခင္း၊ ႏိုးၾကားတက္ႂကြရျခင္း၊ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိရျခင္း၊ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္တတ္ရျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရး သိနားလည္ရျခင္း၊ ျဖစ္လတံ့ေသာ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ သိျမင္ႏိုင္ရျခင္း၊ အမွန္တရားဘက္မွ သတၱိရွိရွိ ရပ္တည္ႏိုင္ရျခင္း၊ ရင္ဆိုင္ရဲရျခင္းမ်ား စေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ကို ႀကိဳးစားေမြျမဴထားရသည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ဤ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ေလာကဓံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းရေသာ အခါ၌ ပကတိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏို္င္ေစရန္ ႀကိဳးစားေမြးျမဴထားရသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေနၾကေပ သည္။

ေလာကဓံတရားကို ရင္ဆိုင္ရာ၌ စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခံ့ျခင္းသည္ အထူးပင္ အေရးပါ အရာေရာက္လွေပသည္။ မည္သူမဆို အျဖစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး တေျပာင္းျပန္ျပန္ က်င္လည္ရေသာ ဤေလာက၀ယ္ ေလာကဓံ လိႈင္းဂယက္မ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆိုသကဲ့သို႔ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခန္႔မႈ သည္းခံစိတ္ရွည္မႈ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ သတၱိ ဗ်တၱိရွိမႈတို႔သည္ အမွန္တကယ္ လိုလားအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ လူသာမန္ စိတ္ေပ်ာ့ညံ့သူ ဇြဲမရွိသူမ်ားသည္ ႀကီးမားနက္႐ိႈင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လက္၀ယ္ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနၾကလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဇြဲမပါဘဲ စိတ္ဓာတ္မခိုင္ခံ့ဘဲ၊ မရရွိ မခံစား ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေလာကုတၱရာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သမည ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ အထူးပင္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ ထားရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *