သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၃

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၃

philoသိပၸံဒႆနပညာရွင္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ အထူးျပဳေလ့လာတဲ့ သုေတသနနယ္ပယ္ကေန ခြဲထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒႆနဆန္တဲ့ စူးစမ္းေလ့လာမႈဖက္ကိုသာ ယိမ္းညြတ္လာၾကတယ္။ သူတို႔က လက္ေတြ႕အသိပညာကို ယုတၱိနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့ နည္းနိႆယရဲ႕ တိက်မႈကို တိုးခ်ဲ႕လိုၾကတယ္။ ဒီလိုတိုးခ်ဲ႕ရာမွာ ရုပ္လြန္ကမာၻရဲ႕ ထိုးေဖာက္ဆင္ျခင္မႈကို မမွီခိုလိုၾကဘူး။ အဲဒီလိုမွီခိုရင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကင္းမဲ့တဲ့ ၿပီးျပည့္ စံုတဲ့ အမွန္တရားဖက္ကို တိမ္းညြတ္သြားမွာ စိုးရိမ္ရတယ္။

သူတို႔ဟာ သိပၸံဒႆနကို မွန္းဆမႈသက္သက္လို႔ သေဘာမထားလိုၾကဘူး။ မွန္းဆမႈ သက္သက္ဟာ ေလးနက္တဲ့ အေျဖေတြကိုလည္း မေပးႏိုင္ပါဘူး။ သာမာန္အျမင္ကိုေတာ့ သူတို႔ဟာ လက္မခံလိုၾကဘူး။ သာမာန္အျမင္ေတြကို ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္တယ္လို႔ပဲ ခံယူထားၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ စကားလံုးေတြကို အရမ္းတန္ဖိုးထားၿပီး သူတို႔ေျပာတဲ့ စကားလံုးကုိ သူတို႔က တာ၀န္ယူေလ့ရွိတယ္။ စကားလံုးေတြကို ထိုးေဖာက္ မွန္းဆခ်က္အျဖစ္နဲ႔ အသံုးမျပဳလိုဘူး။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားကိုလည္း လက္မခံလိုၾကဘူး။

သူတို႔ဟာ အသိပညာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ျဖစ္တန္ရာေျခရွိတဲ့ ရရွိႏုိင္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကိုသာ လက္ခံလိုၾက တယ္။ ရုပ္လြန္ကမာၻရဲ႕ အမွန္တရားကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ သူတို႔ဟာ အလိုမရွိၾကဘူး။ တိက်တဲ့ ယုတၱိနည္းက် သဘာ၀ကိုပဲ သူတို႔ဦးစားေပးတယ္။ သူတို႔ဟာ ယုတၱိလြန္နယ္ပယ္ကမာၻထဲကို က်က္စားဖို႔ ဆႏၵမရွိၾကဘူး။

ဒီနည္းနဲ႔ သူတို႔ဟာ သိပၸံဒႆနပညာကို တည္ေဆာက္ရင္း သိပၸံဒႆနပညာဟာလည္း သိပၸံလိုပဲ တိက်ရမယ္၊ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရမယ္၊ ရွင္းလင္း ဖြင့္အံႏုိင္ရမယ္၊ မွီခိုမႈ ေပးႏုိင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းလိုၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ကေတာ့ သူတို႔ဟာ တရားေသကို စြန္႔ပယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မွန္းဆတင္ျပခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီမွန္းဆတင္ျပခ်က္ကိုေတာ့ ဇြဲသတၱိရွိရွိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈနဲ႔ အတူတူ အားအင္မကုန္ခန္းေသာ ႀကိဳးစားမႈတို႔နဲ႔ ဆက္လက္ ရွာေဖြမယ္။ ဒါမွ သူတို႔ရဲ႕ သိပၸံဒႆနပညာဟာ အမွန္တရားေတြ႕ဖို႔အတြက္ အမွားေတြ႕ျခင္း ေတြကို စြန္႔လြတ္ရမယ္လို႔ ခံယူလာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္တစ္ခ်ဳိ႕ပါပဲ။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *