တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ

Share

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ

bism3  တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာကို မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း အတိအက် မိန္႔ေတာ္မူတာပါပဲ – ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ဖို႔ပဲ၊ ေနာက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔၊ ျဖစ္ပ်က္မုန္းဖို႔၊ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးဖို႔ပဲ။ တကယ္ေတာ့ တရားဆိုတာ ျဖစ္ပ်က္ပဲ။ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာဟာ တရားပဲ။ ျဖစ္ေနတယ္ မပ်က္ဘူးဆိုတာ မတရားလုပ္တာပဲ။ ဒီ (၃၁) ဘံုမွာ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာပဲ။ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ငါကေနခြဲထြက္ၿပီးေတာ့ ခႏၶာအေပၚ ဥာဏ္ေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ – ဒါရွင္းပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း စိတ္နဲ႔ နိဗၺာန္သြားခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေလးကေတာ့ လက္ေလ်ာ့လိုက္ပါ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ။ “ခႏၶာနိေယာေဓါ နိဗၺာနံ” ဆိုတာေလး အလြတ္က်က္ထားပါ။ ခႏၶာခ်ဳပ္မွ စံရမွာပါ။ ခႏၶာတန္းလန္းနဲ႔ ဘယ္စံလို႔ရမွာလည္း။ ဒါေတြကို သူငယ္တန္းေလးေတာင္ သိေနတာပဲ။ ႐ုပ္နာမ္က ဒုကၡသစၥာပဲ။ နိဗၺာန္က ရုပ္နာမ္ကို ဘယ္လက္ခံမလဲ။ နိဗၺာန္ဆိုတာ ခ်မ္းသာျခင္း အတိၿပီးတာပဲ၊ အသခၤတ အႏုတၱရဓာတ္ပါ။ ျပဳျပင္စီရင္မႈ မရွိရဘူး။ ရုပ္နာမ္ဆိုတာ ျပဳျပင္ စီရင္အစားထိုးေနတာ။ ဒီေတာ့ ရုပ္နာမ္နဲ႔ သြားလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ ဒီသေဘာကို လက္ေလ်ာ့ဖို႔ ေကာင္းပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဇြတ္တရြတ္ ရုပ္နာမ္နဲ႔ သြားခ်င္ေနတဲ့ သေဘာကိုဆက္ေမြးေနရတာလဲ။  ဒါကေတာ့ ၾကားလို႔မေကာင္းပါဘူး။ ရွက္စရာႀကီးပဲ။ လူငယ္လူရြယ္ သူငယ္တန္းစား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဗုဒၶဘာသာလိုင္းကဆိုရင္ ဒါဟာ ရုပ္နာမ္ကို ထားခဲ့ရမယ္ဆိုတာ သိၿပီးသားပဲ။ “ခႏၶာနိေယာေဓါ နိဗၺာနံ” ေလ – ခႏၶာခ်ဳပ္မွေပါ့။ ဒါကိုသိဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကို အရြဲ႕တိုက္ဖို႔ေတာ့ မႀကိဳးစားေစခ်င္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက တရားက်င့္နည္းကိုေတာ့ အမွန္အကန္ ေဖာ္ျပေတာ္ မူခဲ့တာ။ ျဖစ္္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ ျဖစ္ပ်က္မုန္းေအာင္ၾကည့္၊ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ၾကည့္။ ခႏၶာဆိုတာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာပဲ – ဒါက သူကိုမုန္းစရာႀကီးပဲ၊ မုန္းရမွာပဲ။ မုန္းမွ သူ႔အေပၚမွာတြယ္တာတဲ့ကိစၥေတြ ဆံုးသြားလို႔ ခႏၶာခ်ဳပ္သြားရင္ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳရမွာပဲ၊ ရွင္းၿပီးသားပါ။

ေယာဂီေတြအတြက္ေတာ့ ေျပာရတာအားနာပါတယ္။ ေယာဂီေတြနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က နိဗၺာန္ကို စိတ္နဲ႔သြားခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တို႔၊ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကေလးကို အစားထိုးလိုက္၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကေလးကို ဖယ္လိုက္ဆိုတာ – လုပ္ခ်င္တာလုပ္တဲ့ ကိစၥေတြပဲ။ ဒါဟာ တရားအားထုတ္ျခင္းရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မဟုတ္ဘူး။ တရားအားထုတ္ျခင္း ဆိုတာဟာ ရုပ္နာမ္အေပၚမွာ အနိစၥလကၡဏာ၊ ဒုကၡလကၡဏာ၊ အနတၱလကၡဏာ လကၡဏာေရးသံုးပါးတင္ ဆင္ျခင္ဖို႔ပဲ။

တရားအားထုတ္နည္းက ေလးမ်ိဳးပဲရွိတာ၊ ငါးမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ တရားအားထုတ္နည္းဟာ သတိပဠာန္ေလးပါးပဲ။

ကိုယ္ကာယကို ရႈခ်င္ရင္ ကိုယ္ကာယရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ကိုရႈ – ကာယ။

ေ၀ဒနာကိုရႈခ်င္ရင္ ေ၀ဒနာရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ကိုရႈ – ေ၀ဒနာ။

စိတၱကိုရႈခ်င္ရင္ စိတ္ရဲ႕ အပ်က္ကိုရႈ – ဒါ စိတၱ။

ဓမၼရႈခ်င္ရင္ေတာ့ ဓမၼသဘာ၀ကို ဆင္ျခင္။

ဒါကေတာ့ အကုန္လံုးဟာ ျဖစ္ပ်က္နဲ႔တြဲပါတယ္။ လကၡဏာေရးသံုးပါးနဲ႔ တြဲပါတယ္။ လကၡဏာေရးသံုးပါးက လြတ္တဲ့ တရားရႈနည္းဆိုတာ မရွိပါဘူး။ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳရင္ေတာ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာေပါ့။ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္မျပဳခင္ေတာ့ လကၡဏာေရးသံုးပါးတင္ ဆင္ျခင္ရမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *