ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -10

Share

 

၀ိပႆနာ ဉာဏ္အျမင္

ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရသည္ဆိုရာ၌ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားသည္က ဓမၼတရားကေလးမ်ား၊ ထိုအပ်က္ ဓမၼတရားကေလးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္က ဉာဏ္ပညာ၊ ဤသို႔ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္သည္က တျခား အပ်က္ျမင္ေသာ ဉာဏ္ကတျခားျဖစ္သည္။

ထိုအခါမွ ဆင္ျခင္လာၾကရသည္။ ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ ႐ႈစဥ္က မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘြားကနဲ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ ကိေလသာ ေရေသာက္ျမစ္မွာ ဒုကၡ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လ်က္ ထိုေရေသာက္ျမစ္ကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္က ဉာဏ္မ်က္စိဟု သေဘာေပါက္လာသည္။

ကိေလသာ ေရေသာက္ျမစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္က အံ့ၾသမိသည္။ ထူးထူးျခားျခား ၀မ္းေျမာက္မိသည္။ ထိုေရေသာက္ျမစ္ အငုတ္ႀကီးကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ပင္ ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ထိုင္ခဲ့ဘူးသည္။

ယခုအခါ ထိုထက္ အံ့ၾသဘြယ္ရာကို ေတြ႕ျမင္လာရျပန္သည္။ ထိုအရာမွာ အျခားမဟုတ္ လူတို႔၏ အတြင္းစိတ္ျဖစ္ေပၚရာ ႐ုပ္၀တၳဳကေလးပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္၀တၳဳကို ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဆိုသည္မွာ ထို ႐ုပ္၀တၳဳကေလးအေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ကေလး၏ အပ်က္ကို ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားရျခင္း သေဘာျဖစ္သည္။

က်င့္စဥ္မွာ တျဖည္းျဖည္း အႏုစိ္တ္လာသည္။ ပညာသား ပါလာသည္။ စိတ္၏အပ်က္ ႐ုပ္၏အပ်က္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစား႐ႈသတ္ရသည္။ ေအာင္ျမင္လွ်င္ စိတ္ခ်ဳပ္ပ်က္သြားၿပီးေနာက္ ဓမၼသဘာ၀ တရားကေလးမ်ား ႏူးႏူးညံ့ညံ့ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေပၚလာသည္ ဤသည္ကိုပင္ ဓမၼာႏုပႆနာဟု ေခၚသည္။

ဓမၼသဘာ၀သည္ ညွင္းညွင္းေငြ႕ေငြ႕ အေတြ႕ညင္သာသည္။ ၾကည္၍ဟာသည္။ ေပါ့၍လြတ္သည္။ ၿငိမ္၍ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေအးျမသည္။ ေနလို႔ေကာင္းသည္။ အတုံးအတစ္ အစိုင္အခဲမ်ား မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။ အသိရွင္ သတိ၀င္ႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်သည္။ ေတာ္ေတာ္ကေလး သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့သြားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားထိုင္လွ်င္ သိမ္ေမြ႕ရမည္။ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းစိုင္းလွ်င္ တရားက်င့္နည္း မွားေန၍ျဖစ္မည္။ တရားရွင္တို႔သည္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ၾက႐ိုး အစဥ္အလာ ဓမၼတာရွိသည္။

စာဖတ္သူ ေယာဂီသည္ မိမိကိုယ္ကို . . .

ေယာဂီေလာ

ေယာဂီေလာ

ေယာဂီေလာ

ေစာေၾကာစီစစ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ေစာေစာသိေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ႏုပႆနာ အလံုးစံုကို ျခံဳ၍ အလွည့္က် ႐ႈသတ္ၾကေသာ ေယာဂီမ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုသို႔ ႐ႈပံု ဉာဏ္မ်ဳိးစံုကို ဆရာျမတ္ထံမွ အေမြရရွိလိုက္ရာ တရားဉာဏ္ျဖင့္ လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါမွ ယထာဘူတက်ႏိုင္ေၾကာင္း သိနားလည္လာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အၾကားအျမင္ထက္ တရားဉာဏ္အျမင္က ပိုမိုေလးနက္ေၾကာင္း ခံယူလာမိသည္။ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ျခင္းသည္ အထူးျခားဆံုးေသာ က်င့္စဥ္ေကာင္း က်င့္စဥ္ျမတ္ေပတည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *