ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -23

Share

တဏွာကို အဘယ္ေၾကာင့္

ပယ္ရသနည္း

တဏွာကို လက္ခံျခင္းသည္ ယုတ္ညံ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တဏွာကို မေအာင္ႏိုင္ေသးသည္ထားဦး ေအာင္ႏိုင္ရမည့္တရားဟု နားလည္ထားသင့္သည္။ တဏွာသည္ အားလံုးေသာ ဒုကၡ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ တဏွာကိေလသာ ကင္းစင္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကည္ညိဳသူတို႔သည္ တဏွာကို အားေပး၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တဏွာစင္မွ ဘာ၀နာမင္မည္။ တဏွာကင္းမွ အလင္းရမည္။ တဏွာမကုန္လွ်င္ ဘာ၀နာ မစံုလင္ဘဲ ခုံမင္တပ္မက္မႈဒဏ္ ႐ုပ္နာမ္ခံရမည္။ တပ္မက္စရာ မဟုတ္သည္ကို တပ္မက္သျဖင့္ မျဖတ္ရက္ဘဲ အျပတ္ငဲ့ေနလွ်င္ တရစပ္ နွဲ႔ေနေသာ နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာ အေသအခ်ာခံရမည္။

တဏွာစင္လွ်င္ သဒၶါ၀င္၍ ၾကည္လင္သည္။ တဏွာစင္လွ်င္ သီလစင္သည္ျဖစ္၍ သီလစင္ၾကယ္ေသာ္ သမာဓိ တည္ၿငိမ္လာသည္သာ၊ သမာဓိ တည္ၿငိမ္လာေသာ္ ပညာဉာဏ္ထိုးထြင္း၍ အလင္းေဆာင္လိမ့္မည္။ ၀ိဇၨာဉာဏ္ ဦးစီးလိမ့္မည္။ တဏွာမရွိလွ်င္ ဥပါဒါန္လည္း မရွိႏို္င္ေတာ့ေခ်။ တဏွာသည္ လိုရင္းပင္ ျဖစ္ေနေခ် ေတာ့ၿပီတည္း။

တဏွာသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ဆို၍ လြန္စြာမွ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနစရာ မလိုေပ။ အေၾကာင္းမျပဳရန္ႏွင့္ အလိုမလိုက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္မခံရန္ႏွင့္ ပယ္စြန္႔ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ မငဲ့ရန္ႏွင့္ မိုင္တြင္းမနက္ရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ တဏွာသည္ ကုန္ဘို႔မလို၊ ပယ္ဘို႔လိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ တဏွာသည္ မပယ္ေသးသမွ် မကုန္ႏိုင္ မခန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ပယ္စြန္႔ၿပီးမွ ကုန္ခန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္တည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ တဏွာကုန္ျခင္းထက္ တဏွာကုန္ေအာင္ ပယ္စြန္႔ျခင္းက ပို၍ လက္ေတြ႕က်သည္။ တဏွာ စီး၀င္ေစမည့္အစား ရတနာသံုးပါး ဦးထိပ္ထား၍ တရားမွာ ဉာဏ္သက္၀င္ေနျခင္းက ပိုမိုျမင့္ျမတ္သည္။ တဏွာသည္ ပယ္စြန္႔ရမည့္ အရာမွ်သာတည္း။ တဏွာကို မမုန္းႏိုင္လွ်င္ ဒုကၡကို မုန္းလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္မွ ေအာ္ . . .ဒုကၡျဖစ္ရတာ တဏွာေၾကာင့္ကိုးဟု ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္လိုက္ပါ။ တဏွာလက္ခံရမွာ ေနာက္တြန္႔သြားပါလိမ့္မည္။ တဏွာသည္ တပါးသူ၌မတည္ မိမိရင္ထဲ၌တည္သည္။

တဏွာျဖစ္ေပၚလာသမွ်သည္ တပါးသူအေပၚ၌ မဟုတ္။ မိမိ႐ုပ္နာမ္ ဟဒယအေပၚ၌ ျဖစ္သည္။ ကာမတဏွာ၊ ဘ၀တဏွာ၊ ၀ိဘ၀တဏွာ မည္သည့္တဏွာမဆို ကာယကံရွင္၏ ရင္ထဲမွာဘဲျဖစ္ေပၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ရင္ထဲကတဏွာကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ႏွင့္ပယ္ပါ။ ခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မည္။ တဏွာကို အလိုလိုက္လွ်င္ေတာ့ အမိုက္ေစာ္ကား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ တဏွာ နိေရာေဓာ နိဗၺာႏၷံဆိုေတာ့ တဏွာခ်ဳပ္လွ်င္ နိဗၺာန္ပါဘဲ။ တဏွာပြားလွ်င္ ႏွင့္ေ၀းမည္။ တဏွာသည္ ပြားေနသမွ် မကုန္ ပယ္စြန္႔လိုက္ေတာ့ကုန္သည္။ တဏွာသည္ လက္ခံေနသမွ် အားတက္ေနမည့္ မေကာင္းဆိုး၀ါးမွ်သာတည္း။ တေကြ႕ေကြ႕ ဒုကၡေပးမည့္ မာရ္နတ္တည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *