ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -16

Share

 

ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လႊတ္မႈ

            သစၥာတရားကို ရွာေဖြျမတ္ႏိုးၾကသူတိုင္း ထိုက္တန္သမွ်ေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လႊတ္ၾကရေလ့ ရွိေပသည္။ သစၥာတရားရရာရေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရွာၾကံဆည္းပူးရင္း အတၱကိုယ္က်ဳိး မငဲ့ကြက္ဘဲ အနစ္နာခံျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေစတနာ ျဖဴျဖဴစင္စင္ထားျခင္း ေမတၱာသန္႔စင္ျခင္း သေဘာထား ျပည့္၀ျခင္း၊ တပါးသူအက်ဳိးကို လိုလားျခင္း၊ စသည္တို႔ကို ေမြးျမဴရသည္သာျဖစ္သည္။ တရားလိုခ်င္ပါလ်က္ အတၱကိုယ္က်ဳိး ငဲ့ကြက္လြန္းေန၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တဏွာ ေလာဘ တတ္ႏိုင္သမွ် ခ်ဳိးႏွိမ္ရပါလိ္မ့္မည္။

            သာယာမႈကို တပ္မက္ေန၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အတၱာႏု၀ါဒီ အျဖစ္မွ မိမိကိုယ္ကို ပယ္စြန္႔ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တရားရလိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေစ အထက္ေဖၚျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မေမြးျမဴႏိုင္လွ်င္ တရားရရန္ ခက္ခဲသြားႏိုင္ေပသည္။ ေယာဂီမ်ား သတိခ်ပ္သင့္ၾကေပသည္။ လိုရင္း ျခံဳငံုေျပာရပါလွ်င္ တရားလိုခ်င္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခင္မင္ငဲ့ညွာမေနပါႏွင့္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႐ႈသတ္ပါဟူသတည္း။

            အျခားတဘက္မွာမူ ဘုရားရဟႏၲာ သူေတာ္စင္မ်ားကို ကန္႔လန္႔တိုက္သူမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအသင္း မလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားက အနိစၥ ေဟာပါလ်က္ နိစၥျမဲရန္၎၊ ဒုကၡ ေဟာပါလ်က္ သုခယူဆ၍၎၊ ေဟာပါလ်က္ အတၱ၀ါဒ ယူဆေနသူကို ေ၀းေ၀းေရွာင္ရန္ျဖစ္သည္။ မိမိရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေရာက္ရန္ စံျမန္းရန္ျဖစ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ ေလာကီကိစၥမ်ား၌ အထူး၀င္စားေနစရာ မလိုေပ။

            တေၾကာင္းတည္း၊ တေျဖာင့္တည္း နိဗၺာန္နန္းသို႔ ခ်ီတက္ရမည္ျဖစ္၍ လမ္းစဥ္တေလ်ာက္ ဆူးေျငာင့္ခလုပ္မ်ား ေတြ႕ၾကံဳရပါက ရွင္းလင္းပစ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ဖင့္ႏြဲ႕ေလးကန္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ရပါမည္။ ေတြေ၀မိုက္မဲမႈမ်ားကို ေက်ာခိုင္းရပါမည္။ သို႔မွသာ လိုရင္းစခန္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။

            မိမိဘာသာ တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ ႀကိတ္ၾကံကာ လိုအပ္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္ၾကံေနျဖစ္ ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ (Hope for the best) အျမင့္ဆံုးဆုကို ရည္မွန္းက်င့္ၾကံျခင္းသည္ အျပစ္မရွိပါ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *