ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -09

Share

 

ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္ လိုအပ္ျခင္းအဆက္

သစၥာလမ္းစဥ္သည္ သာမည လမ္းစဥ္မဟုတ္ေပ။ သာသနာသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေပ။ လြန္စြာမွ တည့္မတ္ရေပသည္။
တိတိက်က် ဂဃနဏ မသိလွ်င္ မကိုင္တြယ္သည္က ပိုေကာင္းသည္။ တတ္ေယာင္ကား ဆရာတစ္ဆူ မင္းမူခ်င္လွ်င္ မွားေတာ့မည္သာ။ သစၥာသိလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္ သစၥာလည္းမသိ ေယာင္တိေယာင္ခ်ာ စိတ္ထင္ရာ စိုင္းလွ်င္ေတာ့ ႐ိုင္းကုန္ၾကမည္သာ။
ဤသာသနာ၌ ငါဆရာလုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္၍မျဖစ္။ စံနစ္တက် ဓမၼသဘာ၀မို႔ တိက်စစ္မွန္ ဧကန္ဧက ဉာဏ္ပညာ ျပည့္၀မွ ဆရာ့ဂုဏ္ရည္ ပီႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္ႏွင့္ မေတြ႕ၾကံဳရေသးခင္က အခ်ိန္ကုန္ကာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ယားတားတား ၀ါးတားတား ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ သမထေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသးသည္။
၀င္ေလ (တစ္)၊ ထြက္ေလ (ႏွစ္)၊ ၀င္ တစ္ ထြက္ႏွစ္ ႏွစ္ခုေပါင္း တစ္စံုတစ္။ ၀င္ေလ (သံုး)၊ ထြက္ေလ (ေလး)၊ ၀င္ (သံုး)၊ ထြက္ (ေလး)၊ ႏွစ္ခုေပါင္း ႏွစ္စံုႏွစ္။
ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ ၀င္ေလ ထြက္ေလကို ရာဂဏန္း အထိရေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ဘူးသည္။ သမာဓိေတာ့ ရခဲ့ဘွုူးသည္မွာ မွန္ပါ၏။ ပညာမပါေခ်။
ထို႔ေနာက္ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး စိတ္ခဲ့ဘူးသည္။ ပါရမီ အထိုက္အေလွ်ာက္ ပါလာခဲ့လို႔လားမသိ ပုတီးစိတ္ေသာအခါ သမာဓိ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသည္။ ရံဖန္ ရံခါ ပီတိအထူးျဖစ္၍ ၾကည္ႏူးရသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာဉာဏ္ မပါခဲ့ႏိုင္ေသးေခ်။
အတိတ္ဘ၀မ်ားစြာက ျဖည့္ဆည္း က်င့္ၾကံလာခဲ့ေသာ ပါရမီ မ်ဳိးေစ့သည္ ဒီဘ၀၌ မီးခဲျပာဖုန္း သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုက္သင့္ေသာ စရဏ က်င့္ၾကံအားထုတ္လိုက္ပါက ပါရမီ မ်ဳိးေစ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတတ္သည္။
သို႔ေသာ္ . . . ပညာမ်ဳိးေစ့ မပါလာလွ်င္ သီလမ်ဳိးေစ့၊ သမာဓိမ်ဳိးေစ့မွ ပညာပင္ပ်ဳိ အလိုလို ေပၚေပါက္၍ မလာႏိုင္ေပ။ ဤအခ်က္ကို ေရွ႕ဆက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါဦးမည္။
ယခုေခတ္ ေယာဂီမ်ား နည္းစံနစ္ ယြင္းမွားစြာ က်င့္ၾကံပါလွ်က္ႏွင့္ ထူးျခားမႈေတြ ရွိရေၾကာင္း ၀န္ခံလာၾကသည္ကို မၾကာခဏ သိလာရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။
ဗုဒၶဘာသာ အစစ္အမွန္ မထြန္းကားေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕မွာပင္ သမာဓိ စခန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေနၾကသည္ကို ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္ ေျပာစမတ္ မွတ္တမ္းျပဳေနၾကေပသည္။
ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားေသာ ဤျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမာဓိရ႐ံုမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေနၾကသည္မွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွသည္။ မည္သူမဆို ေလ့က်င့္လွ်င္အထိုက္အေလ်ာက္ ေတာ့ ထူးျခားၾကမည္။ ၾကည္လင္ၾကမည္။ ပီတိျဖစ္ၾကမည္။ ေက်နပ္မႈ ရၾကမည္သာ။
သို႔ေသာ္ . . . သမာဓိ အထိုက္အေလ်ာက္ ရ႐ံုမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ေနလွ်င္ နိဗၺာန္ကို မသြားႏိုင္ မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနေပမည္။
နိဗၺာန္အေၾကာင္း အမွန္သိလို နားလည္လိုလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ ႏွစ္ၿခဳိက္ေတာ္မူသည့္ လမ္းစဥ္ကို အၿပီးအပိုင္ စံႏိုင္ခ်င္လွ်င္ ပီတိတြင္ နားမေနရန္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သင့္ၾကေပသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ပီတိအဆင့္မွ ထိမိစြာ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း၍ နိဗၺာန္နန္းအထိ တက္လွမ္းႏိုင္ေစမည့္ အက်င့္၊ အယူမူ၀ါဒ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေဖၚျပသြားပါမည္။
စာေရးသူသည္ ဤသို႔ေသာသေဘာ (၀ါ) ႏွင့္ ပီတိ ခြဲျခားသိႏိုင္ေသာ သေဘာကို ဆရာျမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ ရေတာ့မွ သိရွိနားလည္ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ စာ႐ႈသူမ်ားကိုလည္း စာနာတရားထားရွိလ်က္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။
ဆရာေကာင္း၊ ဆရာျမတ္သည္ ပရမတ္ သစၥာကို ေဖၚၾကဴးရာ၌ လိုအပ္လွေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ . . . ဆရာေကာင္းကို မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္နည္း။
ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္။
ျမတ္သည္ ယုတ္သည္။
အက်ဳိးရွိသည္ အက်ဳိးယုတ္သည္။
မွန္သည္၊ မွားသည္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
စာေရးသူသည္ ဆရာေကာင္း၊ ဆရာျမတ္ကို မေတြ႕ရေသးမီ ေတာင္ေတာင္အီအီႏွင့္ အၾကားအျမင္ ရသလိုလိုရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို အထင္ႀကီးခဲ့မိဘူးသည္။
ထိုစဥ္က အၾကားအျမင္ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္ခဲ့ေခ်။ မိမိ လုပ္ခဲ့သမွ်ကို သိသူ မိမိစိတ္ကို သိသူကို အထင္ႀကီးတတ္ေသာ သေဘာအျပည့္အ၀ ရွိေနသည္။
ေနာင္ေသာအခါမွ သမထႏွင့္ ေသာ္၎၊ ေဆး၀ါး၊ ဂါထာ၊ မႏၲာန္၊ အင္းအိုင္၊ ခလဲ့၊ လက္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေသာ္၎၊ ျဖစ္စဥ္လိုက္ သိႏိုင္ ေျပာႏိုင္၍ အၾကားအျမင္ ရသည္ဟုဆိုေသာ စြမ္းရည္အစုစုတို႔ကို အထင္မႀကီးရမွန္း သိလာခဲ့သည္။
ႏွင့္ ျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ထက္ပို၍ ေကာင္းေသာ အၾကားအျမင္သည္ မရွိႏို္င္ေၾကာင္း ေနာင္ေသာအခါမွ သိလာရသည္။
ဆရာျမတ္ ရွင္းျပေသာအခါမွ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ စိတ္အထင္ သရဲေမွာ္၊ ႐ုကၡစိုးေမွာ္၊ ေမွာ္မ်ဳိးစံုအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္လာခဲ့ရသည္။
တစ္လမ္းသြား ေမွာ္ဆရာမ်ားသည္ ၾကာၾကာ၀ါးေလ ခါးေလျဖစ္လ်က္ အဆိပ္ရည္ ထြက္လာမည္ကို ႀကိဳတင္သတိခ်ပ္ လာႏိုင္ေတာ့သည္။
စာေရးသူတို႔၏ ဆရာျမတ္မွာ လြန္စြာမွ ဗဟုသုတ ျပည့္၀စံုလင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ထူးျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔အား ဗဟုသုတ အ၀၀ကို က်နေသခ်ာ ေရလည္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။
ေရွးဦးစြာ ဆရာျမတ္ထံ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ တရားပြားမ်ားအားထုတ္ရသည္။ အခ်ိန္မွာ (၁) နာရီခန္႔ ၾကာေလ့ရွိသည္။
ေနာင္ေသာအခါ စိတၱာႏုပႆနာကို ဆရာျမတ္က တိုးတက္ျပသသည္။ ထိုအခါ အနည္းငယ္ သက္သာရာရလာၾကသည္။ ဘ၀င္စိုက္၍ ေပၚစိတ္႐ႈရသည္။ ေပၚသမွ် အနိစၥဟု ႐ႈသတ္ရသည္။ ဤ႐ႈနည္းမွာ လြယ္ကူသက္သာ၍ အႏုစိတ္လာသည္။ ဉာဏ္ပိုထက္ရသည္။ ဉာဏ္ယွဥ္ရသည္။ အသိခက္ေသာ သြက္ေသာစိတ္ကို အပ်က္႐ႈရသည္မွာ လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္၊ ယွဥ္သန္ေသာ သတၱိလိုသည္။
တခါတခါ ႐ႈရသည္မွာ သိပ္ေကာင္းသည္။ ဉာဏ္တည့္ေန၍ျဖစ္သည္။ ထိုင္စႏွင့္ ထိုင္လယ္မတူ၊ ထိုင္ခါစက ရင္ထဲ စိတ္ထဲ ေလးလံေနၾကသည္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပါ့လာသည္။ တခါတခါ ရင္ထဲ ပူပူေအာင့္ေအာင့္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထို ပူစိတ္ ေအာင့္စိတ္မ်ားကို အနိစၥ ႐ႈရျပန္သည္။
ထိုအခါ ပူစိတ္ခ်ဳပ္ပ်က္၍ ေအးၿငိမ္းစျပဳလာသည္။ ထာ၀ရ ေအးၿငိမ္းမႈ အႀကီးစားႀကီး မဟုတ္ေသာ္မွ ေစာေစာကႏွင့္မတူ တမူထူးျခား၍ ရင္ထဲေနလို႔ေကာင္းလာသည္။

`ေအာ္ . . . အနိစၥပါလား´ဟု ဆင္ျခင္ပြားမ်ား ရသည္။
အခ်ဳိ႕က ေလာကဓံေတြ႕လွ်င္ တရားမထိုင္ခ်င္ပါ။ သဒၶါျပည့္၀မွ တရားထိုင္မည္ဟု ဆႏၵျပဳၾကသည္။ မွားပါသည္။
တခ်ဳိ႕က အေျခအေန မေပးေသးပါဟု ဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပၾကသည္။
ဆင္ေျခေပးျခင္းမွ်သာပါ။ တရားသေဘာသည္ အကာလိေကာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အခါမလပ္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုင္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ထိုင္လိုက္ပါ။ ဘာဘာညာညာ ေ၀ခြဲမေနပါႏွင့္။ မထိုင္ခ်င္ေသာ္လည္း ထိုင္လိုက္ပါ။ မထိုင္ခ်င္စိတ္ကို ႐ႈသတ္ပါ။ ထိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ႏိုင္ခြင့္ၾကံဳသေလာက္ ထိုင္ပါဟူသတည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *