တရားအားထုတ္သည္ဆိုရာ၀ယ္

Share

တရားအားထုတ္သည္ဆိုရာ၀ယ္

 cdeတရားအားထုတ္ျခင္းဟာ ေကာင္းပါတယ္ လြန္စြာမွလည္း ေကာင္းပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဓိပၸာယ္ သိဖို႔လိုတယ္။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႔ပဲ။ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ အားထုတ္ရတာပါ။ တရားအားထုတ္တာကေတာ့ တရားအားထုတ္တာပဲ။ ဘာဘာညာညာေတြ ဗဟုသုတရွိလို႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔ေတာ့ တစ္ျခားစီပဲ။

တရားအားထုတ္တယ္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ခ်င္ရင္ ၀ိပႆနာကို ႐ႈရမယ္။ မ႐ႈရင္ မရဘူး။ စိတ္အစားထိုးဖို႔ ဆိုၿပီးအခု ျပႆနာေတြ တင္လာၾကတယ္။ ေတာ္ေတာ္ကို ကေမာက္ကမႏိုင္တဲ့ လမ္းညႊန္မႈပဲ။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ စိတ္အစားထိုးတာ မဟုတ္ဘူး – အစားထိုးေတာ့ တစ္မ်ိဳးသခၤါရျဖစ္ၿပီး မီးခိုးမဆံုး မိုးမဆံုးနဲ႔ သံသ႐ာ လည္ေနမွာပဲ။ အထက္တက္လိုက္ ေအာက္ဆင္းလိုက္ လည္ေနမွာပဲ။ ဒီေလာက္ေတာ့ သိဖို႔ေကာင္းတယ္။

တရားအားထုတ္ၿပီး၊ တရားရခ်င္ရင္၊ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀ိပႆနာကို ႐ႈမွရမယ္။ ေပၚတဲ့စိတ္ကို အပ်က္႐ႈမွရမယ္။ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကို လက္ခံလို႔ ရကိုမရဘူး။ အခုေယာဂီေတြထဲမွာ မွားမွားယြင္းယြင္းနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနလို ဒိုင္ခံၿပီး ေရးေပးေနတာပါ။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းေရးတာ ေယာဂီေတြ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ဘာကၽြမ္းကၽြမ္း ကၽြမ္းတာကို ကၽြမ္းတဲ့ဘက္က ေရးေပါ့။ အကုန္လံုး တစ္ျခားအရာေတြ ကၽြမ္းတာနဲ႔ အကုန္လံုး တရားအားထုတ္နည္းပါ ကၽြမ္းတယ္ဆိုၿပီး ဒီလို လာလုပ္လို႔ေတာ့ မရဘူး။

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ တကယ္ ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ အားထုတ္ဖူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ေတြနဲ႔ တြဲယွဥ္မွ ျဖစ္မွာ။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ စိတ္အစားထိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ကေလးေတြကို မလိုခ်င္လို႔ အပ်က္႐ႈရတာ – အစားထိုးေတာ့ ဘာလုပ္မွာလည္း ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ထပ္႐ႈေနရမွာပဲ။

ဒီေတာ့ လြဲမွားတဲ့ အယူအဆေတြ ၀ါဒေတြျပန္႔ေနတာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂုဏ္ကိုလည္း မမက္ပါနဲ႔၊ ဟိတ္ကိုလည္း မမက္ပါနဲ႔၊ အမွန္အကန္ကိုသာ မက္ပါ။ တစ္ျခားအရာ ေျပာရင္ေျပာၾကပါ၊ ဘာေျပာေျပာ ကိုယ္ကၽြမ္းတာ ကိုယ္ေျပာေနၾကတာပဲ။ ကိုယ္သန္ရာ သန္ရာ ဒီေခတ္မွာ လုပ္ေနၾကတာပဲ။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္မသန္တဲ့ ကိုယ္မကၽြမ္းတဲ့ အရာကိုေတာ့ ကၽြမ္းသလိုလိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒါေတာ့ တစ္ျခားနယ္ပယ္ကို ေစာ္ကားရာၾကတယ္။ တရားအားထုတ္တဲ့ နယ္ပယ္က တရားပဲအားထုတ္ရတယ္၊ တရားရေအာင္ အားထုတ္ရတယ္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ သြားရတယ္၊ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ေအာင္ လုပ္ရတယ္၊ ႐ုပ္နာမ္ျပန္မပြားရေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *