သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၂

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၂

scientificphilosophyသိပၸံက အေတြ႕အႀကံဳကို တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ ဥပမာက-

မနက္ျဖန္ခါ ကိစၥကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ မွန္းဆခ်က္ပဲ ေျပာလို႔ရတယ္၊ တိက်ေသခ်ာ တရား၀င္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ မနက္ျဖန္ခါဟာ မေရာက္လာေသးလို႔ — မနက္ျဖန္ခါက ဒီေန႔ေရာက္လာရင္ေတာ့ အဲဒီအခါမွာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ေတြ အမွန္အတိုင္း သိရပါမယ္။ ဒီေန႔ ေရာက္မလာေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး မနက္ျဖန္ကာအတြက္ ေျပာရတဲ့ ကိစၥေတြဟာ မွန္းဆခ်က္ပဲလို႔ တစ္ခါတည္း ယတိျပတ္ယူၾကတယ္။ ဒါ (Scientific Approach) ေပါ့ေနာ္။

ေနာက္ဥပမာ တစ္ခုက – ေဘာလံုးပြဲေတြဘာေတြ မွန္းတယ္ေပါ့၊ မွန္းတာပါပဲ။ တိတိက်က် ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ မျဖစ္ေပၚေသးတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာနဲ႔ မကိုက္ညီပဲ သက္သက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဒီစကားေလးကိုထပ္ေျပာခ်င္တယ္ —

အနာဂတ္ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခါ – ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း  ျဖစ္မလာဘဲနဲ႔ သူတို႔က ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ လာႏိုင္တယ္။ ဒ္ အနာဂတ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးပဲ။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္။

ဒါေၾကာင့္ (Principle of Uncertainty) ဆိုတာ ကမာၻမွာ ထင္ရွားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း လက္ခံရမွာပဲ။ ျဖစ္မွမျဖစ္ေသးတာကိုး — မျဖစ္ေသးတဲ့အရာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာတိက်လို႔ မေျပာအပ္ဘူးေပါ့ေလ — ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ျဖစ္လာမယ္၊ မေျပာအပ္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရလို႔။ အေသးစိပ္ေလးေတြက် အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ (Atomic Domain) အက္တြမ္ကမာၻမွာက်ေတာ့ အေျပာင္းအလဲေလးေတြ တစ္အားရိွတာပဲ။ ဒီလိုရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ (Fundamental Particle) အေျခခံအမႈန္နဲ႔ ဘယ္အေျခခံအမႈန္တို႔ တိုက္က်မလဲဆိုတာ ေျပာဖို႔ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ တိုက္တဲ့အခါလည္း တိုက္ပံုတို္က္နည္း ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ ဆိုတာလည္း ေျပာဖို႔ခက္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ကို ေျပာဖို႔က်ေတာ့ မေသခ်ာဘူးလို႔ သိပၸံက ခံယူပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပင္က ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲဒီလို သိပၸံက ခံယူထားတဲ့အေၾကာင္းေတာ့ သတင္းေကာင္းေပးလိုပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

 

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *