သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၁

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၁

phioပညာရွင္မ်ားက –

“Philosophy is logical analysis of all forms of human thought;” လို႔ယူၾကတယ္။

ဒႆနပညာဆိုတာ သူ႔အေတြးအေခၚကို ယုတၱိနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားတာပါပဲ။

“Philosophy is scientific in its method;”

ဒသနပညာဆိုတာက သူ႔ပင္ကိုယ္မူလ သဘာ၀ကိုက သိပၸံနည္းက်ဖက္ကို ညႊတ္ေနတယ္။

ဒါကို သူတို႔ “Philosophy is scientific in its method;” လို႔ ယူဆၾကတာပါ။

“.. learned the precision methods of the mathematical sciences or experienced the happiness of demonstrating a law of nature by a verification of all its consequences.”

သိပၸံဒႆနဆိုတာကေတာ့ စာေပနဲ႔ သမိုင္းကိုေလ့လာရံုနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္လို႔ ခံယူမထားပါဘူး။ သူတို႔က သခ်ၤာသိပၸံရဲ႕ တိက်တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကို အေလးေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး အက်ိဳးဖက္ ရလာဒ္ေတြကို အမွားအမွန္ စိစစ္ရင္းနဲ႔ သဘာ၀ရဲ႕ ဥပေဒသေတြကို ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈကို အထံုပါၾကတယ္။ ဒါဟာ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုပါပဲ။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

 

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *